Co byste měli vědět, když chcete ubytovat cizince?

25.04.2022 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Chcete ubytovat cizince? V takovém případě máte jako pronajímatel řadu povinností. Co všechno musíte zařídit?

Válka na Ukrajině způsobila v Česku ohromnou vlnu solidarity a řada domácnosti poskytla prchajícím Ukrajincům ubytování ještě před tím, než vůbec vláda schválila nějaký příspěvek. Jen zajistit cizinci střechu nad hlavou ale nestačí. Jako ubytovateli vám vzniká celá řada povinností, které budete muset zařídit.

Jak je to s nájemní smlouvou s cizincem?

O tom, jaké má povinnosti ubytovatel, který chce poskytnout ubytování cizincům, hovoří zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky. Důležité je vědět, že musí být vždy vše zajištěno smlouvou, která může být nájemní, podnájemní, ale zle také využít smlouvu o ubytování. Na rozdíl od smlouvy s občanem ČR však má svá specifika.

Čtěte také: Nájem nebo podnájem? Je v tom velký rozdíl

Kdy je pronajímatel ubytovatel?

Ubytovatel je majitel hotelu anebo třeba i běžný pronajímatel bytu, který ubytovává více než 5 cizinců vyjma situace, kdy je ubytování poskytnuto osobám blízkým.

Cizinci zpravidla nemají rodné číslo, tudíž je nutné provést identifikaci pomocí celého jména, data narození a čísla cestovního dokladu. Pokud má ovšem cizinec vízum nad 90 dnů, může o přidělení rodného čísla požádat. Samotná smlouva je uzavírána jako "smlouva s mezinárodním prvkem". Proto je vhodné do smlouvy začlenit speciální ujednání, které stanoví, že se budou spory vzniklé z nájemní smlouvy řešit výhradně místně příslušným českým soudem a podle českého práva. Díky tomu se pronajímatel vyhne případnému jednání před zahraničními soudy.

V případě doložení dokladu (potvrzení) o ubytování u žádosti o dlouhodobá víza, dlouhodobé pobyty a trvalé pobyty pak musí být podpis ubytovatele úředně ověřen, nebo musí být doklad podepsán před pověřeným zaměstnancem Ministerstva vnitra.

Čtěte také: Základní informace pro Ukrajince (2): Na co mají nárok v zaměstnání?

Ubytovávání cizinců: smlouva, ohlášení, pravidla

Zdroj: Depositphotos

 

Oznámení ubytování cizinců policii

„Oznámení musíte učinit do 3 pracovních dnů od zahájení bydlení a lze ho podat prostřednictvím přihlašovacích tiskopisů v písemné formě či elektronicky prostřednictvím internetové aplikace – tu je nutné využít v případě, že máte ubytování zapsané jako předmět podnikatelské činnosti,” popisuje Tomáš Smolík z D.A.S. pojišťovna právní ochrany.

Pokud by toto základní pravidlo poskytovatel ubytování nedodržel, může mu být udělena pokuta do výše 50 000 Kč.

Ubytovatel má zároveň povinnost vystavit cizinci na jeho žádost potvrzení o ubytování, které obsahuje jméno, příjmení, přesnou adresu bytu i dobu ubytování. Dále je nutné, aby po celou dobu poskytování komunikoval s policií, pokud jej k tomu vyzve, a aby jí kdykoli poskytl přístup do prostor, které cizinci pronajímá.

Čtěte také: Kdy vám může pronajímatel vstoupit do bytu?

Je nutné vést domovní knihu?

Ano, je. Domovní kniha musí obsahovat jméno a příjmení nájemce, datum narození, příslušnost ke státnímu občanství, číslo cestovního dokladu a dobu ubytování uvedenou v nájemní smlouvě. Knihu navíc musíte uchovávat dalších 6 let od provedení posledního zápisu a musíte být schopni ji kdykoli poskytnout policii.

Domovní knihu lze vést také ve formě souboru chronologicky, přehledně a srozumitelně vedených dokumentů, které cizinec osobně podepsal v rámci hlášení místa pobytu u ubytovatele. Je tedy možné, aby cizinec u ubytovatele nemusel vyplňovat pouze přihlašovací tiskopis, ten může být nahrazen obdobným dokumentem, který obsahuje stejné údaje. Domovní knihou tak bude i soubor těchto vytištěných a cizincem podepsaných dokumentů.

Čtěte také: Základní informace pro Ukrajince (1): Zdravotní pojištění, daně a mzda v Česku

Kdo musí ohlásit skončení nájmu?

Ubytovanému cizinci vzniká kromě požadavků uvedených v nájemní smlouvě také povinnost ohlásit skončení nájmu. To by měl provést osobně na oddělení azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra. Po předání bytu by měl dále oznámit policii, že se nebude na dané adrese dále zdržovat.

Koncem smlouvy tato povinnost nezaniká, a pokud by se cizinec z bytu neodhlásil sám, nebo to nestihl, je potřeba podat návrh, jímž ubytovatel zruší údaj o místě jeho hlášeného pobytu.

Zdroj: D.A.S. pojišťovna právní ochrany

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 8 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