Jak se počítá nemocenská náhrada mzdy a komu se zvýší?

15.11.2021 | , Finance.cz
DANĚ


Někteří zaměstnanci dostanou od začátku příštího roku více peněz za pracovní neschopnost. Jak a komu se zvýší náhrada mzdy a jak a komu nemocenské?

V prvních 14 dnech pracovní neschopnosti pro nemoc, úraz či kvůli nařízené karanténě vyplácí zaměstnavatel zaměstnancům náhradu mzdy či platu. Až od 15. dne, pokud stále nemůže zaměstnanec s ohledem na svůj zdravotní stav pracovat, vyplácí stát nemocenskou sociální dávku - nemocenské.

Zdroj: Depositphotos

Co je to redukce: Čím vyšší výdělek, tím méně se z něj započítává

Od 1. ledna 2022 nedojde ke zvýšení sazeb pro výpočet nemocenských dávek, ani sazeb pro náhradu mzdy, ale zvýší částka výdělku, která se bere (zohledňuje, započítává) pro výpočet náhrady mzdy a nemocenského. V tom spočívá princip každoroční valorizace. Ani náhrada mzdy, ani nemocenské se totiž nevypočítává z plného výdělku. Počítá se jen něco. Čím vyšší mzda nebo plat, tím se z nich počítá méně. Výdělek se rozděluje na 4 intervaly, přičemž čímž vyšší výdělkové pásmo, tím se z něj bere méně (a z posledního vůbec nic). 

Hranicím těchto intervalů se říká redukční hranice, protože výdělek se snižuje čili redukuje. Nepočítá se celý a ani se z každého intervalu (části) výdělku nebere v potaz všechno. A ony hranice se každým rokem zvyšují.

Výše náhrady mzdy se odvozuje z průměrného hrubého výdělku připadajícího na pracovní hodinu. Proto se musí nejprve spočítat výše průměrného výdělku a pak průměrného hodinového výdělku.

Kdy a pro jaké období se zjišťuje průměrný výdělek

Průměrný výdělek se zjišťuje vždy na začátku nového kalendářního čtvrtletí, takže jen čtyřikrát za rok. Takto vypočítaný průměrný výdělek pak platí pro celé kalendářní čtvrtletí.

  • Průměrný výdělek spočítaný k 1. lednu se odvozuje od příjmů za 4. čtvrtletí předchozího kalendářního roku a platí pro celé 1. čtvrtletí daného roku.
  • Průměrný výdělek spočítaný k 1. dubnu se odvozuje od příjmů zúčtovaných k výplatě v 1. čtvrtletí a počítá se z něj náhrada za 2. čtvrtletí.
  • Průměrný výdělek zjištěný k 1. červenci je odvozen od příjmů za 2. čtvrtletí a používá se ve 3. čtvrtletí.
  • Průměrný výdělek stanovený k 1. říjnu vychází z výdělku ve 3. čtvrtletí a je rozhodující pro stanovení náhrady mzdy ve 4. čtvrtletí.

V čem se liší výpočet náhrady mzdy a nemocenského

Ze čtvrtletního výdělku se pak vypočítá průměrný hodinový výdělek, protože se náhrada mzdy počítá a vyplácí za zameškané pracovní hodiny.

(U nemocenského je to jinak, tam se při jeho výpočtu zohledňují příjmy za celý předchozí rok, za předchozích 12 měsíců (ne kalendářní rok).

A zatímco se výpočet náhrady mzdy od zaměstnavatele provádí na základě průměrného hrubého hodinového výdělku, tak výpočet nemocenských dávek od 15. dne se provádí na základě denního vyměřovacího základu (hrubého denního výdělku).

U náhrady mzdy proto může proto docházet k větším výkyvům její výše. Proto se klidně může stát, že někomu se i přes valorizaci náhrada mzdy na začátku příštího roku sníží. Jestliže někdo dostal ve 3. čtvrtletí (2021) třeba mimořádnou odměnu, prémie či jiné bonusy, tak jeho průměrný výdělek zjištěný k 1. říjnu (2021) pro náhradu mzdy ve 4. čtvrtletí bude vyšší, než výdělek zjištěný k 1. lednu (2022) pro počítání náhrady mzdy za 1. čtvrtletí (2022).

Co se započítává nyní a co se bude započítávat od 1. 1. 2022?

  1. pásmo: Nově se bude počítat 90 % z průměrného hodinového výdělku do částky 227,15 Kč namísto dosavadních 206,85 Kč (to jsou ony tzv. 1. redukční hranice, ta první - nová a vyšší bude platit pro rok 2022, ta druhá nižší je dosavadní pro rok 2021).
  2. pásmo: Z částky nad uvedenou 1. redukční hranici čili nad 227,15 Kč až do 2. redukční hranice 340,55 Kč v r. 2022 (a nad 206,85 Kč až do 310,28 Kč nyní v r. 2021) se počítá 60 %.
  3. pásmo: Z částky nad 2. redukční hranici (340,55 Kč v r. 2022 a letos 310,28 Kč) až do 3. redukční hranice, což bude v r. 2022 681,10 Kč (nyní v r. 2021 je to 620,38 Kč) se počítá 30 %.
  4. pásmo: Částka nad třetí redukční hranici se nezapočítává, takže hodinový výdělek nyní nad 620,38 Kč a nově v r. 2022 681,10 Kč už se pro výpočet náhrady mzdy nezohledňuje, jako by ho nebylo.

Náhrada mzdy pak činí 60 % takto přepočteného (redukovaného) hodinového výdělku. A protože je výpočet náhrady mzdy poměrně složitý.

Tip: Přinášíme kalkulačku náhrady mzdy

Náhrada mzdy se vyplácí za dny, které jsou pro zaměstnance pracovními dny, a za svátky, za které jinak přísluší zaměstnanci náhrada mzdy nebo se mu plat nebo mzda nekrátí. Je-li tak někdo v pracovní neschopnosti např. od 4. listopadu 2021, má nárok na náhradu mzdy za 4., 5. a 8. - 12. a 15. - 17. listopadu, včetně státního svátku 17. 11.v 2021.

O přepočet a navýšení není třeba žádat ani na přelomu roku

Pokud bude dočasná pracovní neschopnost nebo karanténa trvat tak, že některé dny z prvních 14 dnů připadnou do jednoho kalendářního čtvrtletí a následující pracovní den nebo dny (až do 14. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény) do následujícího kalendářního čtvrtletí, budou se pro výpočet náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti používat 2 průměrné hodinové výdělky. Mzdová účtárna tak automaticky přepočte výši náhrady mzdy při přechodu z jednoho kalendářního čtvrtletí do druhého, stejně tak to učiní i na přelomu roku.

Tip: Kdy máte nárok na nemocenskou u DPČ a DPP?

 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 12 krát

Články ze sekce: DANĚ