Co vědět o invalidním důchodu v příkladech

22.04.2024 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


V Česku jsou vypláceny invalidní důchody prvního, druhého a třetího stupně. Jaké v praxi panují ohledně pobírání invalidních důchodů omyly? Podívejme se na praktické příklady.

Měsíční částka invalidního důchodu není pro všechny stejná a závisí nejenom na přiznaném stupni invalidity, ale i na výši rozhodných příjmů a získané době pojištění. Co je dobré o invalidním důchodu vědět?

Invalidní důchod

Zdroj: Shutterstock

Odebrání invalidního důchodu při zdravotních problémech

Pan Jaroslav pobíral invalidní důchod II. stupně a nyní mu byl na základě přezkoušení zdravotního stavu zcela odebrán, přestože nadále má určité zdravotní problémy. Podle posouzení posudkového lékaře se však zdravotní stav pana Jaroslava natolik zlepšil, že již nemá nárok ani na invalidní důchod I. stupně. Nárok na invalidní důchod I. stupně vzniká, jestliže pracovní schopnost poklesla o více než 35 %. Stupeň invalidity může být během let snížen nebo může být invalidní důchod zcela odebrán.

Nepřiznání invalidního důchodu

Přestože je paní Anna invalidní ve II. stupni, nemůže pobírat invalidní důchod na účet. Nárok na výplatu invalidního důchodu vzniká nejenom při přiznání invalidity, ale současně musí žadatel o invalidní důchod získat potřebnou minimální dobu pojištění, která se liší podle věku. Paní Anně je 35 let, proto musela získat 5 let pojištění v posledních 10 letech. Vzhledem k tomu, že paní Anna byla dlouhodobě nezaměstnaná a evidence na Úřadu práce se započítává jako náhradní doba pojištění pouze v omezeném rozsahu, paní Anna aktuálně nesplňuje podmínku minimální doby pojištění.

Práce bez vlivu na důchod

Pan Lukáš pobírá invalidní důchod I. stupně a současně pracuje na zkrácený úvazek za hrubou mzdu 28 000 Kč. Panu Lukášovi se z důvodu aktuálního příjmu jeho měsíční invalidní důchod nezvýší. Výdělek během pobírání invalidního důchodu je samozřejmě skvělý s ohledem na zvýšení životní úrovně i s ohledem na výpočet budoucího starobního důchodu, ale práce během pobírání invalidního důchodu pobíraný invalidní důchod nezvyšuje.

 

Nejedná se o náhradní dobu pojištění

Paní Denisa pobírá invalidní důchod II. stupně a mylně si myslí, že se jí toto období hodnotí jako náhradní doba pojištění pro výpočet starobního důchodu. Není tomu tak, neboť jako náhradní doba pojištění se hodnotí pouze doba pobírání invalidního důchodu třetího stupně. Doba pobírání invalidního důchodu prvního a druhého stupně se jako náhradní doba pojištění pro důchodové účely nehodnotí.

Nízká sleva na invaliditu

Pan Roman pracuje jako invalidní důchodce I. stupně na zkrácený úvazek. Při výpočtu daně z příjmů fyzických osob uplatní každý měsíc nejenom slevu na poplatníka ve výši 2570 Kč, ale i slevu na invaliditu ve výši 210 Kč. Invalidní důchodci prvního a druhého stupně mají nárok na daňovou slevu ve výši pouze 210 Kč a invalidní důchodci třetího stupně na daňovou slevu pouze ve výši 420 Kč. Invalidní důchodci si tedy vypočtenou daň z příjmů příliš nesníží a během let se sleva na invaliditu, na rozdíl např. od daňového zvýhodnění na děti nebo školkovného, nezvýšila.

Čtěte také: Jaké jsou mýty o invalidním důchodu?

Platba pojistného z práce

Zaměstnanec Jan pobírá invalidní důchod prvního stupně a má hrubou mzdu ve výši 33 000 Kč. Z hrubé mzdy je mu tedy standardně sraženo sociální pojištění ve výši 6,5 % z hrubé mzdy a zdravotní pojištění ve výši 4,5 % z hrubé mzdy. Povinné pojistné za zaměstnance Jana odvádí i jeho zaměstnavatel (9 % na zdravotní pojištění a 24,8 % na sociální pojištění). I pracující invalidní důchodci tedy platí ze své hrubé mzdy sociální a zdravotní pojištění. Z důvodu pobírání invalidního důchodu nedochází k osvobození od placení sociálního a zdravotního pojištění.

Vypočtete si potenciální výši vašeho invalidního důchodu

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 198 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY