Jaké jsou termíny pro podání daňového přiznání k dani z příjmů roce 2024?

26.01.2024 | , Finance.cz
DANĚ


Jaké jsou letos termíny pro odevzdání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2023? A do kdy je nutné odevzdat zúčtování daně? Do kdy odevzdat přehled o příjmech a výdajích za rok 2023 a zaplatit daň z příjmů?

Termíny k podání daňového přiznání k dani z příjmů jsou celkem 3, od nich se rovněž odvozuje nejzazší termín pro podání přehledů o příjmech a výdajích za rok 2023.

OSVČ již letos musejí přiznávat daně výhradně elektronicky, tedy do 2. května 2024, případně v červenci při povinném auditu (či s daňovým poradcem).

Zaměstnanců se týká roční zúčtování daně, jaké jsou termíny pro podání těchto formulářů v roce 2024? 

Jaké jsou termíny pro podání daňového přiznání k dani z příjmů?

Daňové přiznání můžete podat 3 způsoby, a to v podobě:

  • listinné (poštou či osobně),
  • elektronické,
  • s daňovým poradcem.

Od způsobu podání jsou odvozeny termíny, do kterých musíte daňové přiznání odevzdat.

Forma podání Termín podání
Listinná Úterý 2. dubna 2024
Elektronická Čtvrtek 2. května 2024
S daňovým poradcem Pondělí 1. července 2024

Dodejme, že u daňového přiznání platí liberační lhůta 5 pracovních dnů, o které se lze beztrestně opozdit.

Do režimu paušální daně už nemohou aktivní OSVČ vstoupit

Pokud jste OSVČ a chtěli jste letos vstoupit do některého z pásem režimu paušální daně pro rok 2024, již to nestihnete, protože lhůta byla do 10. ledna 2024. Po tomto termínu se k paušální dani mohou hlásit pouze ti, kteří teprve s podnikáním začínají, stávající podnikatelé zase až na rok 2025.

Paušální daň zahrnuje vedle daně z příjmů ve výši 100 Kč i důchodové a zdravotní pojištění. Nově můžete vstoupit do 3 pásem paušální daně, které závisí na ročním příjmu a typu podnikání (respektive typu výdajového paušálu).

Výše měsíční paušální daně v prvním pásmu činí 7498 Kč. Nevýhodou paušální daně je nemožnost uplatnění slev na dani či daňového zvýhodnění.

Shrnutí pásem a výše paušální daně v roce 2024

Pásmo Paušální daň měsíčně Daň z příjmů Důchodové pojištění Zdravotní pojištění
1. pásmo 7498 Kč 100 Kč 4430 Kč 2968 Kč
2. pásmo 16 745 Kč 4936 Kč 8191 Kč 3591 Kč
3. pásmo 27 139 Kč 9320 Kč 12 527 Kč 5292 Kč

Zdroj: Finanční správa

Kdy musí za rok 2023 podat přiznání i zaměstnanec?

Pokud měli zaměstnanci jiné zdanitelné příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, pronájmu, kapitálového majetku či z ostatních daňových příjmů vyšší než 20 000 korun, i zaměstnanci musejí podat daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2023. 

Rovněž musí podat daňové přiznání ti zaměstnanci, co v některém měsíci minulého roku pracovali současně pro 2 zaměstnavatele a z obou zaměstnání odvedli zálohovou daň z příjmů. Jestliže zaměstnanci nepodávají daňové přiznání, je nutné podepsat roční zúčtování daně ve mzdové účtárně do 15. února 2024.

Do tohoto termínu je rovněž nutné dodat veškeré doklady o případných slevách na dani, daňovém zvýhodnění či odčitatelných položkách.

Jak odevzdat daňové přiznání k dani z příjmů?

Nejjednodušší možnost, jak snadno a rychle podat daňové přiznání, je elektronicky, buď na portálu Moje daně, či do elektronického finančního úřadu. Jestliže jste OSVČ, podat daňové přiznání elektronicky musíte do 2. května 2024, nebo s daňovým poradcem či s povinným auditem ještě o měsíc později.

Přihlásit na portál Moje daně se můžete skrze Identitu občana (Mobilním klíčem eGovernmentu, bankovní identitou, MojeID), datovou schránkou či občanským průkazem s čipem. Můžete si ho nechat předvyplnit, rovněž zde online formulář snadno uložíte, rozpracujete a můžete kdykoliv pokračovat v jeho vyplňování. Nezapomeňte v rámci daňového přiznání vyplnit Žádost o vrácení přeplatku. 

Jestliže chcete daňové přiznání podat v listinné podobě, neváhejte stáhnout naše formuláře:

Jaký typ přiznání potřebujete Interaktivní XLS
Uplatňuji paušál stáhnout
Vedu účetnictví stáhnout
Mám více zdrojů příjmu stáhnout
Jsem pouze zaměstnanec stáhnout

Kam podat daňové přiznání?

Daňové přiznání adresujete místně příslušnému finančnímu úřadu v místě, kde máte trvalé bydliště (nezáleží na adrese sídla nebo pobočky společnosti, kde pracujete). V listinné podobě jej můžete poslat i poštou.

Nezapomeňte k daňovému přiznání doložit všechny nutné přílohy.

Termín pro odevzdání přehledu o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu a OSSZ

Přehled o příjmech a výdajích musíte na Okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ) a zdravotní pojišťovnu odevzdat do 1 měsíce po odevzdání daňového přiznání k dani z příjmů na váš finanční úřad.

Přehledy o příjmech a výdajích můžete podat elektronicky či tiskopisem ve fyzické podobě.

Do kdy musíte zaplatit daň z příjmů?

Případný nedoplatek na dani z příjmů či samotnou daň z příjmů musíte uhradit společně s odevzdáním daňového přiznání.

Do kdy vám musí finanční úřad vrátit přeplatek na dani?

Finanční úřad má na vrácení přeplatku 30 dnů. Pokud se tak nestane, kontaktujte místně příslušný finanční úřad.

 

Co když nestihnete podat daňové přiznání včas?

Jestliže daňové přiznání odevzdáte do 1 týdne po uplynutí termínu, je finanční úřad benevolentní a nebude řešit žádný postih.

Odevzdáte-li přiznání ještě později, sankce za každý den prodlení činí 0,05 % ze zaplacené daně (případně 0,01 % daňové ztráty). Maximální postih je 5 % z daně či 300 000 Kč.

Zdroj: Depositphotos

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 8 krát

Články ze sekce: DANĚ