Jak zapsat dítě z Ukrajiny do základní školy?

15.03.2022 | , Finance.cz
Spotřebitel


Přicházíte z Ukrajiny do České republiky s dítětem školního věku? Jak zařídit přijetí ukrajinského dítěte do české základní školy a kde hledat volná místa?

Na velkou migrační vlnu dětí z Ukrajiny muselo zareagovat Ministerstvo školství a mládeže stanovením postupů pro zařazení dětí do základních a mateřských škol. Na základě toho vydalo několik metodik o tom, jak přijímat děti do vzdělávacích zařízení.

Zápis ukrajinských dětí do školy

Zdroj: Shutterstock

Vízum strpění pro děti z Ukrajiny

Před tím, než se rodiče rozhodnou kontaktovat vzdělávací zařízení ohledně přijetí dítěte, je nutné vyřídit tzv. vízum strpění pro zákonné zástupce i jejich děti. Po získání těchto víz se občané automaticky stávají účastníky na zdravotním pojištění, které za ně hradí stát. Pro vyřízení víz lze využít Krajských asistenčních center, které byly pro tyto účely zřízeny.

Od jakého dne registrovat dítě do základní školy?

Povinná školní docházka se vztahuje na všechny děti, které pobývají na území ČR déle než 90 dní. Před uplynutím této doby není nutnost dítě do školy zapisovat, není to ovšem ani zakázáno. Pokud se zákonný zástupce rozhodne dítě do vzdělávacího zařízení umístit, měl by mít zajištěné zázemí a finanční stabilitu.

Pro dítě by měla poskytnout místo spádová škola dle jeho aktuálního pobytu. Pokud ovšem zákonný zástupce požádá školu v průběhu školního roku, není škola povinna dítě přijmout.

Ze zákona musí škola poskytnout volnou kapacitu pro dítě ze spádové oblasti až při řádném zápisu do nového školního roku.

Pro vyhledání volných kapacit v základních školách lze využít interaktivní mapy projektu Shkola.cz, kde mohou všechna vzdělávací zařízení zveřejňovat informace o počtu neobsazených míst pro ukrajinské žáky.

TIP: Na jaké sociální dávky mají nárok Ukrajinci?

Lze dítě uvolnit z některých předmětů?

Školský zákon umožňuje dítě uvolnit z některých předmětů vzdělávacího programu, a to na žádost jeho zákonného zástupce. Pro takto uvolněné žáky z běžné výuky musí škola připravit náhradní vyučovací program, dle aktuálních vzdělávacích potřeb žáků. V případě ukrajinských žáků je tedy možné, že budou odpojeni od svých kmenových tříd a vytvoří vlastní skupinu se specifickým učebním plánem.

Jaké dokumenty je třeba doložit s žádostí o přijetí do základní školy?

Zákonný zástupce může požádat písemně ředitele školy o přijetí dítěte do vzdělávacího zařízení. Zároveň se žadatel musí prokázat svými identifikačními doklady i doklady dětí (pro tyto účely postačí i víza). Pro vyhledání formulářů vztahujících se k vzdělávacímu systému, lze využít webovky s přeloženými tiskopisy do ukrajinského jazyka.

Kdo zastupuje dítě, které nemá svého zákonného zástupce?

Zákonným zástupcem není pouze rodič, ale i osoba, které byla svěřena péče o dítě. V případě, že dítě nemá žádného zákonného zástupce, stanoví soud dítěti opatrovníka. Opatrovníkem se může stát i ústavní zařízení. Pokud bude nalezeno dítě bez zákonného zástupce, je nutné kontaktovat o této situaci OSPOD.

TIP: Práce pro Ukrajince na DPP a DPČ

Je nutné za dítě ve škole platit?

O prominutí úhrad, které souvisí se školní docházkou (družina, stravování…), rozhoduje pouze ředitel školy. Ředitel při rozhodování o prominutí poplatku rozhoduje individuálně dle situace daného dítěte. Tíživou finanční situaci lze řešit i s neziskovým projektem Obědy pro děti, který funguje pod záštitou Ministerstva školství.

Čerpání financí na výuku českého jazyka pro ukrajinské děti

Pro výuku Českého jazyka lze čerpat pro děti z Ukrajiny finanční prostředky z Národního plánu doučování, jelikož se jedná o žáky, kteří jsou ohrožení kvůli aktuální válečné situaci školním neúspěchem. Tyto finance jsou určeny pouze pro doučování dětí, které jsou žáky školy.

Je nutné děti z Ukrajiny učit českému jazyku?

I když v současné situaci není jasné, jak dlouho ukrajinské děti v ČR zůstanou, je vhodné, aby se naučily základům českého jazyka. Škola by měla pro účely zorientování nově příchozích žáků využít služeb adaptačního koordinátora, na kterého by se mohly ukrajinské děti obracet po dobu prvních 4 týdnů od nástupu do školního zařízení.


Čtěte také:

Jak pomoci Ukrajině?

Základní informace pro Ukrajince: Zdravotní pojištění, daně a mzda v Česku

 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 5 krát

Články ze sekce: Spotřebitel