Chráněný účet jako ochrana financí před exekutory, jak ho založit?

03.03.2022 | , Finance.cz
Spotřebitel


Ocitli jste se v dluhové pasti a potřebujete své finance na bankovním účtu ochránit před zásahem exekutora? Založte si chráněný účet, na který se vám nikdo jiný nedostane.

Nakládat se svým bankovním účtem je v případě dluhů leckdy nemožné. Exekutoři mají totiž nárok dlužníkův účet postihnout exekucí a zabránit tak přístupu majitele ke svému účtu. Tato ne příliš morální praktika podnítila změnu občanského soudního řádu a tím vznikl tzv. chráněný účet, který má lépe ochránit nezabavitelné finance dlužníka.

Chráněný účet

Zdroj: Shutterstock

Co je to chráněný účet?

Novela zákona o chráněném účtu nabyla účinnosti 1. 7. 2022 a od tohoto data nabízí banky v České republice možnost založení chráněného účtu. Každý, komu byl minimálně jeden běžný účet obstaven exekutorem, má pak právo požádat svoji banku o založení chráněného účtu. Tímto účtem pak může dlužník disponovat běžně jako s klasickým. Peněžní prostředky, kterými na tomto účtu disponuje, nejsou postihnutelné exekucí. Na tento účet jsou však posílány pouze takové příjmy, které patří do kategorie tzv. chráněných příjmů.

Účel chráněného účtu

Chráněný účet má pomoci především lidem, na které je vedeno více exekucí. Dlužníkovi musí ze zákona zůstat částka nezabavitelného minima. V praxi to tak ale často neplatí.

První exekutor se většinou vrhne na vymáhání pohledávky pomocí srážek ze mzdy dlužníka. Další nařízená exekuce může postihnout i bankovní účet dlužníka a ten tak může přijít i o svoji částku nezabavitelného minima. A právě proti těmto případům má dlužníkům chráněný účet pomoci.

Nezabavitelná částka při exekuci od roku 2022

Dlužníkovi umožňuje zákon nárok na nezabavitelné měsíční minimum. Jde o částku, která musí dlužníkovi zůstat nezabavena. Od 1. 1. 2022 se zvýšila nezabavitelná částka při exekuci na 8006,25 Kč, dále pak dlužníkovi přísluší navýšení nezabavitelné částky o 2 668,75 Kč za všechny vyživované osoby, tedy děti a manželku/la. Do této nezabavitelné částky spadají jak mzdy z výkonu pracovní činnosti, tak většina příjmů z jednorázových sociálních dávek.

Kalkulačka srážek ze mzdy 2022

Jak založit chráněný účet?

Pokud dojde k situaci, že je vůči fyzické osobě vedeno exekuční řízení, je potřeba mít na paměti nárok na založení chráněného účtu. Hlavní podmínkou pro zřízení chráněného účtu, je minimálně jeden dlužníkův obstavený běžný účet exekutorem.

Dlužník musí požádat všechny fyzické a právnické osoby, které mu vyplácejí chráněný příjem, o potvrzení k chráněnému účtu. V tomto formuláři plátci potvrdí, že posílají dlužníkovi finanční prostředky, které spadají do kategorie chráněného příjmu. Dlužník následně potvrzení doručí vykonavateli exekuce. Vykonavatel exekuce (soud, exekutor) pak informuje banku o všech chráněných příjmech a jejich identifikátorech.

Banku, kterou informoval vykonavatel exekuce o plátcích chráněného příjmu dlužníka, je povinna na žádost dlužníka uzavřít smlouvu o chráněném účtu.

Tento účet musí daná banka zřídit ze zákona do 5 pracovních dnů od podání žádosti dlužníka. Chráněný účet může mít dlužník pouze jeden a za poskytnutí této služby nenáleží bance žádný poplatek.

V den založení chráněného účtu musí banka oznámit tuto skutečnost všem soudům, které nařídili výkon plnění vymáhaných pohledávek. Povinnost informovat soud má i tehdy, když o dlužníkovi zjistí, že vede více než jeden chráněný účet, oznámení musí učinit do 7 dní od doby, co tento fakt banka zjistí. Poté soud rozhodne, který z těchto účtů zůstane chráněným.

Jak probíhá převod peněz na chráněný účet?

Den poté, co banka zřídí klientovi chráněný účet, musí převést z dlužníkova obstaveného účtu částku ve výši trojnásobku životního minima na chráněný účet.

Plátci chráněných příjmů zasílají tyto peněžní prostředky na konkrétně zvolený obstavený bankovní účet dlužníka. Banka následně tyto přijaté chráněné příjmy zasílá z obstaveného účtu (postihnutého exekucí) na dlužníkův zřízený chráněný účet. V případě, že má dlužník více obstavených účtů, požádá konkrétní instituci (zaměstnavatele, ČSSZ...) o vyplácení chráněných příjmů pouze na jeden obstavený účet.

TIP: Exekuce: Jak se změnila jejich pravidla v roce 2022?

Co je to chráněný příjem?

Co vše spadá do chráněného příjmu?

 • Pojistná plnění, mají-li být použita k novému vybudování nebo k opravě budovy,
 • peněžité dávky sociální péče,
 • dávky pomoci v hmotné nouzi,
 • náhradní výživné pro nezaopatřené dítě,
 • daňový bonus,
 • dávky státní sociální podpory příspěvek na bydlení,
 • příplatek k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální,
 • příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu,
 • pohledávky autorské odměny,
 • náhrada mzdy nebo platu,
 • nemocenská,
 • peněžitá pomoc v mateřství,
 • důchody,
 • stipendia,
 • podpora v nezaměstnanosti, podpora při rekvalifikaci a kompenzace,
 • odstupné.

Čtěte také: 

Jak a kolik se sráží při exekuci z důchodu?

 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 12 krát

Články ze sekce: Spotřebitel