Omyly ohledně důchodového věku v příkladech

18.05.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Mnoho zaměstnanců se těší, až dosáhnou důchodového věku, budou moci odejít do penze a nebudou muset chodit do práce, budou mít čas na rodinu a koníčky. Podívejme se však na některé nepravdy kolující ohledně důchodového věku.

V Česku dochází k postupnému prodlužování řádného důchodového věku, důchodový věk se tedy liší dle ročníku narození a u žen ještě stále dle počtu vychovaných dětí. Postupně se však řádný důchodový věk sjednocuje a v budoucnu bude pro úplně všechny občany stejný. 

Vzhledem k demografickému a ekonomickému vývoji se navíc dá očekávat další prodloužení řádného důchodového věku, který je dle aktuálně platné legislativy zastropován na 65 let. V přiložené tabulce máme pro názornost uveden řádný důchodový věk lidí narozených v letech 1958 až 1971. Všichni lidé narození v roce 1972 a později mají důchodový věk 65 let. 

Důchodový věk u mužů a žen


Rok narození

Muži
Ženy dle počtu vychovaných dětí

0

1

2

3 a 4

5 a více

1958

63r+10m

63r+10m

62r+8m

61r+2m

59r+8m

58r+4m

1959

64r

64r

63r+2m

61r+8m

60r+2m

58r+8m

1960

64r+2m

64r+2m

63r+8m

62r+2m

60r+8m

59r+2m

1961

64r+4m

64r+4m

64r+2m

62r+8m

61r+2m

59r+8m

1962

64r+6m

64r+6m

64r+6m

63r+2m

61r+8m

60r+2m

1963

64r+8m

64r+8m

64r+8m

63r+8m

62r+2m

60r+8m

1964

64r+10m

64r+10m

64r+10m

64r+2m

62r+8m

61r+2m

1965

65r

65r

65r

64r+8m

63r+2m

61r+8m

1966

65r

65r

65r

65r

63r+8m

62r+2m

1967

65r

65r

65r

65r

64r+2m

62r+8m

1968

65r

65r

65r

65r

64r+8m

63r+2m

1969

65r

65r

65r

65r

65r

63+8m

1970

65r

65r

65r

65r

65r

64r+2m

1971

65r

65r

65r

65r

65r

64r+8m

Příklad 1: Automatické přiznání důchodu

Pan Josef dosáhl začátkem května letošního roku řádného důchodového věku a myslí si, že mu bude automaticky přiznán starobní důchod. Není tomu tak. O starobní důchod je nutné si písemně požádat, a aby mohl starobní důchod dostávat na účet, musí získat i minimální dobu pojištění, která v letošním roce činí 35 let. Pan Josef však minimální dobu pojištění nesplňuje, a nemůže mu tak být starobní důchod přiznán, přestože dosáhl řádného důchodového věku.

 

Příklad 2: Povinnost odejít do důchodu

Paní Kateřina je skvělá zaměstnankyně a její zaměstnavatel si ji velmi považuje. Paní Kateřinu navíc vykonávaná práce baví, a proto má obavy, že z důvodu dosažení řádného důchodového věku v srpnu bude muset v práci skončit. Obavy paní Kateřiny nejsou namístě. Řádní starobní důchodci nejsou nijak omezeni ve svém zaměstnání. Paní Kateřina může tedy stále pracovat pro stávajícího zaměstnavatele na smlouvu na dobu neurčitou, pobírat nadprůměrnou mzdu a k tomu ještě řádný starobní důchod.

Zdroj: Shuttestock

Příklad 3: Omezení možnosti zaměstnání

Pan Pavel by chtěl i v řádném starobním důchodu pracovat. Neví však, jaké budou jeho pracovní možnosti po dosažení řádného důchodového věku. V řádném důchodovém věku si bude moci pan Pavel zvolit jakoukoliv práci, tj. na plný úvazek, zkrácený úvazek, na dohodu o pracovní činnosti nebo na dohodu o provedení práce, přičemž může pracovat i pro více zaměstnavatelů současně. Dosažení řádného důchodového věku není žádný limitující faktor pro zaměstnání.

 

Příklad 4: Daňové výhody v penzi

Paní Marie se těší, jak z důvodu dosažení řádného důchodového věku bude mít vyšší čistou mzdu než dříve, protože bude platit nižší daně. Penzisté však platí stejné daně jako ostatní zaměstnanci. Pracující důchodci tedy platí ze své mzdy daň z příjmu fyzických osob, sociální pojištění i zdravotní pojištění za stejných podmínek jako zaměstnanci v předdůchodovém věku. Pouze při výpočtu zdravotního pojištění nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ, což se uplatní jen při práci s hrubou mzdou nebo hrubou odměnou nižší než 16 200 Kč. Ani měsíční sleva na poplatníka ve výši 2570 Kč se z důvodu dosažení řádného důchodového věku nezvyšuje.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 216 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY