K čemu slouží advokátní úschovy při prodeji nemovitosti?

16.03.2022 | , Finance.cz
Spotřebitel


Advokátní úschovy lze využít pro ochranu finančních prostředků, cenných papírů i jiného majetku. Z jakého důvodu se sjednávají a jaké náležitosti si klient musí pohlídat?

Při řešení prodeje nemovitosti vzniká potřeba úschovy již při podpisu kupní smlouvy, kdy by měl budoucí majitel uhradit prodávajícímu kupní cenu nemovitosti. Takový krok by byl velice riskantní, jelikož vlastnická práva získá až za několik týdnů. A přesně z tohoto důvodu je využíváno advokátních úschoven.

Co je to advokátní úschova

Advokátní úschova funguje především jako záruka a ochrana peněžních prostředků mezi smluvními stranami. Nejčastěji se využívá při koupi nemovitosti pro období, než je zapsán budoucí vlastník objektu do katastru nemovitostí. Činnost úschoven upravuje občanský zákoník v § 2402 a zákon o advokacii v § 56. Dále se můžeme setkat i s jinými druhy úschoven:

  • Notářskou
  • Realitní
  • Bankovní

Advokátní úschova a prodej nemovitosti

Zdroj: Shutterstock

Jak funguje advokátní úschova při prodeji nemovitosti?

Advokátní úschova funguje za účelem ponechání peněz v prostředí, které je neutrální pro obě strany, tedy kupujícího i prodávajícího.

Poté, co kupující a prodávající nemovitosti podepíší smlouvu, jsou peníze kupujícího přeposlány do advokátní úschovy. Pro tyto účely se sepisuje smlouva o úschově.

Peníze musí advokát uložit na zvláštní účet v bance, který bude oddělený od majetku advokáta. S těmito penězi nemůže nijak nakládat. Pouze v případě, že by ho k tomu opravňovala smlouva o úschově. Pokud si klient vyžádá informace o aktuálním stavu vedení úschovy, je advokát povinen klientovi předat data o současném stavu včetně souvisejících dokumentů (plné moci, kupní smlouvu, smlouvu o úschově…).

V advokátní úschově jsou peníze do té doby, než je kupující zapsán do katastru nemovitostí. Převod nemovitosti trvá přibližně v řádu jednoho měsíce. Jakmile kupující nabude vlastnických práv k nemovitosti, jsou peníze z advokátní úschovy převedeny na účet prodávajícího.

V případě, že nebudou splněny podmínky vyplývající ze smlouvy o úschově, advokát tyto peníze vrátí zpět tomu, kdo je do úschovy vložil.

TIP: Kolik peněz zaplatíte advokátovi?

Proč se využívá advokátních úschoven při koupi nemovitosti?

Kupující nechce posílat finanční prostředky na účet prodávajícího, dokud nebude uveden v katastru. Posílat peněžní prostředky na účet prodívajícího před zápisem do katastru je velmi nebezpečné a kupující by o své peníze mohl snadno přijít, proto se po podpisu kupní smlouvy zasílají do advokátních úschoven. Teprve poté, co je kupující zapsán do katastru nemovitostí, jsou peněžní prostředky zaslány z advokátní úschovy na účet prodávajícího.

Stejně tak prodávající nechce nemovitost převést na kupujícího, než prokáže, že skutečně vlastní peněžní prostředky odpovídající hodnotě dané nemovitosti, proto má s advokátní úschovou jistotu, že peníze od kupujícího opravdu dostane.

Jak vybrat advokátní úschovu?

Často je kompletní zajištění advokátní úschovy součástí právní služby při prodeji nemovitosti. Ovšem každá fyzická a právnická osoba má právo na volbu advokáta dle svého uvážení. Pro výběr mohou osoby využít databázi členů na webu České advokátní komory. Vybraného advokáta informují, o jaký druh úschovy mají zájem a o tom, za jakým účelem bude úschova založena. Zároveň je důležité obeznámit se s tím, jakou částku si advokát za vložení peněz do úschovy účtuje.

Každá sjednaná advokátní úschova musí být nahlášena České advokátní komoře a podléhá její kontrole. Její výhodou je lepší finanční dostupnost, než je tomu u notářských úschoven, kde je cena leckdy mnohonásobně vyšší.

TIP: Jakou zvolit úschovu peněz při nákupu nemovitosti?

Jaká pojištění by měl mít advokát sjednané?

Ani v advokátní úschově nemusí být peněžní prostředky v bezpečí. Za peníze v úschově v žádném případě nezodpovídá stát, proto je na místě zjistit, jaká pojištění má advokát sjednané pro případ nečekaných událostí.

Pojištění odpovědnosti

Ze zákona musí mít advokát sjednané povinně pojištění odpovědnosti v minimální výši 7 milionů korun. Často je ale kupní cena nemovitosti vyšší než 5 milionů, proto je dobré si pohlídat u advokáta připojištění do požadované částky.

Sjednané pojištění odpovědnosti chrání finanční prostředky pro případ špatně stanovených podmínek pro výplatu, pozdní výplatu a neoprávněnou výplatu.

Pojištění pro případ ztráty finančních prostředků

Pojištění odpovědnosti nechrání prostředky v případě, že si advokát splete číslo bankovního účtu a pošle peníze na účet jiného majitele. Pro ochranu při těchto situacích je nutné, aby se advokát pojistil pro případ ztráty finančních prostředků.


Čtěte také:

Jak zdanit darovanou nemovitost v daňovém přiznání?

Loni jste prodali dům. Musíte ho letos dát do daňového přiznání?

Jak darovat nemovitost?

 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 5 krát

Články ze sekce: Spotřebitel