Jak získat příspěvek pro začátek podnikání od úřadu práce?

21.04.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Jste v evidenci úřadu práce a chystáte se založit své vlastní podnikání? Pracovní úřad vám může pomoci se startem finančně. Kdo na příspěvek dosáhne?

Poskytování příspěvků úřadem práce za účelem zřízení společensky pracovního místa upravuje zákon o zaměstnanosti § 113. Získání příspěvku předchází splnění dosti náročných podmínek, proto jen malému procentu žadatelů je vyhověno.

Příspěvek na podnikání

Zdroj: Pixabay

Společensky pracovním místem se myslí takové místo, které zaměstnavatel obsazuje evidovanými uchazeči o zaměstnání na úřadu práce. Ale i takové, které uchazeč o zaměstnání zřídil po dohodě s úřadem práce za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti. Druhý případ podrobně rozebereme v našem článku.

Jaké podmínky musí uchazeč splnit pro nárok na příspěvek na zřízení pracovního místa?

Při schvalování příspěvků pro budoucí podnikatele se posuzuje stav nezaměstnanosti v daném okrese. Pro získání příspěvku je nutné, aby podíl nezaměstnaných osob v místě žadatelova bydliště byl za předcházející měsíc nižší, než podíl nezaměstnaných v ČR. Příspěvek poskytne pracovní úřad v maximální výši čtyřnásobku průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku (tedy 155 644 Kč).

Jinak je to za situace, když úroveň nezaměstnanosti v místě bydliště žadatele dosahuje minimálně průměrné hodnoty nezaměstnanosti v ČR, tehdy může budoucí podnikatel získat příspěvek až ve výši šestinásobku průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku (tedy 233 466 Kč).

Kalkulačka podpory v nezaměstnanosti 2022

Jak o příspěvek požádat?

O příspěvek na zřízení pracovního místa za účelem podnikání může zájemce žádat prostřednictvím formuláře podaného na spádové pracoviště úřadu práce. V této době podání musí být žadatel evidován jako uchazeč o zaměstnání a svoji samostatně výdělečnou činnost zahájit až po schválení příspěvku úřadem práce.

Částka, kterou ÚP poskytne, slouží podnikateli převážně na úhradu nákladů se zřízením pracovního místa (technika, nábytek provozovny, nářadí) a nelze ji využívat pro nákup zboží, které se následně bude prodávat zákazníkům.

Úřad práce žádost individuálně posoudí a vydá rozhodnutí, proti kterému se nelze jinak odvolat.

Samotná zaslaná žádost nestačí. Společně s ní musí fyzická osoba doložit několik příloh, které pomohou úřadu práce při rozhodování o přiznání příspěvku.

Přílohy k žádosti:

 • Potvrzení o bezdlužnosti, které nesmí být starší než 30 dnů
 • Podnikatelský záměr
 • Doklad o zřízení finančního účtu
 • Charakteristika pracovního místa
 • Doklad, který potvrzuje vztah podnikatel k objektu, kde bude samostatně výdělečná činnost vykonávána
 • Přehled současných a plánovaných příjmů a výdajů
 • Doklad prokazující právní formu žadatele
 • Seznam nákladů nezbytných pro zřízení pracovního místa
 • A další dokumenty, které si může vyžádat ÚP k individuální žádosti

TIP: Hradí za vás úřad práce sociální a zdravotní pojištění?

Překlenovací příspěvek na pokrytí provozních nákladů

K úhradě provozních nákladů může budoucímu podnikateli pomoci získání tzv. překlenovacího příspěvku. Úřad práce poskytne příspěvek nejdéle na dobu 5 měsíců v maximální výšce 0,25násobku průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí předchozího roku.  

Rozhodování o výši příspěvku má na starost pouze úřad práce a stejně jako u předchozího příspěvku se proti stanovisku ÚP nelze odvolat. Fyzická osoba si o překlenovací příspěvek může zažádat prostřednictvím tohoto formuláře.

Za provozní náklady, se pro účely příspěvku považuje:

 • Nájemné a služby s ním spojené, s výjimkou nájemného za bytovou jednotku a služeb s ním spojených
 • Náklady na dopravu materiálu a hotových výrobků
 • Náklady na opravu a údržbu objektu, ve kterém je provozována samostatná výdělečná činnost, pokud je tento objekt ve vlastnictví osoby samostatně výdělečně činné a náklady souvisí s provozováním samostatné výdělečné činnosti

 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 6 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY