Výpočet důchodu v roce 2022 v 7 bodech

05.11.2021 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Měsíční částku starobního důchodu ovlivňuje celý průběh pojištění. Za jakých podmínek se bude příští rok odcházet do důchodu? Kdo nemá na starobní důchod nárok?

Nárok na starobní důchod není automatický. Starobní důchod mohou na účet dostávat pouze občané, kteří si o starobní důchod požádají na místně příslušné OSSZ, dosáhnou důchodového věku a získají potřebnou dobu pojištění. Při splnění zákonných podmínek měsíční částka starobního důchodu závisí na výši osobního vyměřovacího základu a získané době pojištění v celých ukončených letech. Podívejme se na nejdůležitější důchodová čísla roku 2022.

Důchod v roce 2022

Zdroj: Shutterstock

35 let

Pro přiznání starobního důchodu nestačí pouze dosáhnout důchodového věku, který je různě vysoký v závislosti na ročníku narození a u žen prozatím ještě dle počtu vychovaných dětí, ale je nutné získat alespoň minimální dobu pojištění. Minimální doba pojištění přitom činí 35 let. Do potřebné doby pojištění se započítávají nejenom odpracované roky, ale i tzv. náhradní doby pojištění (např. péče o děti do 4 let věku).

Tip: Kalkulačka věku odchodu do důchodu

3 900 Kč

Každý starobní důchod se skládá ze základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu. Základní výměru mají všichni příjemci státního důchodu stejně vysokou, bez ohledu na další okolnosti a průběh pojištění. V roce 2022 bude činit základní výměra důchodu 3 900 Kč. Procentní výměra důchodu již závisí na konkrétním průběhu pojištění, tj. výši rozhodných příjmů a získané době pojištění. 

1986 - 2021

Osobní vyměřovací základ neboli průměrná hrubá měsíční mzda za odpracované roky, se při výpočtu starobního důchodu v roce 2022 vypočítá z příjmů, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2021. Dřívější příjmy se přitom přepočítávají na současnou úroveň pomocí koeficientů zohledňujících inflaci. 

17 121 Kč

Osobní vyměřovací základ se při výpočtu starobního důchodu redukuje. V roce 2022 jsou dvě redukční hranice, přičemž součtem částek z těchto dvou redukčních hranic se získá výpočtový základ. Do první redukční hranice se započítává ze 100 %, v roce 2022 je první redukční hranice do 17 121 Kč. 

Tip: Předčasný důchod v roce 2022

155 644 Kč

Z částky nad 17 121 Kč až do částky 155 644 Kč se osobní vyměřovací základ při výpočtu starobního důchodu v roce 2022 započítává již jen z 26 %. Výpočet důchodu je tedy i příští rok více výhodný pro lidi s nižšími příjmy. Lidé s nadprůměrnými příjmy musí tedy počítat s vyšším poklesem životní úrovně při odchodu do starobního důchodu. 

1,5 %

Každý získaný rok pojištění hraje při výpočtu důchodu velkou roli. Za každý získaný rok pojištění činí procentní výměra důchodu 1,5 % z výpočtového základu. Čím vyšší získaná doba pojištění, tím vyšší procentní výměra důchodu a vyšší souhrnný státní důchod. Např. při získání doby pojištění v rozsahu 42 let činí procentní výměra starobního důchodu 63 % výpočtového základu. 

16 577 Kč – 18 912 Kč

Průměrná hrubá měsíční mzda za první pololetí roku 2021 činila 36 807 Kč. Žadatelé o starobní důchod v roce 2022, kteří budou mít osobní vyměřovací základ právě ve výši 36 807 Kč, budou mít starobní důchod při získání doby pojištění v rozsahu 38 let v částce 16 577 Kč a při získání doby pojištění v rozsahu 45 let v částce 18 912 Kč. 

Praktický výpočet důchodu v roce 2022

Paní Lucie má osobní vyměřovací základ ve výši 36 807 Kč a získala dobu pojištění v rozsahu 44 let. Jak vysoký bude mít starobní důchod dle výpočtové formule roku 2022

  • Do první redukční hranice ve výši 17 121 Kč se osobní vyměřovací základ započítá ze 100 %, to znamená, že zápočet z první redukční hranice bude 17 121 Kč. 

  • Z druhé redukční hranice (od 17 121 Kč do 155 644 Kč) se osobní vyměřovací základ započítá z 26 %, to znamená hodnotu 5 119 Kč. 

  • Výpočtový základ je součtem částky z první a druhé redukční hranice, výpočtový základ paní Lucie činí tedy 22 240 Kč (17 121 Kč + 5 119 Kč).

  • Z důvodu získání doby pojištění v rozsahu 44 let činí procentní výměra důchodu 66 % (1,5 % x 44 let) z výpočtového základu, tedy částku 14 679 Kč (66 % z 22 240 Kč). 

  • Základní výměru důchodu bude mít paní Lucie, stejně jako ostatní penzisté, ve výši 3 900 Kč. 

Paní Lucie bude mít tedy měsíční starobní důchod ve výši 18 579 Kč (3 900 Kč + 14 679 Kč).

Tip  Výpočet důchodu v roce 2022

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 91 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY