5 případů, kdy nebudete platit penále u dluhu na sociálním pojištění

31.05.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Máte dluh na sociálním důchodovém pojištění? Jak je to v takovém případě s penále? Kdy ho nemusíte platit?

Pokud si jako OSVČ neplatíte sociální pojištění, nemyslete si, že na to nikdo nepřijde. Právě naopak. Dlužná částka, ať už vznikla právě nehrazením pojistného, anebo nevyrovnáním nedoplatku, se začne rozrůstat o penále, které se navíc od roku 2022 zvýšilo. Kdo ale toto penále nebude muset hradit a kdy?

V jakých případech ho neplatíte:

  1. Ukončení nebo přerušení výdělečné činnosti
  2. Zaměstnavatel už není zaměstnavatel
  3. Účast na pojistném nebyla povinná
  4. Pokud zálohu stihnete včas doplatit
  5. Za dobu insolvence

Kolik je penále u sociálního pojištění?

Do konce roku 2021 činilo penále na sociálním, resp. důchodovém pojištění 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení. To se ale od začátku roku 2022 změnilo. Od 1. ledna se totiž stanovuje podle práva občanského o výši úroku z prodlení, nikoliv podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku č. 589/1992 Sb.

To znamená, že výše penále odpovídá ročně repo sazbě České národní banky, která platí pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů.

Nicméně snížená sazba penále ve výši 0,025 % za každý kalendářní den prodlení se uplatňuje stejně jako před rokem 2022. Aplikuje se na dluhy u osob, u nichž bylo povoleno hrazení dluhu prostřednictvím splátkového kalendáře. Kdy však nebudete hradit žádné penále?

Čtěte také: Kdy jako OSVČ musíte a kdy nemusíte platit zálohy na pojištění v příkladech

Neplacení sociálního pojištění a penále

Zdroj: Depositphotos

 

1. Ukončení nebo přerušení výdělečné činnosti

Penále z dlužného pojistného nemusí hradit osoba samostatně výdělečně činná, která přerušila nebo ukončila výdělečnou činnost. Penále však neplatí pouze za dobu, kdy SVČ nevykonávala.

Čtěte také: Konec podnikání: jak pozastavit nebo zrušit živnost?

2. Zaměstnavatel už není zaměstnavatel

Dluh na sociálním může vzniknout i kvůli tomu, že si zaměstnavatel řádně neplní své povinnosti spjaté s odvody zaměstnanců na pojistném. Penále mu správa sociálního zabezpečení nepředepíše za dobu, kdy již není považován za zaměstnavatele.

Dobré je také vědět, že penále se nebude odvádět ani z částky náhrady mzdy, o kterou bylo kráceno pojistné. To navíc až do dne, který předchází dni, kdy se stal platební výměr vykonatelným. A to bez ohledu na to, zda byl zaměstnavatel za zaměstnavatele považován, nebo ne.

Čtěte také: Jak a kde zjistím, že mám dluhy na zdravotním pojištění?

3. Účast na pojistném nebyla povinná

OSVČ jakožto samoplátci mají povinnost hradit si sociální pojištění, zaměstnavatel je povinen jej odvést za zaměstnance. Pak jsou tu však osoby, které se přihlásily k dobrovolnému důchodovému pojištění. Nejčastěji se jedná o OBZP, které se k účasti přihlásily kvůli nároku na starobní důchod v budoucnu. Vzhledem k tomu, že tato účast je dobrovolná, nejsou povinny hradit předepsané penále, kdyby jim na důchodovém pojištění vznikl dluh.

4. Pokud zálohu stihnete včas doplatit

Pokud v internetovém bankovnictví nemáte nastaven trvalý příkaz a platbu na pojistné zadáváte každý měsíc „ručně“, snadno se může stát, že na platbu zapomenete anebo si lhůtu pro zálohy na sociální spletete s tou na zdravotní.

Záloha na sociální pojištění je splatná do posledního dne kalendářního měsíce, za který se platí. Jestliže jste ji tedy nezaplatili, ale stihnete vše vyrovnat do konce měsíce, který následuje, nebude po vás vyžadováno hrazení penále.

5. Za dobu insolvence

Pokud dojde k situaci, kdy se ocitnete v insolvenci, penále po vás sociálka nebude vyžadovat. Toto pravidlo platí ode dne zahájení insolvenčního řízení až do jeho konce, na základě právní moci rozhodnutí soudu. Výjimkou jsou zde však situace, kdy došlo ke skončení řízení např. pro odmítnutí návrhu pro vady, bezdůvodnost anebo kdy byl zkrátka insolvenční návrh zamítnut apod.

Čtěte také: A kdy ještě nebudete muset platit penále u dluhu na sociálním pojištění?

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: DANĚ