Kolik dostanou strany za váš hlas ve volbách?

08.10.2021 | , Finance.cz
Volby


Strany mají při splnění podmínek nárok na odměnu za každý obdržený hlas, který dostanou ve volbách do poslanecké sněmovny. Dále mohou mít nárok na stálý příspěvek i na příspěvek za každého poslance. Jak je odměna vyplácena? A od jaké hranice dostanou příspěvky?

Dnes začíná první den voleb do Poslanecké sněmovny České republiky. To, jak volby dopadnou mají voliči ve svých rukách. Koalice, strany a hnutí soutěží nejen o to, kdo se dostane do poslanecké sněmovny, ale i o státní příspěvek, který pokryje výdaje za volební kampaň, stejně jako další chod strany či hnutí.

Na jaké příspěvky mají strany či hnutí nárok?

Politické strany jsou financovány svými podporovateli, členy, ale i státním rozpočtem formou příspěvků.

Zákon číslo 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a v politických hnutích reguluje hospodaření politických stran. Zákon mimojiné určuje i příspěvky politickým stranám, které se rozdělují na:

  1. příspěvek na činnost, který zahrnuje stálý příspěvek a příspěvek na mandát
  2. příspěvek na podporu činnosti politického institutu

Zdroj: Depositphotos

Od jakého procenta hlasů dostávají strany státní příspěvek?

Stálý a jednorázový příspěvek 

Strany, které u voleb do Poslanecké sněmovny ČR dostanou více než 1,5 % z celkového počtu hlasů, mají nárok na jednorázovou kompenzaci ve výši 100 Kč za každý obdržený hlas.

Navíc, jakmile strana či hnutí překročí ve volbách do Poslanecké sněmovny ČR hranici 3 %, tak mají nárok na každoroční stálý příspěvek na činnost pro strany a hnutí, který činí 6 000 000 Kč.

Za každých dalších i započatých 0,1 % hlasů obdrží strana a hnutí ročně dalších 200 000 Kč. 

Dodejme, že 5% hranice pro vstup do Poslanecké sněmovny ČR již roční příspěvky nezvyšuje a strany, které se dostanou do Poslanecké sněmovny mají nárok na každoroční stálý příspěvek na činnost pro strany a hnutí ve výši 10 000 000 Kč.

Dálestrany, které mají ve volbách do Poslanecké sněmovny ČR nad 5 % mají za každého svého poslance nárok na příspěvek na mandát.

Příspěvek na mandát vzniká, jestliže byl zvolen zástupce strany či hnutí jako poslanec, senátor, člen zastupitelstva kraje či hlavního města Prahy.

Příspěvek na mandát

Příspěvek na mandát poslance či senátora činí ročně 900 000 Kč.

Příspěvek na mandát člena zastupitelstva kraje a člena zastupitelstva hlavního města Prahy činí ročně 250 000 Kč.

Příspěvek na mandát náleží té straně, za kterou byl politik zvolen, a to po celé volební období. Nezáleží tedy na tom, jestli zvolený politik "přeběhne" k jinému politickému hnutí či si založí svoji vlastní stranu.

Příspěvek na podporu činnosti politického institutu

Příspěvek na podporu činnosti politického institutu činí ročně částku rovnající se 10 % z celkové výše příspěvku na činnost, který náleží straně nebo hnutí. V žádosti podle § 20a odst. 3 uvedou strana a hnutí název a sídlo politického institutu, na podporu jehož činnosti je příspěvek určen.

Tip: Kdo přebírá pravomoci prezidenta při jeho úmrtí?

Kdo vyplácí příspěvky za hlasy?

Příspěvek na činnost vyplácí Ministerstvo financí ČR na žádost strany a hnutí po celé volební období každoročně ve 4 čtvrtletních splátkách pozadu.

Co příspěvky u ostatních voleb?

U voleb do Evropského parlamentu dostávají peníze za hlasy již ty strany, které dosáhnou 1 % z celkového počtu hlasů. Tyto strany mají nárok na jednorázovou kompenzaci ve výši 30 Kč za každý voličský hlas.

U voleb do Evropského parlamentu, stejně jako u voleb do Senátu či zastupitelstev krajů a hlavního města Prahy, mají strany dále nárok na výše zmíněný příspěvek na mandát za zvoleného poslance, senátora či zastupitele.

Tip: Kolik dostane člen volební komise?

 
Štítky:

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 41 krát

Články ze sekce: Volby