Co si ohlídat u podmínek brigády a co nelze v rámci práce u mladistvých?

22.07.2021 | , Finance.cz
Spotřebitel


Přivyděláváte si teď v létě prostřednictvím DPP anebo DPČ? Pak by vás možná mohlo zajímat, na co máte v práci nárok, anebo co se může naopak stát.

O tom, jak je to s daněmi a pojistnými odvody u výdělku z dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti, jsme psali v článku, který vyšel včera. Dnes se podíváme na to, na co mají brigádníci nárok z hlediska zákoníku.

Ve vedrech voda a přestávky

Zaměstnavatel má obecnou povinnost zajistit bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům. Pokud dojde na vyšší teploty, má zaměstnavatel povinnost (podle toho, jaké úrovně teplota dosahuje) zajistit zaměstnancům ochranné nápoje (např. mineralizovanou nebo klasickou pitnou vodu z kohoutku, v závislosti na náročnosti práce) nebo zajistit bezpečnostní přestávky.

Brigáda může skončit i nepřidělením práce

Je potřeba počítat s tím, že dohody (DPP nebo DPČ), které se typicky uzavírají s brigádníky, jsou více flexibilní než pracovní smlouvy. Zaměstnanec i zaměstnavatel mohou dohodu snadno jednostranně ukončit písemnou výpovědí s patnáctidenní výpovědní dobou.

„Na rozdíl od pracovní smlouvy zaměstnavatel nemá povinnost rozvrhovat zaměstnanci na dohodu pracovní dobu. Takže fakticky může ukončit spolupráci i tak, že již zaměstnanci nepřidělí žádnou práci (nedohodne si s ním další termín, kdy má přijít vykonávat práci),“ říká David Šupej, advokát SEDLAKOVA LEGAL.

TIP: Srovnejte si výdělky z brigád

Studenti a brigáda, DPP a DPČ: co na to zákoník práce

Zdroj: Depositphotos

 

Kdy může brigádník zrušit dohodu okamžitě?

Brigádník by mohl dohodu okamžitě zrušit, pokud podle lékařského posudku nemůže bez vážného ohrožení zdraví dál práci vykonávat a zaměstnavatel mu neumožní výkon jiné práce nebo pokud mu zaměstnavatel nevyplatil odměnu z dohody ani do 15 dnů po uplynutí její splatnosti. Zde by pak samozřejmě neplatila ani žádná výpovědní lhůta.

Čtěte také: Jak získat peníze, které dluží zaměstnavatel, od státu

Jak je to s hmotnou odpovědností dohodářů?

Co se týče hmotné odpovědnosti, ta se pro brigádníky na dohodu nijak neliší od pravidel pro zaměstnance s pracovní smlouvou. V tomto ohledu je podstatné, že zákoník práce uvádí, kterých hodnot se dohoda může týkat.

Zaměstnavatelé však občas mají představu, že pod dohodu o hmotné odpovědnosti „schovají“ cokoli, co předají zaměstnanci k výkonu práce (typicky firemní auto nebo počítač), ale není to tak.

„Hodnoty, které zahrnuje dohoda o hmotné odpovědnosti, jsou hotovost, ceniny, zboží, zásoby materiálu nebo jiné hodnoty, které jsou předmětem obratu nebo oběhu. Navíc musí platit, že zaměstnanec má možnost s nimi osobně disponovat po celou dobu, po kterou mu byly svěřeny. Pokud se na nich pak objeví schodek, má zaměstnanec povinnost ho nahradit v plné výši,“ dodává David Šupej ze SEDLAKOVA LEGAL.

Zákoník práce pak upravuje další pravidla, například že dohodu o hmotné odpovědnosti není možné uzavírat s nezletilými zaměstnanci a podobně.

Jaké práce nemohou vykonávat mladiství pracovníci?

Za mladistvého je považována osoba od 15 let věku, která ukončila povinnou školní docházku. Tento status končí po dovršení 18 let.

Mladiství pracovníci nesmějí vykonávat práci pod zemí při těžbě nerostů, ražení tunelů a štol. Dále je také těmto osobám zakázáno vykonávat práci, kde je zvýšené riziko a nebezpečí úrazu nebo kde by mohly vážně ohrozit bezpečnost a zdraví ostatních zaměstnanců, popř. dalších fyzických osob.

Celkově se však musí při práci mladistvých brát v úvahu jejich fyziologické a psychické vlastnosti. Nelze je jim tedy přidělit práci, která by mohla být nepřiměřená nebo škodlivá jejich zdraví.

Čtěte také: Jak zaměstnávat v létě na brigádě mladistvé?

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: Spotřebitel