EU: Nejdéle na stát pracují Rakušané a Francouzi

23.08.2021 | , Finance.cz
DANĚ


Z daňového hlediska můžeme kalendářní rok rozdělit na dvě části, přičemž v první pracují daňoví poplatníci pro stát a ve druhé pro sebe. Jak vysoké je daňové zatížení v Česku v porovnání s ostatními zeměmi EU? 

Tzv. den daňové svobody publikuje více organizací, jejichž výpočtová formule se liší. V textu budeme pracovat s výpočtovou formulí uvedenou v publikaci „The Tax Burden on Global Workers - Institut Économique Molinari 2021“.

V této publikaci je den daňové svobody vypočten u zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdu, který uplatňuje pouze základní daňovou slevu na poplatníka. V souhrnné částce daňových odvodů je zahrnuto sociální pojištění placené zaměstnancem i zaměstnavatelem, zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem i zaměstnancem, daň z příjmu a daň z přidané hodnoty při základní sazbě DPH z 32,5 % čisté mzdy.

Zdroj: Depositphotos

Praktický výpočet dne daňové svobody v Česku

V Česku si provedeme výpočet „dne daňové svobody“ dle aktuálních údajů roku 2021, kdy hrubá průměrná měsíční mzda za I. čtvrtletí letošního roku činila 35 285 Kč. Roční bude tedy 423 400 Kč (35 285 Kč x 12 měsíců, zaokrouhleno na stokoruny).

Text

Částka

Roční hrubá mzda

423 400 Kč  (zaokrouhleno na sto koruny dolů)

Zdravotní pojištění placené zaměstnancem

19 053 Kč (423 400 Kč x 4,5 %)

Sociální pojištění placené zaměstnancem

27 521 Kč (423 400 Kč x 6,5 %)

Daň z příjmu

35 670 Kč (423 400 Kč x 15 % - 27 840 Kč)

Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem

38 106 Kč (423 400 Kč x 9 %)

Sociální pojištění placené zaměstnavatelem

105 004 Kč (423 400 Kč x 24,8 %)

Čistá mzda

341 156 Kč (423 400 Kč – 19 053 Kč – 27 521 Kč – 35 670 Kč)

DPH

23 284 Kč (341 156 Kč x 32,5 % x 21 %)

Čistý příjem po odpočtu DPH

317 872 Kč (341 156 Kč – 23 284 Kč)

Celkové daně

248 638 Kč
(19 053 Kč + 27 521 Kč + 35 670 Kč + 38 106 Kč + 105 004 Kč + 23 284 Kč)

Celkové zdanění

43,89 % (248 638 Kč : 566 510 Kč )

Počet dní pracujících pro stát

160 dní

„Den daňové svobody“

9. června

Zdroj: vlastní výpočet autora

Tip: Vypočtěte si čistou mzdu v naší kalkulačce

Nejdříve nastává den daňové svobody v dubnu

V členských zemích EU se den daňové svobody pohybuje dle metodiky použité v publikaci „The Tax Burden on Global Workers - Institut Économique Molinari 2021“ od 14. dubna na Kypru po 19. červenec v Rakousku a ve Francii.

  • V dubnu nastává den daňové svobody pouze na Kypru (14. dubna) a na Maltě (23. dubna).
  • V květnu nastává den daňové svobody v Irsku (20. května), v Bulharsku (24. května), v Litvě (27. dubna), v Dánsku (30. dubna) a v Estonsku (31. dubna).
  • V červnu nastává den daňové svobody v Lucembursku (4. června), v Chorvatsku (6. června), ve Španělsku (9. června), v Česku (9. června), v Portugalsku (11. června), v Polsku (12. června), ve Slovinsku (12. června), v Řecku (14. června), v Lotyšsku (14. června), ve Finsku (15. června), v Rumunsku (19. června), v Nizozemí (20. června), na Slovensku (21. června), ve Švédsku (23. června) a v Maďarsku (25. června).
  • V červenci nastává den daňové svobody v Německu (3. července), v Itálii (7. července), v Belgii (16. července), ve Francii (19. července) a v Rakousku (19. července).

Pramen: „The Tax Burden on Global Workers - Institut Économique Molinari 2021, Paris - Bruxelles“

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: DANĚ