Situace, kdy využijete pojištění odpovědnosti

27.05.2022 | , Finance.cz
POJIŠTĚNÍ


Pojištění odpovědnosti neboli pojistka na blbost je jedním z nejsjednávanějších produktů u českých pojišťoven. V jakých situacích vás toto pojištění vytrhne z nepříjemné situace a které druhy pojištění odpovědnosti lze sjednat?

Při zřizování pojištění odpovědnosti je třeba zanalyzovat svoji aktuální životní situaci a sjednat si takový produkt, který odpovídá každodenním závazkům uchazeče o pojištění.

Pojištěnec se může dostat do situace, kdy sice pojištění občanské odpovědnosti má zřízené, ale již nemá zajištěné pojištění profesní odpovědnosti, které jej ochrání, když zaviní poškození stroje u svého zaměstnavatele.

V jakých situacích využijete pojištění odpovědnosti?

Zdroj: Shutterstock

Pojištění odpovědnosti by měl mít každý občan alespoň v základním rozsahu. Takovýto typ pojištění je nazýván odpovědností z běžného občanského života a je využíván na situace, kdy občan svojí vlastní vinou způsobí škodu druhé osobě

Důležité je zmínit, že pojištění odpovědnosti se sjednává s maximálním limitem krytí škody se spoluúčastí, která obsahuje konkrétní částku nebo procento, které hradí při pojistné události klient, a zbytek je doplacen pojišťovnou. Spoluúčast je klidně možné sjednat i na nulovou hodnotu, znamená to ovšem, že si za takový typ spoluúčasti musí pojištěnci připlatit.

Pojištění odpovědnosti z běžného občanského života 

Jak už název napovídá, pojišťovna při tomto typu sjednaného pojištění kryje škody, které pojištěnec způsobil neúmyslně, ale vlastní vinou na majetku a zdraví druhých osob v průběhu svého běžného občanského života.

Ve většině případů se pojistná smlouva nevztahuje pouze na jednu osobu, ale na všechny členy pojištěncovy domácnosti, kteří mají trvalé bydliště na stejné adrese. Některé pojišťovny mohou do členů domácnosti zahrnovat také domácí mazlíčky.

Pro představu si uvedeme příklady, kdy pojišťovna bude hradit plnění za způsobenou škodu.

 • Začínající lyžař neúmyslně srazí dalšího lyžaře, kterému způsobí zlomeninu.
 • Muž při návštěvě souseda zakopne a omylem mu shodí vzácnou vázu.
 • Majitel si řádně nezabezpečil svého psa, který zaútočí na dalšího psa, kterému způsobil vážné zranění.
 • V obchodě pojištěnec zavadí svojí taškou o regál s vystaveným zbožím, které se v důsledku pádu rozbije.
 • Dítě pojištěnce rozbije hozeným kamenem čelní okno cizího zaparkovaného auta.
 • V nájemním bytě pojištěnec zapomene zastavit vodu a svojí nedbalostí vytopí sousedy pod ním.
 • Z pojištěncova balkonu spadne špatně upevněný truhlík rovnou na zaparkované kolo.

V pojistné smlouvě je důležité si dát také pozor na to, na jaké země se pojištění občanské odpovědnosti vztahuje. Jestliže pojištěnci často cestují do zahraničí, je dobré si sjednat také krytí pro události, které se stanou v rámci Evropské unie, případně i na země, které jsou mimo EU.

TIP: Kdy vám (ne)bude muset zaměstnavatel nahradit škodu a nemajetkovou újmu?

Pojištění odpovědnosti vůči zaměstnavateli

To, že má pojištěnec sjednané pojištění občanské odpovědnosti, neznamená, že pojišťovna bude krýt jeho pochybení i v situaci, kdy k nim dojde v rámci pracovního poměru. Proto je nutné si takovou pojistku sjednat zvlášť.

Pojištění odpovědnosti v zaměstnání se sjednává individuálně podle aktuální profese pojištěnce a možných rizik, která mohou nastat při jejím výkonu. Z toho důvodu je také nutné pojistku aktualizovat tehdy, když pojištěnec změní pozici v dané firmě, se kterou souvisí jiná rizika, anebo když začne pracovat pro jiného zaměstnavatele.

Stejně tak si pojištění odpovědnosti vůči zaměstnavateli mohou sjednat také brigádníci, kteří pracují na dohodu o provedení práce či na dohodu o pracovní činnosti.

Na jaké situace se bude pojištění odpovědnosti vůči zaměstnavateli vztahovat?

 • Skladník shodí svým vychystávacím vozíkem boxy se zbožím, které byly umístěny na paletě.
 • Řidič ve služebním autě nedá přednost zprava a srazí se s jiným autem, kvůli čemuž vznikne škoda na služebním vozidle.
 • IT specialista si na firemní notebook vylije hrnek s čajem a tím poškodí důležité komponenty, které se budou muset vyměnit.
 • Firemní účetní špatně zaeviduje přijaté faktury, kvůli čemuž bude kontrola z finančáku firmu penalizovat.
 • Uklízečka neoznačí řádně chodbu s mokrou podlahou. Následně na mokré podlaze uklouzne a zlomí si nohu jeden ze zaměstnanců.

Jak vysokou škodu po vás může zaměstnavatel chtít zaplatit?

I když zaměstnanec způsobí škodu svojí nedbalostí, neznamená to, že by zaměstnavatel mohl vyžadovat celou částku, na kterou byla škoda vyčíslena. Po zaměstnanci může vyžadovat maximálně částku, která odpovídá 4,5násobku jeho průměrné hrubé měsíční mzdy, proto by se měli zaměstnanci pojistit minimálně do takového limitu.

Pokud ovšem zaměstnanec způsobil škodu při odvrácení hrozícího nebezpečí, nesmí po něm zaměstnavatel vyžadovat, aby takovou škodu zaplatil.

TIP: Hygienické limity aneb kolik toho můžete uzvednout v práci

Pojištění odpovědnosti pro podnikatele

Pojištění odpovědnosti se zvlášť uzavírá také s podnikateli, kteří jsou osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ) nebo právnickou osobou.

Jaké škody mohou nastat při provozu podnikání?

 • Živnostník vyrobí software, který způsobí škodu podnikateli, který tento software odkoupil.
 • Zaměstnanci si kvůli nezabezpečenému stroji přivodí závažný pracovní úraz.
 • Kadeřnici (OSVČ) při odbarvování vlasů ukápne barva i na klientovo oblečení.
 • Účetní (OSVČ) poskytuje poradenství pro firmu, které vznikne v souvislosti s odebíráním její služby finanční škoda v podnikání.

Každý podnikatel musí brát v úvahu rizikovost svého podnikání a škody, které může způsobit několika stranám, a podle toho volit výši pojistného plnění a spoluúčast na krytí škody.


 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: POJIŠTĚNÍ