Chcete si přivydělat? Staňte se členem volební komise

22.11.2017 | , Finance.cz
Prezidentské volby


Přemýšleli jste někdy o tom, že si zkusíte finančně polepšit jako člen volební komise? Jak se tam vlastně dostat a jakou odměnu čekat? A stihnete to ještě vůbec?

Ve volebních komisích mají zpravidla přednostní místa navržení zástupci kandidujících stran. I vy sami se ale můžete v případě zájmu do komise dostat přes kandidující strany, popř. přes úřad městských částí nebo obecní úřad. Pomoci vám navíc mohou i konexe.

Je snadné stát se členem?

Ne, není. Je poměrně častou záležitostí, že si ti, kteří se do komise již jednou dostali, drží své místo. Výjimečně pak mohou být na nové členy inzeráty v novinách nebo na internetu. Přihlášku často můžeme vidět i na webových stránkách příslušných úřadů. Jestliže byl ale ani tak nedošlo k dosažení minimálního počtu členů, pak lidi na volná místa může dosadit i sám starosta. Dobrou zprávou ale je, že se lze hlásit i jako náhradník. Zájemci to pak mohou zkusit po oficiálním vyhlášení termínu voleb.

Kde se můžu přihlásit a jak vypadá přihláška do volební komise?

Oficiální vzor žádosti neexistuje. Pokud se tedy rozhodnete zažádat prostřednictvím dopisu anebo elektronické pošty, budete si ji muset zpracovat sami. Nesmíte v ní zapomenout uvést identifikační údaje o vaší osobě a navíc i přiložit ofocený/okopírovaný občanský průkaz. Jestliže máte v plánu poptat se anebo rovnou zažádat osobně na úřadě, sepsaná žádost nebude potřeba. Rozhodně s sebou ale vezměte OP.

Kdo může podat přihlášku?

  • Občan ČR/občan členského státu EU
  • Občan, který má v ČR nahlášen trvalý pobyt.
  • Občan, který nebyl zbaven způsobilosti.
  • Občan starší 18 let

Členství poté jednoduše stvrdíte složením slibu. Ten složíte na povinném zasedání, na nějž vám dojde pozvánka poštou. Konat se pak bude několik týdnů před termínem voleb. Členství zanikne v případě, kdy nebudete patřičně vykonávat svou funkci, vzdáte se ho, pozbudete státního občanství anebo zemřete.

Co obnáší práce v komisi?

Členové komise mají za úkol především přípravu volební místnosti a následně i ukončovací práce. Poté mají samozřejmě na starost zápisy do volebních seznamů. Dále pak voličům kontrolují platnost občanského průkazu, voličského průkazu, popř. nabídnou volební lístky. Důležité je i dohlížení na regulérnost voleb a následné sčítání hlasů a odeslání výsledků.

Další povinností je případné poskytnutí urny imobilním občanům anebo těm, kteří se do volební místnosti nemohou dostavit osobně. Z komise za nimi poté budou vysláni dva členové.

Pozor: volební komise nemůže za plentou pomáhat nevidomým voličům s vybráním volebního lístku. Nevidomému potom může pomoci buď jeho rodina, jiný doprovod anebo např. další z voličů.

Jak se stát předsedou nebo místopředsedou?

Na zasedání proběhne losování, které řídi zapisovatel. Jeho prostřednictvím se poté zvolí předseda a místopředseda. Jestliže se jeden nebo oba vzdají funkce, k losování dojde znovu.

Člen okrskové volební komise má pak nárok na peněžní odměnu, kterou stanovilo Ministerstvo vnitra ve vyhlášce:

  • 1600 Kč hrubého pro předsedu
  • 1500 Kč hrubého pro zapisovatele
  • 1300 Kč hrubého pro zbylé členy

 

Pokud jde navíc o dvoukolové volby, odměna se pro každého zvyšuje o 600 Kč (400 Kč výkon funkce, 200 Kč 2. kolo).

Každý zaměstnanec, který je členem volební komise, má v den voleb nárok na pracovní volno po nezbytně nutnou dobu i s náhradou mzdy, neboť se v jeho případě jedná o úkon, který je v obecném zájmu. OSVČ pak navíc kromě peněžité odměny náleží i paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce. Jedná se o 43 Kč za hodinu. Za den mu ale může být proplaceno maximálně 340 Kč.

Odměnu za členství ve volební komisi lze i individuálně snížit, jestliže se člen např. nezúčastnil povinného jednání. Při případné srážce se poté bude vycházet z údajů v evidenci o docházce.


Čtěte také:

Jak volit ze zahraničí?

Jak je to se zdravotním pojíštěním při členství ve volební komisi?

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2
Hlasováno: 7 krát

Články ze sekce: Prezidentské volby