Jak ovlivní nadstandardní příjmový rok výši důchodu?

20.07.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Při výpočtu důchodu v letošním roce se hodnotí příjmy v letech 1986 až 2021. Jak moc ovlivní výši důchodu jeden příjmově nadstandardní rok? Podívejme se na praktický příklad.

Měsíční částka starobního důchodu závisí na získané době pojištění a průměrné měsíční mzdě za odpracované roky v současné hodnotě (osobním vyměřovacím základu). Průměrná mzda pro důchodové účely v letošním roce se počítá z příjmů, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2021.

Dřívější příjmy se přitom přepočítávají příslušnými koeficienty zohledňujícími inflaci na současnou úroveň. Vzhledem k tomu, že výše důchodu vypočteného v roce 2022 závisí na rozhodných příjmech za 36 let, jeden příjmový rok ovlivňuje výši důchodu méně, než se na první pohled zdá.

Nadstandardní příjmový rok a výše důchodu

Zdroj: Shutterstock

Praktický příklad

Pan Luděk měl v letech 1986 až 2020 roční vyměřovací základy po přepočtu na současnou hodnotu vždy ve výši 360 000 Kč (odpovídá měsíční mzdě 30 000 Kč). V roce 2021 měl však pan Luděk roční hrubou mzdu 1 800 000 Kč (pětinásobně vyšší).

Sociální pojištění se však počítá pouze do dosažení maximálního vyměřovacího základu. Příjem nad strop již výši státního důchodu neovlivňuje. Maximální vyměřovací základ za rok 2021 byl 1 701 168 Kč. Vyměřovací základ za rok 2021 bude mít pan Luděk na úrovni maximálního vyměřovacího základu.

Osobní vyměřovací základ za všechny hodnocené roky má pan Luděk ve výši 33 082 Kč. Součet ročních vyměřovacích základů je totiž 14 301 168 Kč (360 000 Kč × 35 let + 1 701 168 Kč). Osobní vyměřovací základ se následně vypočítal následovně: 14 301 168 Kč / (13 149 dní v rozhodném období × 30,4167 (průměrný počet dní v měsíci)).

Při získání doby pojištění v rozsahu 35 let je panu Luďkovi v červenci letošního roku přiznán řádný starobní důchod ve výši 19 436 Kč.

V případě, že by pan Luděk i v roce 2021 měl roční vyměřovací základ 360 000 Kč v současné hodnotě, potom byl jeho osobní vyměřovací základ činil 29 980 Kč. Součet ročních vyměřovacích základů je totiž 12 960 000 Kč (360 000 Kč × 36 let). Osobní vyměřovací základ se vypočítal následovně: 12 960 000 Kč / (13 149 dní × 30,4167).

Při získání doby v pojištění v rozsahu 35 let by byl v takovém případě panu Luďkovi přiznán v červenci letošního roku řádný starobní důchod ve výši 18 847 Kč.

Přestože měl pan Luděk v roce 2021 svoji hrubou mzdu vyšší o 1 440 000 Kč (1 800 000 Kč – 360 000 Kč) než v předcházejících letech, zvýšila mu tato částka starobní důchod jen o 589 Kč měsíčně. Důvodem je existence maximálního vyměřovacího základu a hodnocení rozhodných příjmů za 36 let, kdy jeden rok ovlivní výši důchodu méně, než se může zdát.

Tip: Co byste měli vědět o základní výměře důchodu?

Které vysoké příjmy nehrají roli?

Měsíční částka starobního důchodu závisí na příjmech, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění. V praxi to znamená, že příjmy ze závislé nebo samostatné výdělečné činnosti nad roční maximální vyměřovací základ výši státního důchodu již neovlivňují. Maximální vyměřovací základ pro platbu sociálního pojištění je zaveden od roku 2008 a v přiložené tabulce máme uvedeno, jak se během let jeho hodnota zvyšovala.

Tip: V jakém kraji mají senioři nejnižší důchody? Máme konkrétní přehled

Rok

Maximální vyměřovací základ

Rok

Maximální vyměřovací základ

2021

1 701 168 Kč

2014

1 245 216 Kč

2020

1 672 080 Kč

2013

1 242 432 Kč

2019

1 569 552 Kč

2012

1 206 576 Kč

2018

1 438 992 Kč

2011

1 781 280 Kč

2017

1 355 136 Kč

2010

1 781 280 Kč

2016

1 296 288 Kč

2009

1 130 640 Kč

2015

1 277 328 Kč

2008

1 034 880 Kč

Žádný vliv na měsíční částku starobního důchodu nemají pasivní příjmy dle § 8, § 9 a § 10 zákona o dani z příjmu, ze kterých se sociální pojištění vůbec neplatilo. Občané s nadstandardními pasivními příjmy tak v praxi mohou mít značně podprůměrný starobní důchod.


Čtěte také:

Mám průměrnou mzdu, jaký budu mít důchod?

Šest příkladů, kdy není starobní důchod ani 13 tisíc Kč

 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 15 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY