Nenápadná změna, která snižuje budoucí důchody

21.02.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Měsíční částku starobního důchodu ovlivňují nejenom rozhodné příjmy, ale i získaná doba pojištění. Budoucím penzistům se přitom nezapočítává studium.

Každý získaný celý rok pojištění ovlivňuje měsíční částku starobního důchodu více, než by řada žadatelů o starobní důchod očekávala. Do doby pojištění se přitom nezapočítávají pouze odpracované roky nebo roky výkonu samostatné výdělečné činnosti, ale i tzv. náhradní doby pojištění.

Starobní důchod

Zdroj: Shutterstock

Co jsou to náhradní doby pojištění? 

Náhradními dobami pojištění jsou zjednodušeně řečeno období, kdy neplyne žádný příjem podléhající sociálnímu pojištění, a přesto se tyto dny zohledňují při výpočtu starobního důchodu. Mezi náhradní doby pojištění tak patří např. péče o dítě do 4 let věku, evidence na Úřadu práce v zákonném rozsahu, vojenská služba, civilní služba, péče o závislou osobu při splnění zákonných podmínek. Náhradní dobou pojištění je i studium v zákonném rozsahu získané před rokem 2010. Od roku 2010 se však již studium jako náhradní doba pojištění nehodnotí.

Tip: Vyzkoušeno: V podkladech pro důchod jsou nedostatky. Chybí léta pojištění

Nehodnocení studia = nižší důchod

V současné době odcházeli do starobního důchodu občané, kteří studovali před rokem 2009, a ještě i v následujících letech budou odcházet do starobního důchodu občané, kterých se toto legislativní opatření netýká a studium se jim bude hodnotit. Negativní dopad bude mít nezapočítání studia do doby pojištění pro budoucí žadatele o starobní důchod, kteří alespoň část studia absolvovali po roce 2009. Z důvodu nehodnocení studia získají dobu pojištění i o několik let nižší, než by tomu bylo v případě, že by se studium jako náhradní doba pojištění hodnotilo stále.

Tip: Jak zvyšuje důchod průměrná mzda vyšší o tisíc korun

Praktický výpočet starobního důchodu

V přiložené tabulce si pro názornost vypočteme starobní důchod podle legislativy roku 2023 u průměrné mzdy za odpracované roky v současné hodnotě (tj. osobním vyměřovacím základu) ve výši 39 858 Kč, což je průměrná mzda za 3. čtvrtletí roku 2022. Výpočet starobního důchodu si provedeme při získání doby pojištění v rozsahu 40 let, 41 let, 42 let, 43 let, 44 let a 45 let. Při získání doby pojištění nižší o 5 let je měsíční starobní důchod v našem zvoleném příkladu nižší již o 1682 Kč.

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

Měsíční starobní důchod

39 858 Kč

40 let

18 136 Kč

39 858 Kč

41 let

18 489 Kč

39 858 Kč

42 let

18 841 Kč

39 858 Kč

43 let

19 193 Kč

39 858 Kč

44 let

19 546 Kč

39 858 Kč

45 let

19 898 Kč

Tip: Kalkulačka starobního důchodu

Předčasný důchod? Spíše ne…

Žadatelé o starobní důchod, kterých se v budoucnu bude týkat nezapočítání doby studia jako náhradní doby pojištění, si budou muset mimo jiné velmi pečlivě zvážit, zda odejít do předčasného důchodu. Z důvodu získání nižší doby pojištění budou již tak mít nižší starobní důchod, než by měli, kdyby se jim ještě studium hodnotilo. Při volbě předčasného důchodu je nutné počítat s trvalým krácením za předčasnost a rovněž se získáním nižší doby pojištění, než by tomu bylo v případě výkonu zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti až do řádného důchodového věku. Odchod do předčasného důchodu tak bude v budoucnu, hodnoceno podle aktuálně platné legislativy, ještě méně výhodný, než je tomu nyní.

Nicméně minulý rok 2022 byl specifický v tom, že se kvůli dvěma mimořádným valorizacím vyplatilo odejít do předčasného důchodu již loni. Otázkou je, co mimořádná valorizace v tomto roce udělá s výhodností odchodu do předčasného důchodu již letos.

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 225 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY