Výchova dětí a důchod v příkladech

20.01.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Mezi náhradní dobu pojištění pro důchodové účely patří i péče o dítě do 4 let věku. Jak ovlivňuje péče o děti důchodový věk? Jakým způsobem se péče o dítě hodnotí při výpočtu důchodu? Podívejme se v několika praktických příkladech, jak péče o děti ovlivňuje důchodové nároky.

Měsíční částka starobního důchodu závisí na výši osobního vyměřovacího základu neboli průměrné hrubé měsíční mzdě v současné hodnotě za odpracované roky a získané době pojištění. Osobní vyměřovací základ ovlivňují příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění a do doby pojištění se započítávají dny, kdy je z příjmu placeno sociální pojištění nebo náhradní doby pojištění. Mezi náhradní doby pojištění patří právě i péče o dítě do 4 let věku. Při výpočtu důchodu platí, že čím vyšší doba pojištění, tím vyšší důchod.

Jak ovlivňuje výchova dětí budoucí důchod?

Zdroj: Shutterstock

Vyloučená doba pojištění

Péče o dítě do 4 let věku patří mezi náhradní doby pojištění a současně se hodnotí jako vyloučená doba pojištění. Zjednodušeně to znamená, že nulový rozhodný příjem během péče o dítě do 4 let věku nemá žádný vliv na celkovou výši osobního vyměřovacího základu, neboť toto období se při výpočtu nezohlední – vyloučí se.

Praktický příklad – Dvě děti za sebou

  • Paní Lucie se v roce 2006 narodil syn a v roce 2008 dcera. V domácnosti byla až do roku 2011, neboť rodičovský příspěvek na dceru pobírala tři roky. Jako náhradní doba péče o děti se bude paní Lucie hodnotit období 2006 až 2011 (přesně ve dnech).

Praktický příklad – Péče o dvojčata

  • Paní Kateřina byla před dvaceti lety na rodičovské dovolené a pečovala o své dva syny – dvojčata. Péče o dvojčata se však paní Kateřině bude do doby pojištění započítávat jako péče o jedno dítě. Žádný měsíc se nemůže při hodnocení doby pojištění započítávat jako dva měsíce (to platí např. i při práci pro dva zaměstnavatele současně).

Praktický příklad – Péče o starší dítě a dobrovolné důchodové pojištění

  • Paní Alice již vyčerpala rodičovskou dovolenou a rodičovský příspěvek a stále je v domácnosti a pečuje o svoji pětiletou dceru. Paní Alici se již tato péče pro důchodové nároky do doby pojištění nehodnotí. Řešením pro paní Alici může být účast na dobrovolném důchodovém pojištění. Přihláška k dobrovolnému důchodovému pojištění se podává na místně příslušné OSSZ. Minimální měsíční platby dobrovolného důchodového pojištění v roce 2022 činí 2 724 Kč. Zdravotní pojištění si paní Alice sama jako osoba bez zdanitelných příjmů platit nemusí, neboť za státního pojištěnce se pro účely placení zdravotního pojištění považuje i osoba pečující o jedno dítě do 7 let nebo o dvě děti do 15 let.

Na důchodový věk nebude mít výchova dětí vliv

Důchodový věk v Česku se postupně sjednocuje a v budoucnu bude pro všechny občany stejně vysoký, bez ohledu na počet vychovaných dětí. Aktuálně tomu tak však není a výchova děti snižuje ženám důchodový věk. Mužům výchova dětí důchodový věk nesnižuje. Dle aktuálně platné legislativy mají všichni občané narozeni v roce 1972 důchodový věk 65 let. Muži, bezdětné ženy a ženy, které vychovaly jedno dítě mají důchodový věk 65 let již od ročníku narození 1965. Během let nejvíce stoupl důchodový věk právě ženám, které vychovaly více děti.

TIP: Kalkulačka: Vypočtěte si důchodový věk

Praktický příklad – Komu nejvíce stoupl důchodový věk

  • Paní Marie (ročník narození 1942) vychovala pět dětí a mohla tedy odejít do řádného důchodu v 53 letech. Paní Markéta (ročník narození 1972) rovněž vychovala pět dětí, ale do řádného důchodu bude moci odejít až v 65 letech. Paní Markéta je tedy o 30 let mladší než paní Marie a důchodový věk má vyšší o 12 let.
    Paní Anna (ročník narození 1940) vychovala dvě děti a řádný důchodový věk měla 55 let. Paní Monika (ročník narození 1966) vychovala dvě děti a řádný důchodový věk má 65 let. Paní Monika je mladší o 26 let a důchodový věk ji stoupl o 10 let.
  • Pan Jan (ročník narození 1941) měl řádný důchodový věk 61 let a pan Jaroslav (ročník narození 1965) má řádný důchodový věk 65 let. Pan Jaroslav je mladší o 24 let a důchodový věk má vyšší o 4 roky.

Čtěte také: Jak se zvyšuje důchodový věk ve světě?

 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 5 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY