Praktické příklady, kteří zaměstnanci obdrží daňový přeplatek

09.02.2024 | , Finance.cz
DANĚ


Zaměstnanci, kteří nemají povinnost podat daňové přiznání, požádají svého zaměstnavatele o roční zúčtování daně. Podívejme se na vybrané praktické příklady, kdy zaměstnanec obdrží daňovou vratku za rok 2023 ve výši alespoň 7000 Kč.

Po provedeném ročním zúčtování může vzniknout přeplatek na dani z příjmů fyzických osob za rok 2023, pokud je vypočtená roční daň z příjmů nižší než zaplacené zálohy během roku nebo pokud zaměstnanec během roku 2023 obdržel nižší daňový bonus, než mu náleží za celý kalendářní rok.

Zdroj: Shutterstock

Teprve v ročním zúčtování daně za rok 2023 lze uplatnit nezdanitelné položky podle § 15 zákona o daních z příjmů nebo některé daňové slevy (např. slevu na manželku/manžela, školkovné). Daňovou vratku za rok 2023 obdrží zaměstnanci ve mzdě po provedeném ročním zúčtování daně.

Níže si v několika praktických příkladech vypočítáme možné částky daňové vratky, pro zjednodušení nezohledňujeme rozdílné zaokrouhlování daňového základu během roku při výpočtu čisté měsíční mzdy a následně za celý rok v ročním zúčtování daně.

Odpočet hypotéky

Zaměstnanec Štěpán zaplatil během roku 2023 na dani z příjmů 88 410 Kč, tato částka mu byla postupně odvedena jeho zaměstnavatelem z jednotlivých hrubých měsíčních mezd. V ročním zúčtování daně uplatní pan Štěpán odpočet úroků z hypotéky, kterou je řešena jeho vlastní bytová potřeba, ve výši 81 400 Kč. Mzdové účetní doručí potvrzení od banky. O tuto částku mu bude ponížen roční daňový základ, což mu sníží roční daň z příjmů o 12 210 Kč (81 400 Kč × 15 %). Z důvodu uplatnění odpočtu na úroky u hypotéky vznikne panu Štěpánovi nárok na daňový přeplatek ve výši 12 210 Kč.

Tip: Termíny pro odevzdání daňového přiznání za rok 2023

Nezdanitelné položky u finančních produktů

Paní Kristýna byla po celý rok 2023 zaměstnána u zaměstnavatele XY a na daňových zálohách jí bylo sraženo 62 730 Kč. V ročním zúčtování daně za rok 2023 uplatní odpočet na svoji smlouvu o životním pojištění ve výši 24 000 Kč a na svoji smlouvu o doplňkovém penzijním spoření rovněž ve výši 24 000 Kč. Sníží si tedy daňový základ o maximální částky, které jsou u těchto produktů zákonem o daních z příjmů povoleny. Mzdové účetní doručí potvrzení od pojišťovny a penzijní společnosti. Snížení daňového základu o 48 000 Kč je důvodem pro obdržení daňového přeplatku v částce 7200 Kč (48 000 Kč × 15 %).

Nárok na ještě vyšší daňový bonus

Zaměstnanec Karel nezaplatil během roku 2023 na daních z příjmů fyzických osob nic, a ještě obdržel na měsíčních daňových bonusech v souhrnu 10 764 Kč. Při výpočtu čisté mzdy si nárokoval daňové zvýhodnění na své dvě děti, a to po celý rok 2023. Přestože pan Karel nezaplatil během roku 2023 žádnou daň z příjmů, po provedeném ročním zúčtování dostane „daňový přeplatek“. V ročním zúčtování daně totiž uplatní slevu na manželku, která byla po celý rok 2023 na rodičovské dovolené a mimo rodičovský příspěvek neměla žádný jiný rozhodný příjem, a její roční vlastní příjem tedy nepřekročil 68 000 Kč. Mzdové účetní doloží pan Karel čestné prohlášení. Dávky státní sociální podpory, mezi které patří právě i rodičovský příspěvek, se do limitu pro nárok na slevu na manželku (manžela) nepočítají. Sleva na manželku (manžela) činí 24 840 Kč. Roční daňový bonus bude v případě pana Karla o tuto částku vyšší a vznikne mu nárok na „daňový přeplatek“. O částku slevy na manželku bude mít pan Karel vyšší čistou mzdu po provedeném ročním zúčtování daně.

Tip: Prohlášení druhého z poplatníků: k čemu to je a už jste to donesli na mzdovku?

Školkovné a daňová vratka

Paní Irena byla po celý rok zaměstnána a měla pouze příjmy od svého zaměstnavatele. Na měsíčních daňových zálohách jí bylo zaměstnavatelem sraženo 51 740 Kč. V ročním zúčtování daně si bude paní Irena po domluvě s manželem nárokovat školkovné v maximální výši 17 300 Kč na jejich syna. Školkovné může čerpat vždy pouze jeden z rodičů. Z důvodu uplatnění školkovného vznikne paní Ireně nárok na daňovou vratku ve výši 17 300 Kč. Mzdové účetní musí paní Irena doručit potvrzení od školky.

Pozor, od roku 2024 dochází ke zrušení slevy na dani „školkovné“, vedle toho přinese rok 2024 ještě omezení slevy na manželku a zruší se i daňová sleva na studenta, podrobnosti se dočtete v našem článku o daňových změnách.

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 14 krát

Články ze sekce: DANĚ