Jaké změny nastaly v dopravě s nástupem roku 2022?

12.01.2022 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


S novým rokem přichází i změna pravidel v dopravě. S jakými legislativními novinkami přišlo Ministerstvo dopravy? Co vše přinesla novela zákona č. 365/2021 Sb.?

Boční odstup při předjíždění cyklistů

Nejdiskutovanější a nejvýraznější novinkou je určitě dodržení odstupu vozidla nejméně 1,5 metru při předjíždění cyklisty. Na komunikacích s maximální povolenou rychlostí 30 km/h je dovolený nejmenší limit odstupu 1 metr. Zákon se nevztahuje na situace, kdy vozidlo a cyklista jedou ve svých vyznačených pruzích, tedy jede-li cyklista v cyklopruhu. Sankce za porušení zákona se pohybuje do výše 2 000 Kč, pokud ale řidič vozidla svým předjížděním cyklistu ohrozí, může být pokuta výrazně vyšší.

Návrh zákona o povinném udržení odstupu při předjíždění cyklistů se dostal do Poslanecké sněmovny již v červenci roku 2020. Po mnohačetném doplnění byl zákon definitivně přijat až při poslední schůzi Poslanecké sněmovny v září 2021, tedy těsně před volbami.

Předjíždění cyklistů

Zdroj: Depositphotos

Výjimky pro cyklisty

Na Nový rok začala platit výjimka z povinnosti užít jízdní pruh pro cyklisty, vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty, stezku pro cyklisty nebo v křižovatce vymezený prostor pro cyklisty, pokud by tím mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Novela zákona o drahách

S novým rokem také přichází novela zákona o drahách, která má zajistit vyšší bezpečnost na železnici a silnější systémovou provázanost v rámci Evropské unie. Díky novele zákona získá státní sféra lepší přehled o dodržování pracovní doby strojvedoucích i jednotlivých pauz na odpočinek. Nyní musí všichni dopravci na mezinárodních i místních drahách oznamovat provozovateli drah informace o tom, kdy strojvedoucí jízdu začal a kdy ukončil.

TIP: Sazby náhrad za používání motorových vozidel 2022

Vnitrozemská plavba

Novelizace zákona zasáhla také do lodní dopravy a týká se především zefektivnění online procesu vydávání dokladů. Nově již mohou žadatelé o vydání či výměnu jakéhokoliv průkazu vůdce malého a rekreačního plavidla zažádat elektronickou formou.

Omezení alkoholu na pivních kolech

S pitím alkoholu na tzv. pivních kolech (beerbike) je od nového roku definitivně konec. Zákaz se týká také všech ostatních návykových látek a využívání pivních kol pod jejich vlivem. Uživatelé se musí na podnět policie podrobit testům na alkohol a drogy. „Přepravovaná osoba, která se může aktivně podílet na jízdě vozidla (zejména šlapáním, bržděním, negativním ovlivňováním rovnováhy vozidla a obdobným způsobem), nesmí během jízdy a bezprostředně před jejím zahájením požít alkoholický nápoj nebo užít jinou návykovou látku nebo zahájit jízdu v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, kdy by mohla být ještě pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.

 

Větší pravomoci obcí při odstraňování vraků

Další novinka se týká obcí a jejich pravomocí. Od nového roku mohou obce iniciovat odstranění vraku z místní komunikace. Doteď toto řízení mohl vést pouze majitel pozemní komunikace.

Úprava promlčecích dob u objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla

Změna legislativy nenahrává prodlužovačům přestupkového řízení. Nově se totiž nebude doba řízení o přestupcích započítávat do promlčecí doby celé události.

TIP: Cestovní náhrady: sazby pohonných hmot 2022

Vyšší rychlost pro vozidla Integrovaného záchranného systému

Od nového roku mohou složky Integrovaného záchranného systému jezdit vyšší rychlostí než 80 km/h. Do minulého roku mohly zvýšit rychlost pouze v případě zapnutých majáků. Nyní platí pro IZS stejné rychlostní podmínky jako pro vozidla do 3,5 tuny a autobusy. Výsledkem této novelizace má být rychlejší návrat zásahových složek na základnu a co nejpohotovější připravenost k dalšímu výjezdu.

Řidičské oprávnění skupiny C i pro traktory

Dosud bylo pravidlem, že řídit traktory mohli řidiči pouze s oprávněním T, což značně komplikovalo situaci cizincům, jelikož oprávnění náleželo pouze těm, kteří disponovali pobytem na území ČR. Od roku 2022 je možné řídit traktor i s řidičským oprávněním C, a to i s tím, které bylo získáno v zahraničí. Novela by měla kompenzovat nedostatek pracovních sil v zemědělství a lesnictví.

Vymezení skupin řidičského oprávnění AM a B1 v souladu s unijním právem

U dvoukolových a tříkolových vozidel bude od 1. ledna 2022 řidičské oprávnění AM nově nutné až pro řízení vozidel s konstrukční rychlostí více než 25 km/h – pro řízení pomalejších vozidel řidičské oprávnění nebude potřeba (dosud žádný spodní limit stanoven nebyl, a proto bylo řidičské oprávnění potřeba k řízení jakkoli pomalého vozidla odpovídajícího ostatním parametrům). S řidičským oprávněním AM bude možné řídit také čtyřkolky s výkonem motoru až do 6 kW (dosud to byly maximálně 4kW). S řidičským oprávněním B1 bude možné řídit také terénní čtyřkolky s jakkoli výkonným motorem (dosud to bylo maximálně 15 kW).

Úprava kompetencí obecní či městské policie

Nově mohou zaměstnanci obecní a městské policie vyřizovat příkazem přestupky s nedovoleným užitím vyhrazeného jízdního pruhu, a to bez účasti Policie České republiky.

TIP: Jaké je zdanění u benzínu a nafty v Česku a v dalších zemí EU

Změny v bodovém systému

Další novinka v dopravě se týká změny v bodovém systému. Nově se spolu s vydáním pokuty také zapisují i 2 body do bodového hodnocení řidičů za nedovolené stání na místě určeného pro zdravotně znevýhodněné osoby nebo za zneužití parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením.

Parkování vozidel poskytovatelů domácí zdravotní péče

Zdravotní pracovníci poskytující domácí péči mohou od ledna označovat svá vozidla speciálním označením. Tato novinka jim má ulehčit parkování v akutních případech.

Vyšší pokuty za odmítnutí nízkorychlostního kontrolního vážení

Pokud se řidič nákladního automobilu rozhodne odmítnout zúčastnit nízkorychlostního kontrolního vážení, může být pokutován až do výše 100 000 Kč. Do konce roku 2021 byla maximální hranice sankce pouze 30 000 Kč.

Zpoplatnění dalších silnic I. třídy pro kamiony

Od nového roku se výrazně rozšířila síť silnic 1. třídy, která je nově zpoplatněna. Poprvé je tak v České republice zpoplatněno více kilometrů silnic 1. třídy než dálnic. Řidiči kamionů tak budou nově platit mýto například v populárním spojení mezi Jihlavou a Havlíčkovým Brodem.

Nově zpoplatněné úseky
Pozemní komunikace Úsek Délka (km)
I/16 Bezděčín–Řevničov 88,4
I/22 Klatovy–Vodňany 75,2
I/27 Plzeň-Litice–Klatovy 38,8
I/34 Havlíčkův Brod–Koclířov 81,5
I/38 Jihlava-západ–Hatě 86,9
I/58 Příbor–Skotnice 3,3
I/68 Třanovice–Nebory 5,4
I/38 Obchvat Církvice 4,1

Zdroj: www.mdcr.cz

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 4 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU