O kolik se zvýšilo nezabavitelné minimum pro rok 2023 a jak se počítá

08.02.2023 | , Finance.cz
Spotřebitel


Jak vysoké jsou nové nezabavitelné částky? A jak se při srážkách počítá, co zůstane dlužníkovi a kolik připadne na splácení dluhů?

Dlužníky, kterým je v rámci exekuce sráženo ze mzdy nebo podobného příjmu, určitě potěšilo, že se od 1. ledna 2023 zase zvýšily nezabavitelné částky, které exekuci nepodléhají a vždy musejí dlužníkovi zůstat. Ovšem počítají se jinak, než tomu bylo dosud.

Stále se vychází z výše životního minima jednotlivce a také z normativu nákladů na bydlení, který se používá pro účely příspěvku na bydlení.

Zdroj: Shutterstock

Nově se používá normativ nákladů na nájemní bydlení ve městě nad 69 999 obyvatel

Při výpočtu nezabavitelných částek se však nově používá normativ nákladů na bydlení pro jednu nebo dvě osoby v bytě užívaném na základě nájemní smlouvy, a to v obci s alespoň 70 000 obyvateli, namísto normativu nákladů na bydlení pro jednu osobu v nájemním bytě v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel, jak tomu bylo dříve.

Tento normativ se použije vždy, pro každého dlužníka, a to bez ohledu na to, v jak velké obci ve skutečnosti žije. Při exekuci a výpočtu chráněné částky pro dlužníka se použije normativ nákladů na bydlení, který je stanoven pro obec, která má 70 tisíc a více obyvatel, i když dlužník třeba žije v menší obci (do 69 999 obyvatel), nebo naopak v Praze či Brně.

Koeficienty pro výpočet nezabavitelných částek se snížily, ale nezabavitelné částky přesto vzrostly

Nezabavitelná částka na dlužníka činí nově 2/3 (a ne jako dříve 3/4) součtu životního minima jednotlivce a normativu nákladů na bydlení. Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu pak činí 1/4 (a ne jako dříve 1/3) nezabavitelné částky na dlužníka.

Životní minimum pro jednotlivce bylo od 1. 1. 2023 zvýšeno na 4860 Kč. Nově používaný normativ nákladů na bydlení pro jednu nebo dvě osoby v bytech užívaných na základě nájemní nebo podnájemní smlouvy v obci s aspoň 70 000 obyvateli je nově od 1. 1. 2023 představován částkou 14 197 Kč. K tomu se připočítává pro rok 2023 ještě mimořádné navýšení o 1400 Kč.

Jak životní minimum, tak i normativ nákladů na bydlení může vláda valorizovat i v průběhu roku, budou-li pro to splněny podmínky. Dojde-li k tomu, pak se zvýší i nezabavitelné částky.

Tip: Vypočítejte si výši příspěvku na bydlení v roce 2023

Nezabavitelná částka na dlužníka

Nezabavitelnou částku na dlužníka spočítáme jako 2/3 součtu částky životního minima jednotlivce 4860 Kč a částky normativu nákladů na bydlení v nájemním bytě pro 1 a 2 osoby v obci s aspoň 70 000 obyvateli 14 197 Kč a částky jejího aktuálního navýšení o 1400 Kč, což je ve výsledku 13 638 Kč.

Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu

Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu činí 1/4 nezabavitelné částky na dlužníka, takže 3409,50 Kč.

Nezabavitelné minimum může být vyšší, než jen součet nezabavitelných částek

Pokud dlužníkova čistá mzda je stejně vysoká, nebo dokonce nižší než součet nezabavitelných částek, pak srážky nelze provést. Nic nebude dlužníkovi v rámci exekuce ze mzdy strženo, pouze běžné daňové a pojistné odvody z hrubé mzdy jako u kteréhokoliv jiného zaměstnance. Z čisté dlužníkovy mzdy věřitelé nic nedostanou.

Tip: Kalkulačka srážek ze mzdy 2023

Jak se mzda rozděluje a exekuce počítá

Pokud je dlužníkova čistá mzda vyšší než nezabavitelné částky, tak se to, co zbude po odečtení nezabavitelných částek, rozdělí na tři třetiny. Přitom jedna třetina tohoto zbytku čisté mzdy vždy zůstává dlužníkovi, a připočítává se tak k nezabavitelným částkám. Probíhá-li exekuce kvůli uspokojení přednostního dluhu (např. daňového nebo pro výživné či náhradu škody na zdraví), pak na jeho splácení padnou dvě třetiny zbytku čisté mzdy.

Probíhá-li exekuce kvůli uspokojení nepřednostního dluhu (např. uhrazení pokuty za černou jízdu, zaplacení půjčky), pak na jeho splácení padne jen jedna třetina zbytku čisté mzdy. V takovém případě pak zůstávají dlužníkovi dvě třetiny zbytku čisté mzdy, a ne jenom jedna.

A právě tyto dvě třetiny zbytku čisté mzdy + nezabavitelné částky (je-li sráženo pro nepřednostní pohledávku), nebo jen jedna třetina zbytku čisté mzdy + nezabavitelné částky (je-li sráženo pro přednostní pohledávky), jsou nezabavitelným minimem.

Jaká mzda není před exekucí chráněna

O tom, kolik dlužníkovi zůstane a kolik připadne jeho věřitelům, kterým nuceně splácí v rámci exekuce, ještě rozhoduje výše částky, nad kterou už se sráží plně bez omezení. Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy (po odečtení nezabavitelné částky na dlužníka a nezabavitelných částek na jím vyživované osoby) srazí bez omezení, činí jedenapůlnásobek (dříve to byl dvojnásobek) součtu částky životního minima jednotlivce a příslušné částky normativních nákladů na bydlení. Tato částka činí nově 30 686 Kč.

 

Dosud – naposledy při zúčtování mzdy za prosinec 2022

Nově od 1. 1. 2023, resp. od zúčtování mzdy za leden 2023

Nezabavitelná částka na dlužníka

11 103,75 Kč

13 638 Kč

Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu

3701,25 Kč

3409,50 Kč

Částka, nad kterou se srazí zbytek čisté mzdy bez omezení, čili hranice, nad kterou je mzda již plně zabavitelná

29 610 Kč

30 686 Kč

Znamená to, že z čisté mzdy se odečtou nezabavitelné částky. Co zbude, a to až do částky 30 686 Kč, se rozdělí na třetiny. Maximální výše jedné třetiny může být 10 228 Kč. (3 × 10 228 je 30 684 Kč, a tak případně zbývající 1 nebo 2 Kč zůstávají dlužníkovi.) Zbude-li po odečtení nezabavitelných částek např. 6000 Kč, každá třetina bude činit 2000 Kč. A pak záleží, jestli se sráží pro přednostní dluh. Pak dlužníkovi připadne jen jedna třetina (2000 Kč) a na splácení dluhu připadnou dvě třetiny, tedy 4000 Kč.

Když se sráží pro nepřednostní dluh, naopak dlužníkovi připadnou dvě třetiny (4000 Kč) a na úhradu dluhu v rámci exekuce připadne jen jedna třetina, tedy 2000 Kč.

Má-li však někdo tak vysokou mzdu, že po odečtení nezabavitelných částek zbude více jak 30 686 Kč, všechno nad tuto částku už připadne na splácení dluhů, ať jsou přednostní, nebo nepřednostní.

Vyšší ochrana mzdy od února, důchodu už od ledna

Uvedená nová čísla, zejména pak nezabavitelné částky, se uplatňují u mzdy až v únoru 2023 při zúčtování a výplatě mzdy za leden 2023. Naproti tomu u důchodů by měly být uplatněny nové nezabavitelné částky ihned při výplatě sociální dávky za leden 2023.


Čtěte také:

Daňové zvýhodnění na děti za rok 2022 v příkladech

Praktické příklady, kteří zaměstnanci obdrží daňový přeplatek

Předchozí nájemník má dluhy na energiích. Jak se jich zbavíte?

 

Autor článku

Terezie Nývltová Vojáčková  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 15 krát

Články ze sekce: Spotřebitel