Jakými způsoby lze zveřejnit účetní závěrku?

16.05.2022 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Podnikatelé, kteří mají povinnost sestavovat účetní závěrku, mají také závazek ji zveřejnit ve veřejné sbírce listin. Mnozí ale tento závazek nedodržují, při čemž se vystavují vysokým pokutám. Jakými způsoby lze účetní závěrku zveřejnit?

Zveřejněná účetní závěrka předává informace o celkovém hospodaření firem. Její publikování může pomoci usnadnit také rozhodnutí potenciálních obchodních partnerů nebo zaměstnanců, zda chtějí s touto firmou spolupracovat, na základě jejího výsledku hospodaření. 

Zveřejnění účetní závěrky

Zdroj: Shutterstock

Do kdy se musí účetní závěrka zveřejnit?

Firmy, které musejí mít účetní závěrku ověřenou auditorem, ji musí zveřejnit po dokončeném auditu a schválení účetní závěrky valnou hromadou do 30 dnů, mimo zákonné výjimky. Nejpozději ale do 12 kalendářních měsíců od rozvahového dne (31. 12.).

Za nezveřejnění účetní závěrky hrozí firmám pokuta až do výše 3 % z celkových aktiv. Udělování pokut je ovšem sepsáno i v rejstříkovém zákoně, kde je hodnota maximální pokuty stanovena na částku 100 000 Kč.

Podání účetní závěrky prostřednictvím finančního úřadu

Od roku 2021 mohou společnosti zveřejnit účetní závěrku také prostřednictvím svého spádového finančního úřadu. Žádost se podá prostřednictvím formuláře Žádost o předání účetní závěrky do sbírky listin veřejného rejstříku, který je součástí daňového přiznání z příjmu právnických osob. Samostatným formulářem žádat o zveřejnění finanční úřad nelze.

Jestliže si firma po podání daňového přiznání vzpomene, že by chtěla zažádat i o zveřejnění účetní závěrky, může tak učinit pouze podáním dodatečného daňového přiznání.

Přes datovou schránku

Pro právnické osoby, které mají datovou schránku zřízenou ze zákona, je nejjednodušším, ale i nejrychlejším způsobem podat účetní závěrku právě přes datovou schránku na adresu konkrétního rejstříkového soudu.

Podání účetní závěrky přes portál Justice.cz

Ke zveřejnění do veřejné sbírky listin je možné použít také online portál Justice.cz. Při tomto způsobu podání je nutné prokázat se elektronickým podpisem, jiná forma identifikace není povolená.

Podání účetní závěrky e-mailem s elektronickým podpisem

Účetní závěrku lze podat i přes klasický e-mail společnosti, který musí být rovněž ověřený elektronickým podpisem

Kdo účetní závěrku sestavuje?

Účetní závěrku musí sestavit všichni podnikatelé, kteří mají povinnost vést účetnictví. Především tedy právnické osoby, ale i někteří živnostníci, kteří se rozhodli k vedení účetnictví dobrovolně, nebo jim tato povinnost vyplývá ze zákona – mají obrat vyšší než 25 milionů korun za účetní období.

Obsah jednotlivých účetních závěrek se liší dle toho, zda mají povinnost sestavovat účetní závěrku v plném či zkráceném rozsahu. Kompletní účetní závěrka obsahuje vždy:

  • rozvahy (bilance),
  • výkaz zisku a ztráty,
  • přílohy, které vysvětlují a doplňují informace předchozích dokumentů.

Podrobnějšímu popisu, co vše musí obsahovat účetní závěrka, se věnujeme v našem předchozím článku.


 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 5 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU