Komu vzniká nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte?

29.06.2021 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Příspěvek na úhradu potřeb dítěte není pro každého a pro nárok na něj nemusíte dokonce splňovat ani žádnou rozhodnou hranici příjmu. Komu tedy náleží a jak je vysoký?

O příspěvku na úhradu potřeb dítěte pojednává zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, přesněji pak § 47f. Společně s odměnou pěstouna, příspěvkem při převzetí dítěte nebo na zakoupení automobilu spadá mezi tzv. dávky pěstounské péče. V našem článku se o něm dozvíte:

Komu náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte?

Tato dávka náleží nezaopatřenému dítěti, které bylo svěřeno do pěstounské péče, což je náhradní forma rodinné péče. Dávka se však vyplácí pečující osobě.

Do kolika let dítěte příspěvek náleží?

Příspěvek náleží nezletilému dítěti a dále i zletilému, ale to nejdéle do dosažení 26. roku věku, pokud je stále splněna podmínka nezaopatřenosti. Důležité pro nárok navíc je, že dítě trvale žije s osobou, která pro něj byla do dosažení zletilosti pečující, ve společné domácnosti a společně uhrazuje náklady na své potřeby s touto osobou.

V takovém případě se pak příspěvek na úhradu potřeb dítěte začne vyplácet již zletilému dítěti za kalendářní měsíc, který následuje po měsíci, ve kterém se stalo zletilým.

Po dosažení zletilosti však nárok na příspěvek zaniká u dětí, které byly svěřeny do pěstounské péče na přechodnou dobu.

Čtěte také: Jak žádat o "opatrovné" pro blízkou osobu?

Kdy na úhradu potřeb v rámci dávky nevzniká nárok?

Dítěti nebude příspěvek náležet, pokud pobírá důchod z důchodovému pojištění za předpokladu, že příspěvek není vyšší. Pokud by byl příspěvek vyšší než důchod, bude vyplácen pouze rozdíl mezi dávkami.

Dále jej také nedostane dítě, které je v přímém zaopatření zařízení pro péči o děti a mládež nebo v jiné péči dle rozhodnutí soudu anebo příslušného orgánu. Je tomu tak z toho důvodu, že příspěvek na úhradu potřeb dítěte má sloužit jako dávka nahrazující výživné.

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte: výše, žádost, nárok

Zdroj: Depositphotos

 

Jak vysoký je příspěvek na péči?

Dávka je vyplácena měsíčně a jednotlivé částky se liší nejen na základě věku dítěte, ale v podstatě i dle jeho soběstačnosti a zdravotního stavu. I v případě zdravých dětí, které nejsou závislé na pomoci jiné osoby, nejde o zanedbatelné částky.

Dítě do 6 let

4 950 Kč

Dítě od 6 do 12 let

6 105 Kč

Dítě od 12 do 18 let

6 985 Kč

Dítě od 18 do 26 let

7 260 Kč

Čtěte také: Jak je to s příspěvkem na zakoupení motorového vozidla?

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte ve stupni závislosti

Dávka je pro děti, které jsou závislé na pomoci nebo péči jiné fyzické osoby, samozřejmě vyšší. Dle zákona rozlišujeme lehkou závislost (stupeň I), středně těžkou závislost (stupeň II), těžkou závislost (stupeň III) a úplnou závislost (stupeň IV).

Věk dítěte

Stupeň I

Stupeň II

Stupeň III

Stupeň IV

Do 6 let

5 115 Kč

6 105 Kč

6 490 Kč

7 040 Kč

Od 6 do 12 let

6 215 Kč

7 480 Kč

7 975 Kč

8 635 Kč

Od 12 do 18 let

7 095 Kč

8 580 Kč

9 130 Kč

9 570 Kč

Od 18 do 26 let

7 425 Kč

8 910 Kč

9 460 Kč

9 900 Kč

Kde a jak zažádat o příspěvek na úhradu potřeb dítěte?

O příspěvek můžete zažádat na příslušné pobočce Úřadu práce České republiky. Možná je samozřejmě elektronická cesta emailem s kvalifikovaným a uznávaným elektronickým podpisem anebo prostřednictvím datové schránky. Dále je možné formulář s názvem Žádost o dávku pěstounské péče - příspěvek na úhradu potřeb dítěte odevzdat osobně v listinné podobě na příslušném pracovišti ÚP.

Co potřebujete k žádosti o dávku?

Pro identifikaci budete potřebovat průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas), rodný list u dětí do 18 let, jestliže v jejich dokladu není uvedeno rodné příjmení a u cizinců povolení k trvalému pobytu.

Dále budete muset doložit rozhodnutí od krajského úřadu o tom, že patříte do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči a návrh nebo rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče (i o dočasném), popř. i rozhodnutí o poručnictví, doklad o zahájení řízení o ustanovení poručníka.

Úřad práce také bude dále zajímat i potvrzení o zdravotním stavu dítěte a jeho nezaopatřenosti (potvrzení o studiu), rozhodnutí o přiznání důchodu anebo stupni závislosti na pomoci jiné osoby a případné další doklady. Formuláře k nim můžete společně s žádostí stáhnout na webu MPSV.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY