Ekonomické srovnání Rusko vs Ukrajina: výše a růst HDP, průměrné mzdy a další

22.04.2022 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Rusko vstoupilo s vojsky na Ukrajinu. Jak jsou na tom tyto země ekonomicky - výše HDP, hospodářský růst či v úrovni průměrných mezd? Jaké je srovnání s ČR? Jaký mají vztah k ČR?  

Vojska východní velmoci se vydala vstříc "agresivnímu" menšímu státu, který si chce sám řídit svoji budoucnost. Scénář podobný tomu, který jsme si sami zkusili v září 1938 či v srpnu 1968, nyní zažívá Ukrajina. My se v dnešním článku podíváme na ekonomický pohled na hlavní dva aktéry konfliktu Ukrajinu a Rusko a srovnáme je s Českem.

Rusko versus Ukrajina: ekonomický soubuj

Zdroj: Depositphotos

Hrubý domácí produkt Ruska a Ukrajiny

Hrubý domácí produkt (HDP) Ruska v roce 2021 dle Mezinárodního měnového fondu (MMF) činil 1 710 miliard dolarů (5. místo v Evropě po Itálii), v přepočtu na paritu kupní síly pak 4 328 miliard dolarů (2. místo v Evropě po Německu).

HDP Ukrajiny pak v roce 2021 dle MMF činil 181 miliard dolarů, HDP při zahrnutí parity kupní síly pak činil 553 miliard dolarů.

Pro srovnání dodejme, že dle MMF bude HDP České republiky mít v roce 2022 hodnotu 296 miliard dolarů, HDP při zahrnutí parity kupní síly bylo v roce 2020 431 miliard dolarů, v roce 2022 pravděpodobně přesáhne 500 miliard dolarů.

HDP celé Evropské unie má hodnotu přibližně 14.45 bilionů eur, tedy 15,06 bilionů dolarů, téměř devitinásobek ruského HDP.

Nicméně musíme si uvědomit, že populace Ruska činí 144 milionů obyvatel, Ukrajiny 44 milionů a Česka 10,7 milionů.

V přepočtu na občana má Česko z daných zemí jasně nejvyšší ekonomickou výkonnost.

Jak rostl HDP Ukrajiny a Ruska v roce 2021?

Ukrajinský HDP vzrostl loni o 3,4 %, v roce 2020 klesl o 4 %.

Loni vzrostl HDP Česka o 3,3 %, česká ekonomika v roce 2020 poklesla o 5,6 %.

Ruské HDP vzrostl v roce 2021 o 4,7 %, v roce 2020 klesl o 3 %.

Jaký bude pokles HDP Ukrajiny a Ruska?

Pokles reálného HDP Ukrajiny odhaduje MMF na 35 % v roce 2022. Některé odhady se pohybují až kolem 40%m 45% propadu ukrajinského HDP.

Ruské HDP čeká také pokles, Světová banka odhaduje pokles ruského HDP o 11,2 %. MMF odhaduje pokles ruského HDP o 8,5 %.

Dle prognózy MMF růst české ekonomiky zpomalí na 2,3 %, zatímco loni růst HDP dosáhl 3,3 %. Ministerstvo financí ČR odhaduje celoroční tempo růstu české ekonomiky v roce 2022 na 1,2 %.

Přestože se Rusko a Ukrajina na globálním HDP podílejí jen zhruba 2 %, hrají ale podstatnou roli jako dodavatelé řady surovin. Růst ekonomik zemí celé Evropy bude záležet na délce a intenzitě války na Ukrajině, protože válka je drahá. I když je u souseda...

Nezaměstnanost na Ukrajině a v Rusku

Nezaměstnanost je bolestivé místo Ukrajiny a proto se řada Ukrajinců vydává za prací do světa, nejčastěji do EU.

Míra nezaměstnanosti na Ukrajině se pohybuje kolem 9,4 %.

Naopak Rusku se během posledního roku podařilo srazit míru nezaměstnanosti o téměř 1,5 procentního bodu a míra nezaměstnanosti činila na začátku roku 2022 4,2 %.

Míra nezaměstnanosti v ČR na konci roku činila 3,5 %, což ji řadí mezi nejlepší země v rámci EU (dle Eurostatu činí míra nezaměstnanosti v ČR 2,6 %) a v ČR dlouhodobě je převis poptávky nad nabídkou práce. V tomto je Ukrajina pro ČR velmi důležitá, protože ve stavebnictví, strojírenství, zdravotnictví a v dalších odvětvích tvoří Ukrajinci důležitou pracovní sílu a válka na Ukrajině znamená ohrožení našeho hospodářství právě prostřednictvím nedostatku pracovních sil z Ukrajiny.

Průměrná mzda v ČR, na Ukrajině a v Rusku

Dle ČSÚ průměrná mzda v Česku v roce 2021 dosahovala 37 839 Kč. Ve 4. čtvrtletí 2021 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda 40 135 Kč.

V Rusku dosahovala průměrná mzda v roce 2021 56 500 rublů měsíčně, přibližně tedy 16 385 Kč.

Na Ukrajině dosahovala průměrná mzda v roce 2021 14 000 hřiven, což je přibližně 10 640 Kč.

Tip: Jaké jsou důchody na Ukrajině a v Rusku ve srovnání s českými důchody?

Export a import na Ukrajinu a do Ruska

Vývoz do Ruska měl hodnotu přibližně 93 miliard Kč v roce 2021 (v předchozích letech činil cca 99 miliard Kč) a tvoří přibližně 1,90 % z veškerého vývozu ČR.

Loni putovalo z Ruské federace do České republiky zboží v hodnotě 137,4 miliardy Kč, což je přibližně dvojnásobek oproti roku 2020. Mohou za to zvýšené ceny ropy a plynu, ale také kovů.

Rok 2020 byl výjimečným rokem, protože Česká republika měla pozitivní obchodní bilanci s Ruskem (vyvezla zboží ve vyšší hodnotě než přivezla), jinak dovoz zboží z Ruska převažuje, tak tomu bylo i v roce 2021.

České firmy do Ruska vyváží hlavně automobily, elektroniku a stroje.

Vývoz na Ukrajinu měl loni hodnotu přibližně 34,8 miliard Kč v roce 2021 (bez prosince 2021), podíl Ukrajiny na celkovém vývozu z ČR činí 0,70 % z veškerého vývozu.

Dovoz z Ukrajiny byl loni vyšší než vývoz a dosáhl hodnoty 40,5 miliardy Kč, což na celkovém dovozu ČR činí 0,90 %.

Obchod mezi Ukrajinou a Českem roste a za posledních 7 let se zvýšil více než dvojnásobně.

Z Ukrajiny se nejčastěji dováží rudy kovů, elektroniky, spotřebiče, stroje a železo s ocelí.

Naopak na Ukrajinu putuje elektronika, spotřebiče, stroje, automobily a zařízení pro telekomunikace.

Ruská ekonomika stojí na ropě a zemním plynu

Příjmy státního rozpočtu Ruska tvoří z 30 % příjmy z ropy a zemního plynu, z čehož 6 % jsou příjmy ze zemního plynu.

Rusko tak využívá své velké rozlohy a nerostného bohatství. Dále prim v ruské ekonomice hraje zbrojní průmysl, jehož kupci jsou například Čína či Indie.

Ekonomika Ukrajiny - nerostné suroviny a zemědělství

Ukrajina je nejen obilnicí Evropy, ale i řady arabských a severoafrických států.

Kvůli válce na Ukrajině rostou ceny základních zemědělských komodit - pšenice, kukuřice, ječmen, sója i slunečnice. To zabolí naše peněženky, ale v severní Afice či na Blízkém východě může tato situace vyvrcholit v občanské války či hladomor.

Ukrajina má velké zásoby železné rudy. Do světa vyváží kovy i slitiny, což se projevuje i v českém průmyslu, kde chybí hliník, železo, ocel i drahé kovy.

Dovoz ruské ropy a zemního plynu do Česka

Přibližně 83 % zemního plynu dováženého do Česka má původ v Rusku, prakticky ovšem zemní plyn spotřebovaný v Česku je z 99 % ruský, protože se k nám přeprodává z Německa a dalších států.

V Evropské unie je situace příznivější a ruský zemní plyn naplňuje přibližně 35 % spotřeby EU.

Co se týče ropy, tak přibližně jedna třetina (31 %) dovážené ropy ČR je z Ruska.

Evropská unie zažila v zimě 2021 energetickou krizi na čemž bohatlo Rusko, které prostřednictvím státních firem dokázalo držet poloprázdné zásobníky (například Gazprom v Německu).

Zemní plyn z Ruska by mohl být částečně nahrazen zkapalněným plynem z USA a Kataru, ale úplné odtržení od ruského plynu by bylo pro českou ekonomiku bolestné.

Sankce proti Rusku mohou urychlit přechod na "zelenou energii", kdy evropské země pravděpodobně navýší podporu na obnovitelné zdroje. Ve hře je ještě jádro, jehož posílení by mohlo vytrhnout Evropě trn z paty, protože německé jaderné elektrárny jsou z velké části nahrazovány plynovými elektrárnami. Kdyby se proto Německo rozhodlo ustoupit od zavírání jaderných elektráren, tak by již tak drahou energii mohla energie jádra snížit. Bohužel, Německo své rozhodnutí o odchodu od jádra zatím nezměnilo.

EU se zatím stihla domluvit na jednotném nákupu plynu, dále většina států EU odmítá platit rubly za ruský plyn. Uvidíme, jak se situace bude vyvíjet, ale vzájemné závislosti jsou si vědomy obě strany Tedy ta která drží kohoutek s plynem, i ta, která drží v ruce eura.

Výdaje na obranu před válkou na Ukrajině

Výdaje na obranu Ruska jsou přibližně 62 miliard dolarů ročně (cca 4,3 % HDP), naproti tomu (i přes razantní zvýšení v posledních letech) výdaje na obranu Ukrajiny jsou desetinové, kolem 6 miliard dolarů (cca 4,1 % HDP).

Nicméně ČT uvedla, že ruský vojenský rozpočet činí 154 miliard dolarů (tedy jako HDP Ukrajiny), kdežto ukrajinský vojenský rozpočet činí 12 miliard dolarů. Odhady a metriky stanovení vojenských výdajů se liší.

Rusko má k dispozici 850 tisíc vojáků v aktivní službě a 250 tisíc jednotek v záloze. Ukrajina má 200 tisíc vojáků v aktivní službě a 250 tisíc vojáků v záloze.

Kolem Ukrajiny cvičilo kolem 190 tisíc ruských vojáků, kolik na Ukrajinu vstoupilo je nejisté. Ukrajina uvádí, že zajala či zabila přibližně 20 600 ruských vojáků.

Česká republika má necelých 27 tisíc vojáků v aktivní službě. Výdaje ČR na obranu jsou 3,5 miliardy dolarů (1,28 % HDP), rozpočet ministerstva obrany na rok 2022 činí 89,1 miliard korun.

Je Rusko ekonomická velmoc?

Rusko se dá považovat za velmoc z hlediska rozlohy, nerostného bohatství, přírody. Jiná situace je na poli ekonomiky, kde se Rusku nedaří transformace z "ozbrojené benzinky Evropy" na moderní ekonomiku. Roli v tom hraje politické vedení, korupce a nesmyslné velmocenské ambice. Ve výši HDP na hlavu, výši důchodů či průměrných mezd se pomalu může poměřovat maximálně s nejchudšími státy EU.

Ukrajina je jednou z nejchudších zemí Evropy, která si prošla rozpadem SSSR, oligarchizací, napojení minulých vlád na Rusko, válkou na východě země i anexí Krymu, navíc se nedařilo vymýtit masivní korupci, s kterou se trápí všechny země východního bloku. Pro rozvoj ekonomiky je důležitá stabilita, bohužel ji Rusko Ukrajině soustavně narušuje již od dob vzniku SSSR.

Rusko si nemůže dovolit silnou Ukrajinu s rostoucí ekonomikou, protože by se odhalila neschopnost Vladimira Putina povznést ruskou ekonomiku na evropskou úroveň. 

Kdyby Rusko plně využilo své nerostné bohatství, levné pracovní síly a historicky kvalitní vědy, tak by se mohlo zařadit mezi moderní evropské státy a do budoucna patřit mezi ekonomické velmoci. Místo toho svoji budoucnost utápí v krvi nevinných Ukrajinců.

 

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 163 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU