Kdo patří mezi desetinu nejbohatších důchodců?

14.12.2021 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


U starobních důchodů jsou menší finanční rozdíly než u mezd, přesto mají někteří penzisté nadprůměrný důchod a jiní podprůměrný. Kdo dosáhne na důchod, který pobírá pouze každý desátý penzista? Jak je tato hranice vysoká?

Měsíční částka starobního důchodu závisí na získané době pojištění a výši osobního vyměřovacího základu, kterým je průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě za odpracované roky. Čím vyšší doba pojištění a vyšší osobní vyměřovací základ, tím vyšší měsíční starobní důchod. Dle statistické ročenky ČSSZ pobíralo za rok 2020 pouze 10 % starobních důchodců vyšší měsíční důchod než 18 251 Kč.

 

Kdo dosáhne na desetinu nejvyšších důchodů?

Zdroj: Depositphotos

Praktický příklad zvyšování důchodu od roku 2020

Paní Marta odešla na podzim 2020 do starobního důchodu a byl jí přiznán starobní důchod ve výši 18 251 Kč. Od ledna 2021 došlo ke zvýšení měsíčního důchodu z důvodu valorizace na 19 360 Kč. Základní výměra důchodu se totiž zvýšila o 60 Kč a procentní výměra důchodu o 7,1 %. Paní Marta tedy patří mezi desetinu penzistů s nejvyšším státním důchodem. V roce 2022 bude mít paní Marta měsíční starobní důchod již 20 216 Kč, neboť se jí důchod opět zvýší z důvodu zákonné valorizace, základní výměra důchodu se zvýší o 350 Kč a procentní výměra důchodu o 300 Kč a 1,3 %.

TIP: Vypočtěte si výši nově přiznaného důchodu v roce 2022 

Kdo bude mít v roce 2022 důchod nad 20 216 Kč?

V níže uvedené tabulce máme vypočteny různé varianty, kdy důchod přiznaný v roce 2022 bude činit 20 216 Kč. Výpočet je tedy proveden dle výpočtové formule důchodu roku 2022. Pro přiznání státního důchodu je nutné získat minimální dobu pojištění alespoň v rozsahu 35 let. Čím vyšší získaná doba pojištění, tím nižší nároky na výši osobního vyměřovacího základu.

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

Státní starobní důchod

70 800 Kč

35 let

20 216 Kč

67 480 Kč

36 let

20 217 Kč

64 340 Kč

37 let

20 216 Kč

61 370 Kč

38 let

20 217 Kč

58 540 Kč

39 let

20 216 Kč

55 860 Kč

40 let

20 217 Kč

53 310 Kč

41 let

20 217 Kč

50 880 Kč

42 let

20 217 Kč

48 560 Kč

43 let

20 216 Kč

46 350 Kč

44 let

20 216 Kč

44 240 Kč

45 let

20 217 Kč

42 220 Kč

46 let

20 217 Kč

40 280 Kč

47 let

20 216 Kč

vlastní výpočet autora

Čtěte také: Důchodové chyby v praktických příkladech

Každý rok pojištění hraje roli

Při výpočtu starobního důchodu se hodnotí pouze celé ukončené roky, přičemž každý rok pojištění ovlivňuje měsíční částku starobního důchodu více, než si řada budoucích penzistů myslí. Při získání doby pojištění v rozsahu 47 let činí měsíční důchod 20 216 Kč při osobním vyměřovacím základu 40 280 Kč, zatímco při získání doby pojištění v rozsahu 35 let musí být osobní vyměřovací základ 70 800 Kč, aby měsíční starobní důchod činil 20 216 Kč.

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 67 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY