Jaké jsou mýty o invalidním důchodu?

28.07.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


V Česku jsou vypláceny invalidní důchody prvního, druhého a třetího stupně. Ohledně přiznání invalidního důchodu, jeho pobírání v čase a zaměstnání invalidních důchodců panují v praxi určité nejasnosti. Podívejme se na některé z nich. 

Měsíční částka invalidního důchodu závisí na výši rozhodných příjmů, získané době pojištění a přiznaném stupni invalidity. Invalidní důchody, stejně jako ostatní státní důchody, vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení v pravidelných měsíčních termínech. Jaká tvrzení o invalidních důchodech jsou nepravdivá?

  1. Kdo podává žádost o invalidní důchod? Ošetřující lékař?
  2. Kdo má nárok na invalidní důchod?
  3. Vyšší věk zajistí vyšší invalidní důchod?
  4. Jak můžete pracovat při invalidním důchodu?
  5. Změna výše invalidního důchodu
  6. Zvýší příjem ze zaměstnání výši invalidního důchodu?
  7. Týká se invalidních důchodů valorizace?
  8. Invalidní důchod a kombinace s vdovským důchodem

Zdroj: Shutterstock

1. Žádost o invalidní důchod podává ošetřující lékař

O invalidní důchod si musí požádat každý občan se zdravotními problémy sám. Invalidní důchod není nikdy automaticky přiznán při zdravotních problémech. O přiznání stupně invalidity rozhoduje posudkový lékař místně příslušné OSSZ po podané žádosti o invalidní důchod. Potřebnou administrativu tedy nevyřizuje ošetřující lékař.

2. Při závažných problémech je invalidní důchod vždy přiznán

Ani občané se závažnými zdravotními problémy nemusí pobírat invalidní důchod na účet. Pro pobírání invalidního důchodu na účet musí žadatelé o invalidní důchod splnit minimální dobu pojištění, která se liší dle věku. Bez získání minimální doby pojištění nelze invalidní důchod dostávat bez ohledu na zdravotní stav.

3. Vyšší věk = vyšší invalidní důchod

Samotný věk žadatele o invalidní důchod měsíční částku invalidního důchodu přímo neovlivňuje. Hodnotí se totiž příjmy dosažené před vznikem invalidity a doba pojištění se hodnotí včetně dopočtené doby pojištění. Tato legislativní opatření znamenají, že je možné, aby 30letý občan měl při stejném stupni invalidity vyšší invalidní důchod než 50letý občan, přestože odpracoval méně roků.

TipNa jaké slevy na dani mají nárok osoby v invalidním důchodu a držitelé průkazu ZTP/P

4. Lze pracovat jen na DPP a DPČ

Příjemci invalidního důchodu mohou pracovat. Zejména pro příjemce invalidního důchodu prvního a druhého stupně je s ohledem na budoucí výpočet jejich starobního důchodu vhodné, aby měli současně k pobíranému invalidnímu důchodu příjem zakládající účast na nemocenském pojištění, aby tedy pracovali na klasickou pracovní smlouvu, např. na zkrácený úvazek. Pro výpočet starobního důchodu se totiž hodnotí jako náhradní doba pojištění pouze doba pobírání invalidního důchodu třetího stupně.

5. Invalidní důchod nelze snížit

Během let pobírání invalidního důchodu se může samozřejmě zdravotní stav příjemce invalidního důchodu zlepšit a při kontrolní prohlídce dojde ke snížení stupně invalidity. V takovém případě dojde k automatickému snížení invalidního důchodu. V některých případech může být na základě zlepšeného zdravotního stavu invalidní důchod zcela odebrán.

6. Prací se invalidní důchod zvyšuje

Výkon práce během pobírání invalidního důchodu je samozřejmě pozitivní nejenom s ohledem na zvýšení životní úrovně příjemce invalidního důchodu, ale i z důvodu vyššího starobního důchodu. I když je z vykonávané práce odváděno sociální pojištění, již přiznaný invalidní důchod se z tohoto důvodu nepřepočítává.

7. Invalidní důchod se nevalorizuje

Každoročně od lednové splátky důchodu se zvyšují všechny státem vyplácené penze. Nejenom tedy starobní důchody, ale i invalidní důchody a pozůstalostní důchody. I příjemcům invalidního důchodu se měsíční částka penze zvyšuje z důvodu valorizace automaticky.

8. Nenáleží vdovský (vdovecký) důchod

Na vdovský důchod nebo vdovecký důchod vzniká nárok i v případě, že zemřelý manžel (manželka) pobíral invalidní důchod. Není podmínkou pobírání starobního důchodu. Nárok na vdovský (vdovecký) důchod vzniká i v případě, že zemřelý splnil ke dni úmrtí podmínky právě pro přiznání invalidního důchodu.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 61 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY