Vady zájezdu (1): Na co máte právo a jak je řešit?

24.08.2021 | , Finance.cz
Spotřebitel


I když už je poslední čtvrtina prázdninových měsíců, lidé ještě pořád odlétají anebo jezdí na zahraniční dovolené. Jinak tomu nebude ani na začátku září. Může vám ale pořadatel změnit závazky ve smlouvě, i když už ji máte dávno řádně podepsanou?

O vašich právech v případě vad zájezdu pojednává § 2537 až § 2540 nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. V našem článku se pak dozvíte, na co máte nárok, ale i jak danou situaci řešit a především s kým.

Kdy má zájezd vadu?

Vada zájezdu zde vznikne tehdy, pokud některá ze služeb cestovního ruchu, která byla ujednána, není poskytována v souladu se smlouvu, popř. není zákazníkovi poskytnuta vůbec. V praxi se pak může jednat o situace, kdy je klient ubytován v horším pokoji anebo dokonce v úplně jiném hotelu, cesta k moři je daleko delší, než bylo slibováno anebo je problém se stravou.

Jak se může klient proti vadám zájezdu bránit?

Pokud objevíte nějakou vadu, je nutné ji neprodleně ohlásit pořadateli zájezdu. Pokud by pořadatel odmítl se situací cokoliv dělat anebo by dokonce vada vyžadovala okamžitou nápravu, můžete dokonce pořadateli jasně stanovit přiměřenou lhůtu, během které musí dojít k nápravě. Dále také o odstranění problému můžete zažádat i písemně prostřednictvím zprávy, žádosti anebo stížnosti. Pro běh lhůt včetně té promlčecí se však považuje i doručení písemnosti zprostředkovateli zájezdu.

Čtěte také: Může pořadatel změnit cenu zájezdu?

Vady na zájezdu: na co máte nárok, jak řešit

Zdroj: Depositphotos

 

Na co je nárok, když pořadatel zájezdu vadu neodstraní?

Pořadatel chybu napravit musí. Od nápravy je zproštěn pouze výjimečně, a to v případech, kdy odstranění není možné anebo pokud by to vyžadovalo nepřiměřené náklady. Zde se však bere v potaz především rozsah vady a hodnota dotčených služeb cestovního ruchu. Kdykoliv jindy však musí ze strany pořadatele dojít k nápravě.

Pokud k ní ale nedojde ani v přiměřené lhůtě, můžete vadu odstranit sami a požadovat náhradu nezbytných nákladů, které jste sami museli vynaložit.

Čtěte také: Ztratilo se vám zavadlo na letišti? Na co máte právo?

Neodstranění podstatné vady

Jiná situace však nastává, pokud pořadatel neodstraní vadu, která je podstatná. Ta by měla být napravena okamžitě a pořadatel by vám měl nabídnout řešení ve stejné nebo vyšší jakosti, než jaká je ve smlouvě, aby zájezd pokračoval. Toto pravidlo navíc platí i tehdy, kdy se klient navrátí z dovolené jiným než sjednaným způsobem.

Pořadatel vám pak může nabídnout i nižší jakost. Při volbě této možnosti vám však musí poskytnout přiměřenou slevu.

Pokud by však k něčemu takovému nedošlo a pořadatel se vůbec nesnažil o nápravu, vzniká u vás nárok na odstoupení od smlouvy bez placení odstupného.

Kdy může klient odmítnout řešení vady?

Odmítnout můžete pouze ve dvou situacích, a to:

  • pokud řešení není jakostně srovnatelné s tím, co je ujednáno ve smlouvě o zájezdu anebo
  • pokud je vám sice nabídnuta nižší jakost, ale pořadatel vám odepřel anebo neposkytnul přiměřenou slevu.

Problémy s přepravou: Na co máte právo?

Vady s přepravou můžete s pořadatelem zájezdu řešit jedině tehdy, jestliže přepravu zahrnuje sám zájezd a tedy i smlouva o zájezdu. Pokud by se i u tohoto vyskytl problém, pořadatel vám musí neodkladně zajistit náhradní, ale za to rovnocennou přepravu do místa odjezdu s tím, že po vás nesmí požadovat žádné dodatečné náklady. Tato přeprava pak může mít za cíl i jiné místo, než místo odjezdu, pokud se tak obě smluvní strany dohodly.

Čtěte také: Máte nárok na odškodnění za zpožděný nebo zrušený let?

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: Spotřebitel