OECD: ČR patří mezi pětici zemí s nejnižší daní z příjmu

04.06.2021 | , Finance.cz
DANĚ


Od letošního roku se vypočítává v Česku daň z příjmu z hrubé mzdy, a nikoliv ze superhrubé mzdy a současně je sleva na poplatníka vyšší o 250 Kč než v loňském roce. Odvody na dani z příjmu fyzických osob se tedy citelně snížily. Jak vysoká je skutečná daň z příjmu v Česku v porovnání s ostatními zeměmi OECD? 

V roce 2021 jsou v Česku zavedeny dvě daňové sazby daně z příjmu fyzických osob 15 % a 23 %, přičemž vyšší sazbě daně podléhá až hrubá měsíční mzda nad 141 764 Kč. Při výpočtu daně z příjmu fyzických osob mají všichni daňoví poplatníci s podepsaným prohlášením k dani nárok na základní slevu na poplatníka ve výši 2 320 Kč. Efektivní daňová sazba je tedy z důvodu uplatnění slevy na poplatníka nižší než samotné daňové sazby. 

Zdroj: Depositphotos

Výpočet efektivní sazby daně z příjmu v Česku

Průměrná hrubá měsíční mzda v Česku za rok 2020 činila 35 611 Kč. Právě u této průměrné mzdy si vypočítáme efektivní sazbu daně z příjmu dle legislativy letošního roku. Stejným způsobem je vypočtena efektivní sazba daně z příjmu fyzických osob u ostatních členských zemí OECD uvedených níže v textu.

Text

Částka

Hrubá mzda

35 611 Kč

Základ daně

35 700 Kč (na stokoruny nahoru)

Daň z příjmu

5 355 Kč (35 700 Kč x 15 %)

Sleva na poplatníka

2 320 Kč

Daň z příjmu po slevě

3 035 Kč (5 355 Kč – 2 320 Kč)

Efektivní sazba daně z příjmu

8,5 % (3 035 Kč: 35 611 Kč)

Zdroj: vlastní výpočet autora

Efektivní sazba daně z příjmu u průměrné mzdy u zaměstnance uplatňujícího pouze základní daňovou sazbu na poplatníka činí v letošním roce v Česku 8,5 %. Z členských zemí OEDC je nižší pouze v Chile, v Koreji, v Polsku a v Japonsku. Legislativními změnami se v Česku meziročně snížila efektivní sazba daně z příjmu u průměrné mzdy přibližně o 5,5 %.

Tip: Vypočtěte si čistou mzdu v naší kalkulačce

Nejvyšší efektivní sazba daně z příjmu je v Dánsku

V členských zemích OECD se efektivní sazba daně z příjmu fyzických osob za rok 2020 u zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdu uplatňujícího pouze základní daňovou slevu nebo nezdanitelnou položku pohybovala od 0 % v Chile po 35,3 % v Dánsku. Dle sazby efektivní daně z příjmu je možné členské země OECD rozdělit do čtyř skupin:

  • Méně než 10 %

V první skupině jsou Chile (0,0 %), Korea (6,0 %), Polsko (6,3 %), Japonsko (7,9 %), Česko (8,5 %, v roce 2021), Mexiko (9,4 %), Řecko (9,9 %).

  • 10 % až 15 %

Ve druhé skupině jsou Slovensko (10,1 %), Izrael (10,1 %), Švýcarsko (10,7 %), Slovinsko (11,6 %), Estonsko (14,0 %), Velká Británie (14,0 %), Turecko (14,1 %), Rakousko (14,6 %), Španělsko (14,8 %) a Maďarsko (15,0 %).

  • 15 % až 20 %

Ve třetí skupině jsou Kanada (15,7 %), Francie (16,0 %), Nizozemí (16,2 %), Litva (16,3 %), Portugalsko (16,4 %), Lucembursko (16,7 %), USA (16,8 %), Lotyšsko (16,8 %), Švédsko (17,7 %), Německo (18,8 %), Nový Zéland (19,1 %), Norsko (19,3 %), Itálie (19,5 %) a Finsko (20,0 %).

  • Více než 20 %

Nejvyšší efektivní sazba daně z příjmu fyzických osob za rok 2020 u zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdu byla v Dánsku (35,5 %), na Islandu (27,7 %), v Belgii (24,5 %), v Austrálii (24,1 %) a v Irsku (20,8 %).

Tip: Jak vysoké je zdanění práce v Česku při mezinárodním srovnání?

Pramen: OECD, Tax Database, Table I.5, Average personal income tax and social security contribution rates on gross labour income

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2
Hlasováno: 27 krát

Články ze sekce: DANĚ