Kdo bude mít letos vyšší podporu v nezaměstnanosti?

26.04.2021 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Komu v roce 2021 vzroste podpora v nezaměstnanosti? Kdo má na podporu nárok? Jak se změnily množnosti přivýdělku při podpoře? Co podpora pro OSVČ?

V únoru 2021 dosahovala míra nezaměstnanosti 3,3 % a meziročně se z hodnoty 1,8 % výrazně zvýšila. Nicméně nás čeká jarní a letní oživení ekonomiky, což nezaměstnanost pravděpodobně sníží. Co bude na podzim zatím nevíme, protože tempo očkování zatím není nijak valné a nové mutace koronaviru se stále objevují. I z těchto důvodů se může stát, že budete muset navštívit úřad práce.

Podpora v nezaměstnanosti se v roce 2021 mění jen pro některé

Podpora v nezaměstnanosti

Zdroj: Shutterstock

Jestliže si nejste jisti, zdali budete mít nárok na podporu, tak se podívejte na to, kdo na podporu má či nemá nárok.

Kdo má nárok na podporu v nezaměstnanosti?

Pro získání podpory v nezaměstnanosti musíte splnit několik podmínek.

  • za posledních 24 měsíců musíte mít alespoň za 12 měsíců odvedeno důchodové pojištění
  • nesmíte pobírat starobní důchod
  • nesmíte pobírat nemocenské dávky
  • nesmíte být ve výkonu trestu
  • váš výsluhový příspěvek je vyšší než podpora v nezaměstnanosti
  • vás pracovní vztah nesmí být ukončen kvůli porušení povinností vyplývající z právních předpisů ve vašem zaměstnání zvlášť hrubým způsobem 6 měsíců před zařazením do evidence na úřadu práce

Jaká je výše podpory v nezaměstnanosti?

Výše podpory v nezaměstnanosti závisí především na

  • předchozím výdělku
  • podpůrčí době (délce pobytu na úřadě práce).

Podpora v nezaměstnanosti se po dvou měsících snižuje, až vám úřad práce přestane podporu v nezaměstnanosti vyplácet úplně.

Výše podpory v nezaměstnanosti

Délka podpůrčí doby Podpora v nezaměstnanosti
První 2 měsíce 65 % průměrného měsíčního výdělku
Třetí a čtvrtý měsíc 50 % průměrného měsíčního výdělku
Zbývající doba 45 % průměrného měsíčního výdělku

Zdroj: MPSV

To jak dlouho budete mít nárok na podporu v nezaměstnanosti se podívejte v tabulce:

Věk žadatele Délka vyplácení podpory
Do 50 let 5 měsíců
Od 50 do 55 let 8 měsíců
Nad 55 let 11 měsíců

Zdroj: MPSV

Jestliže se vám nechce počítat výše podpory v nezaměstnanosti ručně, tak si podporu vypočítejte v naší kalkulačce podpory v nezaměstnanosti

Pokud půjdete cestou rekvalifikace, tak vám bude vyplácena podpora ve výši 60 % průměrného čistého měsíčního výdělku po celou dobu rekvalifikace.

Komu vzroste podpora v nezaměstnanosti v roce 2021?

1) Žadatelé, kteří budou pobírat podporu z náhradní doby

Náhradní dobou se rozumí například péče o dítě do 4 let věku, příprava na budoucí povolání studiem na střední, vyšší odborné škole či vysoké škole. Dále pobírání invalidního důchodu třetího stupně, pracovní neschopnost po skončení zaměstnání atp.

Žadatelé musí splnit podmínku, že v náhradní době byli minimálně 12 měsíců v předcházejících 2 letech.

Jestliže osoba splňující podmínku náhradní doby byla před nástupem na úřad práce zaměstnána (či OSVČ), tak se pro výpočet výše podpory využívá příjem ze zaměstnání či podnikání.

