Víte, ve které zemi stojí hodina práce nejvíce?

28.05.2021 | , Finance.cz
DANĚ


Všechny členské země Evropské unie jsou vyspělé, přesto se průměrné mzdové náklady mezi jednotlivými zeměmi významně liší. Za stejné náklady zaměstná dánský zaměstnavatel jednoho zaměstnance, bulharský zaměstnavatel sedm zaměstnanců.

Mzdové náklady zaměstnavatele netvoří pouze hrubá mzda sjednaná se zaměstnancem, ale i povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance a případně další náklady (např. výdaje na pracovní oděvy, nábor zaměstnanců nebo zaškolení zaměstnanců). Cenu práce v jednotlivých členských zemích EU tedy neovlivňuje pouze úroveň mezd v národním hospodářství, ale i sazby povinného pojistného. Ke snížení či zvýšení ceny práce tedy při stagnaci mezd dochází i případnou změnou sazeb pojistného.

Zdroj: Shutterstock

Pojistné placené zaměstnavatelem v ČR

V Česku platí zaměstnavatelé za zaměstnance 24,8 % na sociálním pojištění a 9 % na zdravotním pojištění. Platba sociálního a zdravotního pojištění za zaměstnance je pro zaměstnavatele povinná, za výpočet a odvod pojistného na účet příslušné OSSZ a zdravotní pojišťovny je zodpovědný právě zaměstnavatel.

Praktický příklad

Pan Jaroslav pracuje pro dva zaměstnavatele současně na zkrácený úvazek. Sociální a zdravotní pojištění za pana Jaroslava musí odvádět oba dva zaměstnavatele. Ani jeden zaměstnavatel nemůže „ušetřit“ na povinném pojistném z důvodu, že pan Jaroslav pracuje i pro jiného zaměstnavatele na zkrácený úvazek.

Tip: Jaký dopad měl koronavirus na mzdy v zemích OECD v roce 2020?

Hrubá mzda x mzdové náklady

Zvýšení hrubé mzdy zaměstnanci o 1 000 Kč tedy znamená zvýšení mzdových nákladů zaměstnavatele minimálně o 1 338 Kč. Hrubá mzda zaměstnance tvoří ve všech členských zemích EU hlavní část ceny práce, povinné pojistné zaměstnavatelem je druhou významnou položkou, ostatní nákladové položky již nejsou tolik významné.

Tip: Vypočtěte si čistou mzdu v naší kalkulačce

EU: Kde jsou hodinové mzdové náklady vyšší než 40 euro?

Dle údajů Eurostatu činily průměrné hodinové náklady zaměstnavatele ve třech zemích více než 40 euro (v Dánsku, v Lucembursku a v Belgii) a pouze ve třech zemích byly nižší než 10 euro (v Bulharsku, v Rumunsku a v Maďarsku). Meziročně se oproti roku 2019 v členských zemích EU zvýšily průměrné hodinové mzdové náklady o 3,1 %. Z přiložené tabulky je názorně vidět, že cena práce v západoevropských zemích je stále citelně vyšší než ve východoevropských zemích.

Tip: Jak vysoké je zdanění práce v Česku při mezinárodním srovnání?

Zkrácené úvazky nesnižují hodinovou cenu práce

Ve vyspělých zemích světa jsou trendem zkrácené úvazky, které umožňují skloubení profesní kariéry s péčí o rodinu. Obliba zkrácených úvazků však stoupá např. i mezi penzisty, kterých aktuálně pracuje více než v minulosti. Práce na zkrácený úvazek však zaměstnavatelům náklady na hodinu práce nesnižují. Obecně totiž práce na zkrácený úvazek nemá negativní vliv na hodinové mzdové ohodnocení zaměstnance.

Cena hodinové práce v zemích EU za rok 2020

Země

Hodinová cena práce (v eurech)

Dánsko

45,8

Lucembursko

42,1

Belgie

41,1

Francie

37,5

Švédsko

37,3

Nizozemí

36,8

Rakousko

36,7

Německo

36,6

Finsko

34,3

Irsko

32,3

Itálie

29,8

Španělsko

22,8

Slovinsko

19,9

Kypr

17,0

Řecko

16,9

Portugalsko

15,7

Malta

14,5

Česko

14,1

Estonsko

13,6

Slovensko

13,4

Polsko

11,0

Chorvatsko

10,8

Lotyšsko

10,5

Litva

10,1

Maďarsko

9,9

Rumunsko

8,1

Bulharsko

6,5

Pramen: Eurostat: Labour cost levels 2020

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 4 krát

Články ze sekce: DANĚ