Jak se určuje, kolik peněz zaplatí klient advokátovi

03.03.2021 | , Finance.cz
Spotřebitel


Před návštěvou advokátní kanceláře se vyplatí znát, jak se počítá cena právních služeb - přinášíme přehled způsobů určení odměny advokátů. Pokusíme se i poradit, jak zaplatit co nejméně.

Právní služby rozhodně nepatří k nejlevnějším, to každý ví, ale mnohého možná překvapí, že i když jsou předepsány vyhláškou Ministerstva spravedlnosti jejich ceny, dá se o jejich výši smlouvat.

Právní předpis - tzv. advokátní tarif s tím přímo počítá. V praxi to však většinou není tak, že by klient s advokátem smlouval jako s trhovcem někde na orientálním bazaru, jde spíše o to, že si advokáti mohou určit výši své odměny libovolně vysokou a libovolným způsobem, a to ve výši právě podle ministerské vyhlášky nebo třeba v podobě hodinové taxy, ale také mohou klientovi navrhnout celkovou odměnu za vyřešení nějakého problému, kupříkladu za vítězství v soudním sporu. Na klientovi pak je, jestli navrženou výši odměny advokátovi odsouhlasí nebo ne.

Obyčejný člověk, běžný klient, který přišel do advokátní kanceláře takříkajíc z ulice, těžko bude s advokátem o výši odměny vyjednávat jako rovný s rovným, zpravidla se totiž v branži, ani ve svém vlastním případu neorientuje, k tomu je třeba přičíst obvyklý ostych a nervozitu, i když zkusit to samozřejmě může. Vyjednávání o výši odměny se ovšem v praxi děje s významnými, zvláště firemními, klienty, kteří potřebují větší a častější objem služeb resp. jejich pravidelné poskytování, zcela běžně.

Čtěte, ptejte se, advokát je také podnikatel, abyste pak neplatili více, než třeba vysoudíte

Nevíte-li si s něčím rady a musíte navštívit advokátní kancelář, ptejte se nejen na svůj problém, kvůli kterému jste přišli, ale i na cenu jeho řešení či poskytnutých právních rad a nebojte se o ní případně smlouvat, uvidíte sami, jak advokát zareaguje. Říká se, že se nevyplatí kupovat levné zboží, totéž platí i pro služby, ale nutně to neznamená, že drahá advokátní kancelář je ta nejlepší, že se vám bude věnovat s tím největším nasazením.

U velkých a známých advokátních kanceláří se platí více za jméno, renomé, zatímco vůbec neznámý advokát se vám může hodně a osobně věnovat s přihlédnutím ke specifikům vaší věci. Být to tak může, ale nemusí. Než si vyberete advokátní kancelář, určitě se vyplatí poptat se známých a přátel na jejich případné zkušenosti s právníky, kteří je zastupovali, prohledat internet apod. Pokud si dohodnete smluvní odměnu, tak o výši odměny pro advokáta - tzv. palmáre platí to, co jste si dohodli, v podstatě neexistují žádné její limity. Advokátní tarif, onen předpis o výši cen právních služeb, stanoví jedno omezení, a to, že neposkytuje-li advokát právní služby ve sjednaném rozsahu, přísluší mu jen poměrná část smluvní odměny, není-li dohodnuto jinak.

Advokát si nemůže účtovat původně dohodnutou výši odměny, pokud neodvádí dohodnutou práci. Druhým limitem by snad mohly být i dobré mravy, pokud by se klient s advokátem dostali do sporu o výši odměny, takovým sporům se říká palmární spory, jenže soudit se s advokátem, na to je zase třeba odborné pomoci - pochopitelně dalšího advokáta..., kterému je také třeba zaplatit.

Jak se určuje odměna advokáta: kolik stojí právník

Zdroj: Shutterstock

Časová odměna: zpravidla hodinové taxy

Smluvní odměna může mít v zásadě dvě podoby. Při časové odměně se advokát a klient dohodnou na hodinové sazbě. Mnozí advokáti mají svůj hodinový ceník, obvykle zveřejněný v internetové prezentaci své kanceláře. (Cena za hodinu práce se může lišit podle právního odvětví - zastupování v rodinné záležitosti může být levnější, než v trestní kauze.) Klient jej pak uzavřením (podepsáním) smlouvy o právním zastoupení schvaluje. I proto je dobré si o advokátní kanceláři, jejíž služby hodláte využít, zjistit něco předem. A pak samozřejmě pečlivě před podpisem smlouvu s advokátem, jejíž přílohou může být i ceník, prostudovat a žádat o vysvětlení případných nejasností.

Musíte počítat s tím, že dohodnutá sazba časové odměny pak náleží za každou započatou časovou jednotku, není-li dohodnuto jinak. Počítá se přitom nejen čas strávený s klientem, ale též studium spisů, příprava, jednání s protistranou atp. Jestliže však advokát ve smlouvě o časové odměně provede odhad její celkové výše, je povinen předem písemně upozornit klienta na její podstatné překročení; jinak se nemůže doplacení rozdílu domáhat. (Zde je také prostor pro vznik případného palmárního sporu.)

TIP: Valorizace odškodnění pozůstalých při pracovním úrazu 2021

Atraktivní a přitom lehký případ? Možná je podílová odměna za vyřešení problému

Tou druhou možností je, že si s vámi advokát dohodne celkovou odměnu za vyřešení celého vašeho případu (její výše může být vyjádřena i podílem na hodnotě věci, třeba procentem z hodnoty vysouzené nemovitosti) a potom jde o paušální (resp. podílovou) odměnu

Takto určená odměna bude v praxi spíše výjimkou, protože advokát nebude chtít nést riziko neúspěchu - vaše prohra by byla i jeho prohrou - nedostal by palmáre. Pracoval by zadarmo. Advokát je také podnikatel, advokátní služby se poskytují za úplatu. Advokát bude mít chtít své jisté, a tak si s vámi dohodne spíše časovou odměnu nebo odměnu podle ministerské vyhlášky. Odměna může být i vícesložková, kombinovaná, když se třeba k základní časové odměně odvozené od množství strávené práce s případem přidá třeba prémie za vítězství ve sporu.

Pokud není extra dohoda, klient platí podle vyhlášky, a to za každý úkon, který pro něj advokát udělá

Pokud si advokát s klientem výslovně nedohodne smluvní odměnu, platí mu klient mimosmluvní odměnu - tzv. tarifní odměnu, tedy odměnu určenou podle pravidel vyhlášky Ministerstva spravedlnosti. Nejnižší jsou ceny ve věcech péče soudu o nezletilé, osvojení, a ve věcech nároků v oblasti sociálního zabezpečení, důchodového, nemocenského a všeobecného zdravotního pojištění. Také ve správním a přestupkovém řízení. Nejvyšší naopak ceny řešení majetkových záležitostí.

Výše mimosmluvní odměny se určuje podle advokátním tarifem stanovené sazby mimosmluvní odměny za jeden tzv. úkon právní služby a podle počtu úkonů, které advokát ve věci vykonal. Klient tak platí za každý úkon právní služby, který právník v jeho věci učiní. Takovým úkonem právní služby je např. převzetí a příprava zastoupení; účast na jednání před soudem (a to každé započaté 2 hodiny - delší soudní stání je už proto dražší, stojí dvojnásobek); jednání s protistranou (a to každé 2 započaté hodiny - platí totéž co o jednání soudu, delší jednání už je za dvojnásobek).

Sazby za úkony se pak odvíjejí od tzv. tarifní hodnoty řešené věci (např. od výše vymáhané částky dlužné mzdy, náhrady škody, nesplacené půjčky, pokud jde o peníze, nebo od hodnoty věci nebo práva - třeba ve sporu o vlastnictví nemovitosti). Proto je dražší třeba sepsání smlouvy nebo žaloby, když jde o 2 miliony korun, než když jde o 30 000 Kč. (Podobně v trestním řízení, čím vyšší hrozí klientovi trest, tím dražší je právní služba.) Obvykle je ale pro advokáta stejně náročné sepsat určitý druh smlouvy nebo žaloby, ať jde o luxusní dům za 10 milionů nebo o barabiznu za půl milionu korun. Právě v takových situacích, kdy je tarifní hodnota, a proto i sazba mimosmluvní odměny, vysoká, se vyplatí namísto ní hodinová taxa.

Čtěte také: Proplacení dlužné mzdy přes úřad práce a součinnost zaměstnavatele

Náhrady nákladů na soudní řízení

Pokud však jde o přiznávání náhrady nákladů soudního řízení, kterou musí zaplatit ve sporu neúspěšný účastník, protože u soudu prohrál, úspěšnému účastníkovi, který vyhrál, je třeba pamatovat, že soudy přiznávají náhradu ve výši mimosmluvní (tarifní, vyhláškové) odměny a ne podle toho, kolik bylo skutečně právníkovi poražené strany placeno.

Autor článku

Terezie Nývltová Vojáčková  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 12 krát

Články ze sekce: Spotřebitel