Náhradní výživné 3. díl: Co doložit k žádosti o dávku?

06.07.2021 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Žádosti o náhradní výživné můžete podávat už od 1. července 2021. Pro kladné rozhodnutí o nároku je potřeba splnit podmínky, které budete muset vyplnit v žádosti, ale navíc i prokázat příslušnými doklady. Co budete potřebovat?

V předchozích dvou dílech jsme si vysvětlili informace o tom, za jakých podmínek na novou sociální dávku, náhradní výživné, vzniká nárok, jak se vyplácí a v jaké výši vám bude přiznána, ale také i to, jakým způsobem lze o výživné od státu zažádat a co tiskopis žádosti obsahuje. Dnes si povíme, jaké dokumenty potřebujete příslušnému úřadu práce doložit:

Kde najdu žádost o náhradní výživné a formulářové přílohy?

K dispozici by měly být na všech pobočkách Úřadu práce ČR. Zdarma stáhnout a dokonce i online vyplnit je pak můžete přímo na portále Ministerstva práce a sociálních věcí. Následně je můžete vytisknout a potvrzené zanést přímo na úřad, lze je navíc zaslat i poštou, datovou schránkou anebo emailem s elektronickým podpisem s uznávanou identitou.

V jakém formátu a velikosti poslat elektronické přílohy?

Pokud budete vyplňovat žádost online, maximální velikost přílohy musí činit nanejvýš 17 MB. Podporované formáty pak jsou DOC/DOCX, XML, ODT, PDF, RTF, TXT, HTML/HTM, JPEG/JFIF, PNG nebo GIF.

Čtěte také:  Náhradní výživné 1. díl: Kdy začíná platit a 5 základních otázek

Jaké doklady doložit k žádosti?

Všechny uvedené osoby, čili nezaopatřené dítě, ale i případný zástupce žadatele budou muset doložit průkazy totožnost, ideálně tedy občanské průkazy anebo alespoň cestovní pasy. U dětí do 15 let věku postačí jejich rodný list. U povinné osoby, která je také uvedená v příloze, žádné doložení totožnosti dokladem není nutné.

Co doložit k žádosti o náhradní výživné od ÚP

Zdroj: Depositphotos

 

Jak prokázat exekuci na neplatiče?

K žádosti musíte doložit exekuční titul. Jeho obsahem pak musí být úprava vyživovací povinnosti k nezaopatřenému dítěti. Možné je také dodat dokument, který osvědčuje, že byl podán návrh na výkon exekuce nebo soudního rozhodnutí.

Co když se výživné vymáhá v zahraničí?

Pokud nevymáháte alimenty v ČR, ale v některé ze zahraničních zemí, musíte k žádosti přiložit dokument, který osvědčuje, že byl podán návrh na výkon rozhodnutí příslušného orgánu v zahraničí nebo žádost o vymáhání výživného prostřednictvím Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí.

Co když jsou hrazeny alimenty jen částečně?

Pokud probíhá částečné plnění výživného, i tak můžete o to náhradní od státu zažádat, akorát musíte doložit, že dochází k částečnému plnění, a to např. výpisem z účtu anebo písemným potvrzením o přijetí peněz. Dále se také dokládá i Prohlášení o přijatém výživném a postoupení pohledávky, a to i v případě, pokud žádná částka od bývalého/bývalé není přijata. Při postoupení pohledávky je pak nutné přidat i doklad, který postoupení dokazuje.

Čtěte také:  Náhradní výživné 2. díl: Jak si zažádat o alimenty od státu pro dítě?

Jak prokázat, že je dítě nezaopatřené?

Nezaopatřenost dítěte, čili že se soustavně připravuje na budoucí povolání, tedy studuje, prokážete jednoduše. Postačí vám potvrzení o studiu.

Pokud by však dítě nemohlo studovat kvůli nemoci nebo úrazu, popř. pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, je stále do 26 let věku považováno za nezaopatřené. Zde tedy budete potřebovat spíše Potvrzení o zdravotním stavu nezaopatřeného dítěte anebo Potvrzení o neschopnosti nezaopatřeného dítěte soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz.

Dále je za nezaopatřené dítě považována i osoba do 18 let věku po skončení povinné školní docházky za předpokladu, že je vedena v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání. Nesmí však mít nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci. Tuto skutečnost pak doložíte Potvrzením o vedení v evidenci úřadu práce pro uchazeče o zaměstnání po skončení povinné školní docházky do 18. roku věku.

Všechny zmíněné doklady musíte stejně jako samotnou žádost podat na každé dítě zvlášť.

Čtěte také: Jak zažádat o alimenty a jaká je jejich výše

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY