Kolik letos dostanete za členství ve volební komisi?

27.09.2021 | , Finance.cz
Spotřebitel


Členství ve volební komisi je poměrně slušně odměňováno. Máte nárok na placené volno od zaměstnavatele? A jak jsou na tom OSVČ?

Zanedlouho nás čekají volby do Poslanecké sněmovny České republiky. V letošním roce proběhnou v pátek 8. října od 14:00 do 22:00 a v sobotu 9. října od 8:00 do 14:00. Volit se pak bude 200 poslanců na volební období o délce 4 roky. Jakou odměnu dostanou členové okrskové volební nebo sčítací komise a co by vás mohlo zajímat?

Kdo může být členem volební komise?

Důležité je splňovat zákonné podmínky, které se však mohou lišit na základě typu voleb. Pro letošní do poslanecké sněmovny platí několik zásadních faktorů, které musí člen splňovat:

  • Věk minimálně 18 let v den složení slibu,
  • státní občanství ČR,
  • svéprávnost k výkonu volebního práva,
  • člen nesmí být současně kandidátem do Parlamentu ČR,
  • člen nemá žádnou překážku ve výkonu volebního práva, která by spočívala v zákonném omezení osobní svobody v rámci ochrany zdraví lidu.

Jaké povinnosti má člen volební komise?

Člen okrskové volební komise má za úkol především dohlížet na hlasování voličů a následně sčítat odevzdané hlasy. Mezi to spadá i kontrola platnosti občanských průkazů a voličských průkazů anebo případné nabídnutí volebních lístků zájemcům.

Čtěte také: Jak si vyřídit voličský průkaz pro volby do poslanecké sněmovny 2021?

Jak se stát členem volební komise?

Existují dvě možnosti. Nejprve však starosta nejpozději 60 dnů před dnem voleb vyhlásí minimální počet členů. Členy pak nejčastěji "dosazují" do komise samy volební subjekty, což je možné učinit nejpozději 30 dnů přede dnem voleb. Do každé komise pak mohou delegovat jednoho člena a jednoho náhradníka. To bylo možné do 8. září 2021, čili do 30 dnů před volbami, což už letos nestihnete.

Osoby, které se chtěly stát členy volební komise, právě proto měly nejprve zkusit kontaktovat vybranou volební stranu. Pokud však tato cesta nevyjde, lze se pokusit přihlásit přímo přes úřad nebo radnici.

Členství ve volební komisi: odměna, náhrada výdělku

Zdroj: Depositphotos

 

Mají členové komise nárok na volno v práci?

Ano, členové volební komise mají právo na to, aby je zaměstnavatel uvolnil z práce na dobu nezbytně nutnou pro výkon funkce člena. Dále jim také vzniká nárok i na náhradu mzdu, platu nebo odměny za tuto absenci ve výši průměrného výdělku.

Dostane OSVČ něco za ušlý výdělek?

Vzhledem k tomu, že OSVČ je sám svým pánem, volno si určuje sám, ale nejčastěji musí počítat s tím, že za dny strávené ve volební komisi přijde o výdělek, který si mohl získat podnikáním. Právě proto je i pro osoby samostatně výdělečně činné nachystána kompenzace. Paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce bude 340 Kč za 1 den.

Čtěte také: V jakých volbách a odkud můžete volit s voličským průkazem?

Odměna za práci ve volební komisi

Dříve dostával předseda jako odměnu 2 200 Kč, místopředseda a zapisovatel 2 100 Kč a ostatní členové 1 800 Kč. Na základě § 24 zákona č. 296/2021 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny, však dochází ke zvýšení těchto částek a to o 500 Kč. Nově tedy dostanete jako:

  • předseda - 2 700 Kč,
  • místopředseda - 2 600 Kč,
  • zapisovatel - 2 600 Kč,
  • člen volební komise - 2 300 Kč.

Člen komise pro hlasování naopak dostane odměnu ve výši 5 000 Kč za každý den, kdy vykonával funkci s tím, že se zároveň podílel na zajištění hlasování zvláštním způsobem. Pro člena sčítací komise pak platí odměna ve výši 5 000 Kč.

Kdo odměny vyplácí a jak se daní?

Odměnu členům volební komise vyplácí krajské úřady a částky nepodléhají odvodům na sociální a zdravotní pojištění. Musí se z nich však odvést daň z příjmů ve výši 15 %.

Štítky:


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 28 krát

Články ze sekce: Spotřebitel