2) Žadatelé, kteří nemohou doložit příjem

Bohužel se stává, že žadatel splnil podmínky a rovněž měl stanovenou účast na důchodovém pojištění, ale nemůže doložit svůj příjem za předcházející období (například při bankrotu zaměstnavatele).

Takoví žadatelé budou mít stejnou podporu v nezaměstnanosti jako při náhradní době.

Podpora z náhradní doby či při nedoloženém příjmu

Délka podpůrčí doby Část z průměrné mzdy Podpora v nezaměstnanosti
První 2 měsíce 15 % průměrné mzdy 5 192 Kč
Třetí a čtvrtý měsíc 12 % průměrné mzdy 4 154 Kč
Zbývající doba 11 % průměrné mzdy 3 808 Kč

Zdroj: MPSV

Podpora při rekvalifikaci činí 14 % z průměrné mzdy, tedy 4 846 Kč.

3) Žadatelé, jejichž měsíční příjem přesáhl 31 226 Kč si v roce 2021 polepší

Jelikož je maximální podpora v nezaměstnanosti i podpora při rekvalifikaci vázána na výši průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2020, která se zvýšila na 34 611 Kč, tak i maximální podpory budou vyšší.

V roce 2020 pobírali nejvyšší podporu v nezaměstnanosti lidé, jejich průměrný měsíční příjem byl 31 226 Kč a vyšší. Od roku 2021 budou maximální výši podpory v nezaměstnanosti pobírat lidé s příjmem 33 429 Kč a vyšším.

Maximální výše podpory

Rok 2018 2019 2020 2021
Maximální podpora v nezaměstnanosti 16 682 Kč 18 111 Kč 19 389 Kč 20 075 Kč
Maximální podpora při rekvalifikaci 18 895 Kč 20 297 Kč 21 729 Kč 22 469 Kč

Zdroj: MPSV

 

Na vyšší podporu v nezaměstnanosti mají nárok ti, jejichž žádost o podporu v nezaměstnanosti či nastoupení na rekvalifikaci byla podána po 31. prosinci 2020.

Tip: Jak zažádat o podporu v nezaměstnanosti?

Kdy má OSVČ nárok na podporu v nezaměstnanosti?

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) mají nárok na podporu v nezaměstnanosti při splnění podmínek, které zmiňujeme v předcházejících odstavcích.

Výše podpory v nezaměstnanosti je následující:

Délka podpůrčí doby Podpora v nezaměstnanosti
První 2 měsíce 65 % vyměřovacího základu (50 % zisku)
Třetí a čtvrtý měsíc 50 % vyměřovacího základu (50 % zisku)
Zbývající doba 45 % vyměřovacího základu (50 % zisku)

Zdroj: MPSV

Vyměřovací základ bohužel pro OSVČ není obrat, ani čistý zisk.

Vyměřovací základ pro OSVČ činí 50 % ze zisku. Přepočtený vyměřovací základ je pak 1/12 z vyměřovacího základu.

Jestliže OSVČ splňuje podmínky nároku na podporu a bude se rekvalifikovat, tak má nárok na 60 % z vyměřovacího základu.

Tip: Pozor, OSVČ pobírající podporu nemají nárok na kompenzační bonus

 Na podpoře v nezaměstnanosti si můžete přivydělat až do 7 600 Kč

Žadatelé registrovaní úřadě práce si mohou přivydělávat, jejich měsíční výdělek ovšem nesmí přesáhnout polovinu minimální mzdy, která je pro rok 2021 stanovena ve výši 15 200 Kč.

Maximálně si tedy při pobírání podpory nezaměstnanosti můžete přivydělat 7 600 korun. 

Odpracovaná doba se v tomto případě nezapočítává do doby potřebné pro opětovný vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti.

Lidé pobírající podporu v nezaměstnanosti mohou pracovat pouze na dohodu o provedení činnosti či na zkrácený úvazek.

Od roku 2020 nemohou při pobírání podpory v nezaměstnanosti pracovat na dohodu o provedení práce.

Zdroj: MPSV

 

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 7 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY