Jak průměrná mzda, medián mzdy a doba pojištění ovlivňuje výši důchodu

20.09.2021 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


S jakou částkou starobního důchodu mohou počítat lidé pracující za průměrnou mzdu nebo medián mzdy? Jak výši důchodu v takových případech ovlivňuje získaná doba pojištění?

Při výpočtu starobního důchodu v roce 2021 závisí měsíční částka starobního důchodu na získané době pojištění v celých ukončených letech a výši osobního vyměřovacího základu neboli průměrné hrubé měsíční mzdě za odpracované roky. Při výpočtu starobního důchodu následně platí, že čím vyšší doba pojištění a vyšší osobní vyměřovací základ, tím vyšší měsíční důchod.

Jak průměrná mzda, medián mzdy a doba pojištění ovlivňuje výši důchodu
Zdroj: Shutterstock

Průměrná mzda a medián mzdy

Za 2. čtvrtletí roku 2021 činí průměrná mzda dle sdělení ČSÚ 38 275 Kč a medián mzdy 32 408 Kč. Medián mzdy je hodnota mzdy ležící při seřazení všech mezd od nejvyšší po nejnižší přesně uprostřed. Průměrná mzda je tedy vyšší o 18,1 % než medián mzdy. Jak se liší výše starobního důchodu u průměrné mzdy a mediánu mzdy?

Praktický výpočet

V přiložené tabulce si vypočteme starobní důchod při úrovni osobního vyměřovacího základu na úrovni aktuální průměrné hrubé měsíční mzdy a při úrovni osobního vyměřovacího základu na úrovní aktuálního mediánu mzdy. Výši důchodu si vypočteme u různě získané doby pojištění. V roce 2021 musí žadatelé o starobní důchod získat dobu pojištění minimálně v rozsahu 35 let, aby jim mohl být starobní důchod přiznán. Výpočet je proveden dle legislativy roku 2021.

Příklad výpočtu výše důchodu pro průměrnou mzdu 38 275 Kč a vliv doby pojištění

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

Starobní důchod

38 275 Kč

36 let

15 156 Kč

38 275 Kč

38 let

15 801 Kč

38 275 Kč

40 let

16 446 Kč

38 275 Kč

42 let

17 090 Kč

38 275 Kč

44 let

17 735 Kč

38 275 Kč

46 let

18 380 Kč

vlastní výpočet autora

 

Příklad výpočtu výše důchodu pro medián mzdy 32 408 Kč a vliv doby pojištění

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

Starobní důchod

32 408 Kč

36 let

14 333 Kč

32 408 Kč

38 let

14 932 Kč

32 408 Kč

40 let

15 531 Kč

32 408 Kč

42 let

16 130 Kč

32 408 Kč

44 let

16 729 Kč

32 408 Kč

46 let

17 328 K

vlastní výpočet autora

Při získání doby pojištění v rozsahu 44 let činí starobní důchod u průměrné mzdy ve výši 38 275 Kč částku 17 735 Kč a u mediánu mzdy ve výši 32 408 Kč částku 16 729 Kč. U průměrné mzdy je tedy měsíční starobní důchod vyšší o 6 % než při mediánu mzdy.

Přestože je tedy aktuální průměrná hrubá měsíční mzda vyšší než medián mzdy o 18,1 %, tak měsíční starobní důchod je u průměrné mzdy vyšší než u mediánu mzdy jen o 6 %. Při získání nižší doby pojištění, např. v rozsahu 36 let, je to dokonce jenom o 5,7 %.

Tip: Kalkulačka výše starobního důchodu

Důchodové rozdíly jsou nižší

U mezd jsou finanční rozdíly vyšší než u státních důchodů, což je vidět již i při porovnání výpočtu starobního důchodu u průměrné mzdy a mediánu mzdy. Konstrukce výpočtu starobního důchodu je výhodnější pro lidi s nižšími příjmy.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 12 krát