Kolik letos dostanete za členství ve volební komisi?

16.09.2022 | , Finance.cz
Spotřebitel


Členství ve volební komisi je poměrně slušně odměňováno. Máte nárok na placené volno od zaměstnavatele? A jak jsou na tom OSVČ?

Zanedlouho nás čekají volby do obecních zastupitelstev a v některých okresech i do Senátu České republiky. V letošním roce proběhnou v pátek 23. září od 14:00 do 22:00 a v sobotu 24. září od 8:00 do 14:00, druhé kolo senátních voleb pak o týden později. Volit se pak budou nová zastupitelstva a 27 nových senátorů. Jakou odměnu dostanou členové okrskové volební nebo sčítací komise a co by vás mohlo zajímat?

Kdo může být členem volební komise?

Důležité je splňovat zákonné podmínky, které se však mohou lišit na základě typu voleb. Pro letošní do obecních zastupitelstev a Senátu platí několik zásadních faktorů, které musí člen splňovat:

  • Věk minimálně 18 let v den složení slibu,
  • státní občanství ČR,
  • svéprávnost k výkonu volebního práva,
  • člen nesmí být současně kandidátem do obecního zastupitelstva ani Senátu ČR
  • člen nemá žádnou překážku ve výkonu volebního práva, která by spočívala v zákonném omezení osobní svobody v rámci ochrany zdraví lidu.

Jaké povinnosti má člen volební komise?

Člen okrskové volební komise má za úkol především dohlížet na hlasování voličů a následně sčítat odevzdané hlasy. Mezi to spadá i kontrola platnosti občanských průkazů a voličských průkazů anebo případné nabídnutí volebních lístků zájemcům.

Čtěte také: Jak si vyřídit voličský průkaz?

Jak se stát členem volební komise?

Existují dvě možnosti. Nejprve však starosta nejpozději 60 dnů před dnem voleb vyhlásí minimální počet členů. Členy pak nejčastěji „dosazují“ do komise samy volební subjekty, což je možné učinit nejpozději 30 dnů přede dnem voleb. Do každé komise pak mohou delegovat jednoho člena a jednoho náhradníka. To bylo možné do 22. srpna 2022, čili do 30 dnů před volbami, což už letos nestihnete.

Osoby, které se chtěly stát členy volební komise, právě proto měly nejprve zkusit kontaktovat vybranou volební stranu. Pokud však tato cesta nevyjde, lze se pokusit přihlásit přímo přes úřad nebo radnici.

Členství ve volební komisi: odměna, náhrada výdělku

Zdroj: Depositphotos

 

Mají členové komise nárok na volno v práci?

Ano, členové volební komise mají právo na to, aby je zaměstnavatel uvolnil z práce na dobu nezbytně nutnou pro výkon funkce člena. Dále jim také vzniká nárok i na náhradu mzdy, platu nebo odměny za tuto absenci ve výši průměrného výdělku.

Dostane OSVČ něco za ušlý výdělek?

Vzhledem k tomu, že OSVČ je sama svým pánem, volno si určuje sama, ale nejčastěji musí počítat s tím, že za dny strávené ve volební komisi přijde o výdělek, který si mohla získat podnikáním. Právě proto je i pro osoby samostatně výdělečně činné nachystána kompenzace. Paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce bude 340 Kč za 1 den.

Čtěte také: V jakých volbách a odkud můžete volit s voličským průkazem?

Odměna za práci ve volební komisi

Členové volební komise mají nárok na odměnu, konkrétně:

  • předseda – 2200 Kč,
  • místopředseda – 2100 Kč,
  • zapisovatel – 2100 Kč,
  • člen volební komise – 1800 Kč.

Kdo odměny vyplácí a jak se daní?

Odměnu členům volební komise vyplácí krajské úřady a částky nepodléhají odvodům na sociální a zdravotní pojištění. Musí se z nich však odvést daň z příjmů ve výši 15 %.

Štítky:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 46 krát

Články ze sekce: Spotřebitel