Na jaké sociální dávky mají nárok Ukrajinci?

02.03.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


O jaké sociální dávky mohou žádat Ukrajinci prchající před válkou? A mají na to samé nárok i rodiny žijící v Česku, kterým otec odjel bojovat do války?

Konflikt na Ukrajině je podle slov některých nejhorší situace v Evropě v 21. století, která se odehrála po druhé světové válce. Muži z ukrajinských rodin odjíždějí kvůli povinnosti bojovat, ženy a děti přecházejí přes naše hranice a hledají azyl. Jak jim český sociální systém může pomoci?

Jaké sociální dávky mohou Ukrajinci čerpat?

Aktuálně je stát připraven poskytnout jim podporu v rámci dávek hmotné nouze, o kterých pojednává zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Žádat o tyto dávky mohou osoby, kterým bylo uděleno tzv. speciální vízum.

Dle zákona pak do okruhu oprávněných osob, které mohou žádat o dávku, patří také cizinci bez trvalého pobytu na území České republiky, kterým tato práva poskytla mezinárodní smlouva.

Čtěte také: Pomoc pro Ukrajinu: Informace pro ukrajinské občany a přehled veřejných sbírek

Jaké máme dávky hmotné nouze?

Příspěvek na živobytí

Podmínkou nároku na tyto dávky je, že se žadatel musí nacházet v hmotné nouzi, což znamená, že nemá dostatečné finance na uspokojení základních životních potřeb na úroveň, která je přijatelná pro společnost. Posuzuje se však nejen příjmová, ale i sociální nebo majetková situace a také to, zdali si žadatel nemůže příjem jakkoliv zvýšit.

Částku, kterou daná osoba dostane v rámci dávky příspěvek na živobytí, je pro každého jiná. Stanovuje se totiž jako rozdíl živobytí jednotlivce nebo rodiny a přiměřených (odůvodnělých) nákladů na bydlení. Přiměřené náklady na bydlení je pak maximálně 30 % nebo v Praze 35 % z celkového příjmu společně posuzovaných osob.

Čtěte také: Kolik je příspěvek na živobytí a kdy se může zvýšit?

Sociální pomoc pro Ukrajince - dávky hmotné nouze

Zdroj: Depositphotos

 

Doplatek na bydlení

Doplatek na bydlení slouží k úhradě odůvodnělých nákladů na bydlení. Je sice převážně poskytován osobám, které nemohou kvůli svým finančním poměrům hradit nájem anebo poplatky za služby, ale v případech hodných zvláštního zřetele, je také doplatek také určen osobám, které jsou ubytované v azylových domech, Domě na půl cesty, terapeutické komunitě, zdravotnickém zařízení lůžkové péče, domovech pro seniory apod. V místě pobytu žadatele je prováděno sociální šetření.

Výše doplatku na bydlení pak činí rozdíl mezi částkou odůvodnělých nákladů na bydlení, případně sníženou o příspěvek na bydlení a částkou, o kterou příjem osoby nebo rodiny zvýšený o příspěvek na živobytí převyšuje částku živobytí.

Mimořádná okamžitá pomoc

Na rozdíl od dvou předešlých případů se jedná o dávku, která je pouze jednorázová a nelze ji pobírat opakovaně a pravidelně. Kromě splnění nízkých příjmů a hmotné nouze, která platí až na výjimky, se MOP vztahuje přímo na konkrétní situace.

Nejčastěji se jedná o nenadálé životní události, kam můžeme zařadit např. hrozící sociální vyloučení, nezbytné výdaje na poplatky anebo situaci, kdy hrozí vážná újma na zdraví nebo jestliže došlo k mimořádné události.

Částky mimořádné okamžité pomoci jsou pak závislé na případech, kvůli kterým je možné o dávku žádat.

Čtěte také: Jak zažádat o mimořádnou okamžitou pomoc a co doložit?

Jak a kam podat žádost o dávky hmotné nouze?

Cizinci mohou na rozdíl od občanů České republiky zažádat o dávky na kterémkoliv pracovišti úřadu práce. Základem je samozřejmě dojít osobně na úřad a podat vyplněnou listinou žádost společně s doklady dle typu dávky. Možné je však také zaslat žádost prostřednictvím České pošty anebo elektronicky. Na to však nebude stačit obyčejný email. Potřebovat budete buď datovou schránkou anebo elektronický podpis s uznávanou identitou.

TIP: Formuláře pro osoby v hmotné nouzi

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 1.5
Hlasováno: 200 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY