Výkon vedlejší činnosti a sociální pojištění v roce 2021

17.05.2021 | , Finance.cz
DANĚ


Osoby samostatně výdělečně činné vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost nemusí při hrubém zisku do limitu sociální pojištění vůbec platit. Kdy se však o vedlejší činnost nejedná? A jaký je limit pro neplacení sociálního pojištění za rok 2021? 

O výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti se v praxi nejčastěji jedná při výkonu samostatné výdělečné činnosti při zaměstnání zakládající účast na nemocenském pojištění, v penzi, při studiu, během pobírání rodičovského příspěvku nebo při péči o závislou osobu při splnění zákonných podmínek. 

  1. OSVČ a invalidní důchod
  2. OSVČ a zkrácený úvazek
  3. OSVČ a práce na dohody
  4. OSVČ po část roku
  5. OSVČ v předčasném důchodu
  6. OSVČ a spolupracující osoba

Příklad 1) Příjem invalidního důchodu prvního stupně

Paní Adéla pobírá invalidní důchod I. stupně a současně vykonává samostatnou výdělečnou činnost. Pro účely placení sociálního pojištění vykonává paní Adéla vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. O vedlejší činnost se jedná i při podnikání v invalidním důchodu (bez ohledu na přiznaný stupeň invalidity), nejenom tedy při podnikání ve starobním důchodu.

Příklad 2) Podnikání při zkráceném úvazku

Paní Kristýna pracuje na zkrácený úvazek pro zaměstnavatele XY a současně vykonává samostatnou výdělečnou činnost. Pro účely placení sociálního pojištění tedy vykonává vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, neboť práce na zkrácený úvazek vždy zakládá účast na nemocenském pojištění.

Tip: Vypočítejte si vaši čistou mzdu!

Příklad 3) Samostatná výdělečná činnost a práce na dohody

Paní Veronika pracuje dlouhodobě pro dva zaměstnavatele na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10 000 Kč a méně. Ani z jedné hrubé odměny tedy není placeno sociální pojištění. Pro účely placení sociálního pojištění vykonává tedy paní Veronika hlavní samostatnou výdělečnou činnost, neboť není ze zaměstnání účastna na nemocenském pojištění.

Zdroj: Depositphotos

Limit pro hrubý zisk za rok 2021

Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se neplatí sociální pojištění za celý rok 2021, jestliže činí hrubý zisk méně než 85 058 Kč. V případě výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti pouze po část roku se ovšem limit poměrně snižuje. Předčasní důchodci nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem zakládající účast na nemocenském pojištění. Do dosažení řádného důchodového věku tedy mohou předčasní důchodci vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, ale jejich hrubý zisk (tj. příjem ponížený o související výdaje) musí být do limitu pro neplacení sociálního pojištění.

Příklad 4) Vedlejší činnost po část roku

Zaměstnanec Milan začne od července 2021 vykonávat vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Hrubý zisk bude mít 80 000 Kč. Pan Milan bude tedy z vedlejší samostatné výdělečné činnosti platit sociální pojištění, neboť překročí limit pro neplacení sociálního pojištění při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti pouze po dobu šesti měsíců.

 

Příklad 5) Podnikající předčasný důchodce

Pan Josef je v předčasném důchodu a po celý rok 2021 bude vykonávat vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Hrubý zisk bude mít ve výši 80 000 Kč. Pan Josef může tedy současně pobírat předčasný důchod a zisk ze samostatné výdělečné činnosti, neboť v předčasném důchodu nevykonává výdělečnou činnost zakládající účast na nemocenském pojištění. Po dosažení řádného důchodového věku již bude moci mít pan Josef libovolně vysoký zisk ze samostatné výdělečné činnosti k současně pobíranému státnímu starobnímu důchodu.

Příklad 6) Spolupracující osoba

Paní Věra pomáhá manželovi v podnikání jako spolupracující osoba. Paní Věra přitom pracuje na hlavní pracovní poměr a vykonává tak vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Manžel paní Věry na ni převede příjmy a výdaje, přičemž hrubý zisk bude činit 83 000 Kč. Z hrubého zisku tedy nebude paní Věra platit sociální pojištění a na platbě sociálního pojištění tak rodina ušetří, neboť pokud by nebyla paní Věra spolupracující osobou, tak by z celé částky odváděl sociální pojištění její manžel.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 5 krát

Články ze sekce: DANĚ