Šest příkladů, kdy není starobní důchod ani 13 tisíc Kč

13.07.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Někteří žadatelé o starobní důchod musejí počítat s měsíční částkou starobního důchodu nižší než 13 tisíc korun. Podívejme se na vybrané praktické příklady, kdy to může nastat.

Měsíční částka starobního důchodu závisí na celém průběhu pojištění, kdy se hodnotí rozhodné příjmy a získaná doba pojištění. S nízkým starobním důchodem musíte počítat v případě získání minimální doby pojištění (35 let), nízkém osobním vyměřovacím základu (průměrné měsíční mzdě za odpracované roky v současné hodnotě) a brzkém odchodu do předčasného důchodu. Měsíční starobní důchod přiznaný v roce 2023 může být i o několik tisíců korun nižší, než činí aktuální minimální měsíční mzda.

  1. Unáhlený odchod do předčasného důchodu
  2. Podprůměrné příjmy a předčasný důchod
  3. Minimální doba pojištění
  4. Velmi nízký osobní vyměřovací základ a důchod
  5. OSVČ a nízké zálohy na sociální pojištění a důchod
  6. Pasivní příjmy a minimální dobrovolné důchodové pojištění

Nízký důchod

Zdroj: Shutterstock

1. Odchod do předčasného důchodu příliš brzy

Pan Jaromír odejde v červenci do předčasného důchodu, přičemž jeho osobní vyměřovací základ je 39 500 Kč a získaná doba pojištění 39 let. Pan Jaromír však bude mít při výpočtu předčasného důchodu krácení za předčasnost 21,9 % výpočtového základu. Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní. Pan Jaromír má krácení za 18 × 90 kalendářních dní. Měsíční starobní důchod pana Jaromíra je 12 969 Kč. 

2. Podprůměrné příjmy a předčasný důchod

Paní Eva odejde v červenci do předčasného důchodu, její osobní vyměřovací základ je 17 600 Kč a získaná doba pojištění 41 let. Krácení u předčasného důchodu činí 14,4 % (12× započatých 90 kalendářních dní). Měsíční starobní důchod je 12 979 Kč. 

Tip: Důchodová kalkulačka – vypočítejte si výši důchodu

3. Minimální doba pojištění

Pan Jaroslav má osobní vyměřovací základ 15 900 Kč a získal dobu pojištění pouze v rozsahu 35 let, což je zákonné minimum pro přiznání starobního důchodu. Měsíční starobní důchod pana Jaroslava přiznaný v červenci činí 12 981 Kč. Osobní vyměřovací základ může být nižší, než je aktuální měsíční minimální mzda. Důvodem v případě pana Jaroslava je zejména rozmělnění příjmů z důvodu nízké doby pojištění.

4. Velmi nízký osobní vyměřovací základ

Paní Helena odejde v červenci do starobního důchodu a její osobní vyměřovací základ je jenom 12 300 Kč. Přestože paní Helena získala dobu pojištění dokonce v rozsahu 45 let, je jí přiznán starobní důchod pouze v částce 12 934 Kč. Paní Helena má osobní vyměřovací základ jen 12 300 Kč z důvodu dlouhodobé práce na zkrácený úvazek a současné práci na pracovní dohody do limitu, kdy se z hrubých odměn neplatilo sociální pojištění, a tyto příjmy se tedy nehodnotily při výpočtu starobního důchodu.

5. OSVČ a nízké zálohy na sociální pojištění

Podnikatel Karel dlouhodobě vykonával samostatnou výdělečnou činnost a platil nízké zálohy na sociální pojištění. Při platbě minimálních záloh na sociální pojištění nebo nepatrně vyšších je výsledný osobní vyměřovací základ velmi podprůměrný. Pan Karel tak má osobní vyměřovací základ v částce 11 800 Kč. I když získal pan Karel dobu pojištění dokonce v rozsahu 47 let, jeho měsíční starobní důchod je 12 951 Kč.

6. Pasivní příjmy a minimální dobrovolné důchodové pojištění

Paní Romana měla v produktivním věku často pouze pasivní příjmy z nájmu nebo kapitálového majetku. Neměla tedy příjmy podléhající sociálnímu pojištění, a aby neměla mezery v pojištění, řadu let si platila minimální dobrovolné důchodové pojištění. Paní Romana odejde v červenci do starobního důchodu a její osobní vyměřovací základ výrazně ovlivněn minimálními platbami na dobrovolné důchodové pojištění činí 13 200 Kč, získaná doba pojištění je 42 let. Měsíční starobní důchod paní Romany je 12 948 Kč.

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 117 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY