Do důchodu v 61 letech? Jak moc si pohorší muž proti ženě s dětmi

11.06.2024 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


S jakou částkou počítat při odchodu do předčasného důchodu v tomto roce? Kdo může odejít do starobního důchodu v 61 letech? Jak do výpočtu vstupuje výchova dětí?

Aktuálně platí dvě zásadní podmínky pro možnost odchodu do předčasného důchodu. Tou první je minimální doba pojištění ve výši 40 let (do září 2023 byla 35 let), tou druhou je dosažení minimálního věku. Nejdříve můžete odejít do předčasného důchodu 3 roky před dosažením důchodového věku. Jestliže je tedy váš důchodový věk 64 let a 8 měsíců, nejdříve můžete odejít do předčasného důchodu ve věku 61 let a 8 měsíců.

Od října 2023 se zvýšilo krácení u předčasných důchodů

Výše starobního důchodu je dána výši rozhodných příjmů a získané době pojištění. Do výpočtu vstupuje ještě výchovné, které zvýší procentní výměru důchodu o 500 Kč za každé vychované dítě, uplatnit jej může pouze jeden z rodičů. A z logiky věci jsou to zpravidla v praxi ženy.

U předčasného důchodu následně vstupuje do výpočtu ještě krácení za předčasnost ve výši 1,5 % za každých započatých 90 kalendářních dní.

Výpočet předčasného důchodu v roce 2024

 

Krácení za předčasnost může být při odchodu do předčasného důchodu v 61 letech značné, neboť se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. V kalendářním roce je takových započetí pět.

Praktický příklad – muž a žena, ročníky 1962

Pan Vladimír a paní Veronika jsou oba narození 11. října 1962. Oba se rozhodnou odejít do důchodu v létě 2024. Mají společně 3 děti, o něž pečovala paní Veronika. Díky tomu má paní Veronika nárok na výchovné a sníží se jí důchodový věk.

Jejich osobní vyměřovací základ je totožný a činí 35 000 Kč, dobu pojištění mají rovněž stejnou, 40 let.

Pan Vladimír má důchodový věk v 64 letech a 6 měsících, do předčasného důchodu tedy odejde 1. srpna, přibližně o 2 roky a necelých 9 měsíců dříve, krátit se mu bude důchod o 11 čtvrtletí. Kdyby odešel stejně jako paní Veronika, tedy 11. června 2024, měl by důchod krácen o 12 čtvrtletí.

Paní Veronika má kvůli výchově tří dětí důchodový věk v 61 letech a 8 měsících, tedy 11. června 2024. Důchod jí tedy nebude nijak krácen.

Výpočet důchodu paní Veroniky a předčasného důchodu pana Vladimíra

Výpočet důchodu paní Veroniky

Důchod paní Veroniky

Důchod pana Vladimíra

Výpočet důchodu pana Vladimíra

Osobní vyměřovací základ

35 000 Kč

35 000 Kč

Osobní vyměřovací základ

Zápočet v první hranici
(do 19 346 Kč, ze 100 %)

19 346 Kč

19 346 Kč

Zápočet v první hranici
(do 19 346 Kč, ze 100 %)

Zápočet v druhé hranici
(od 19 346 Kč do 175 868 Kč, z 26 %)

4070 Kč

4070 Kč

Zápočet v druhé hranici
(od 19 346 Kč do 175 868 Kč, z 26 %)

Výpočtový základ

(19 346 Kč + 4070 Kč)

23 417 Kč

23 417 Kč

Výpočtový základ

(19 346 Kč + 4070 Kč)

Získaná doba pojištění

40 let

40 let

Získaná doba pojištění

Krácení za předčasnost (v %)

0 %

16,50 %

Krácení za předčasnost (v %)

Krácení v korunách z výpočtového základu

0 Kč

3863 Kč

Krácení v korunách z výpočtového základu
(23 417 Kč × 16,5 %)

Základní výměra důchodu
(všichni penzisté mají stejně vysokou)

4400 Kč

4400 Kč

Základní výměra důchodu
(všichni penzisté mají stejně vysokou)

Procentní výměra důchodu
(23 417 × (40 let × 1,5 %))

14 051 Kč

14 051 Kč

Procentní výměra důchodu
(23 417 × (40 let × 1,5 %))

Procentní výměra důchodu po krácení
(14 051 Kč − 0 Kč)

14 051 Kč

10 188 Kč

Procentní výměra důchodu po krácení
(14 051 Kč − 3863 Kč)

Výchovné

1500 Kč 0 Kč

Výchovné

Měsíční starobní důchod
(4400 Kč + 14 051 Kč + 1500 Kč)

19 951 Kč

14 588 Kč

Měsíční starobní důchod
(4400 Kč + 10 188 Kč + 0 Kč)

Zdroj: vlastní výpočet autora

Pan Vladimír bude mít předčasný důchod ve výší 14 588 Kč, který je o 5363 Kč nižší než důchod paní Veroniky, přestože dobu pojištění i vyměřovací základ měli stejně vysokou.

Do hry v tomto případě vstupuje snížení důchodového věku kvůli třem dětem, což paní Veronice umožní odejít do nijak nekráceného starobního důchodu. Paní Veronice dále zvýší starobní důchod ještě výchovné ve výši 1500 Kč za tři vychované děti.

Naopak panu Vladimírovi krácení za předčasný důchod sníží důchod velmi razantně, o 3863 Kč měsíčně.

Tip: Porovnání důchodů podle výše mzdy v letech 2024, 2020 a 2016

Praktický příklad – muž a žena, ročníky 1962, ale v české výplatové realitě

Nicméně realita v Česku je odlišná, ženy mají dlouhodobě nižší mzdy než muži. V roce 2022 podle dat OECD braly ženy na stejných pozicích o 17,4 procenta nižší mzdu než muži. Podle průzkumu EU v roce 2021 činil tento rozdíl 15 %. Přestože se rozdíly mezi odměňováním mužů a žen pomalu snižují, stále patříme mezi země v rámci OECD i EU s nejvyšším rozdílem ohodnocení mužů a žen.

V našem případu tedy počítejme s tím, že paní Veronika bude mít vyměřovací základ o 20 % nižší, tedy 28 000 Kč. Pan Vladimír nadále 35 000 Kč.

Všechny další proměnné jinak zůstanou stejné, doba pojištění 40 let, věk odchodu do důchodu paní Veroniky a pana Vladimíra i výchovné za 3 děti.

Stejně tak zůstane i hodnota krácení důchodu pana Vladimíra 16,50 % za 11 čtvrtletí.

Výpočet důchodu paní Veroniky

Důchod paní Veroniky

Důchod pana Vladimíra

Výpočet důchodu pana Vladimíra

Osobní vyměřovací základ

28 000 Kč

35 000 Kč

Osobní vyměřovací základ

Zápočet v první hranici
(do 19 346 Kč, ze 100 %)

19 346 Kč

19 346 Kč

Zápočet v první hranici
(do 19 346 Kč, ze 100 %)

Zápočet v druhé hranici
(od 19 346 Kč do 175 868 Kč, z 26 %)

2250 Kč

4070 Kč

Zápočet v druhé hranici
(od 19 346 Kč do 175 868 Kč, z 26 %)

Výpočtový základ
(19 346 Kč + 2250 Kč)

21 597 Kč

23 417 Kč

Výpočtový základ
(19 346 Kč + 4070 Kč)

Získaná doba pojištění

40 let

40 let

Získaná doba pojištění

Krácení za předčasnost (v %)

0 %

16,50 %

Krácení za předčasnost (v %)

Krácení v korunách z výpočtového základu

0 Kč

3863 Kč

Krácení v korunách z výpočtového základu
(23 417 Kč × 16,5 %)

Základní výměra důchodu
(všichni penzisté mají stejně vysokou)

4400 Kč

4400 Kč

Základní výměra důchodu
(všichni penzisté mají stejně vysokou)

Procentní výměra důchodu
(21 597 × (40 let × 1,5 %))

12 959 Kč

14 051 Kč

Procentní výměra důchodu
(23 417 × (40 let × 1,5 %))

Procentní výměra důchodu po krácení
(14 051 Kč − 0 Kč)

12 959 Kč

10 188 Kč

Procentní výměra důchodu po krácení

(14 051 Kč − 3863 Kč)

Výchovné

1500 Kč 0 Kč

Výchovné

Měsíční starobní důchod
(4400 Kč + 12 959 Kč + 1500 Kč)

18 859 Kč

14 588 Kč

Měsíční starobní důchod
(4400 Kč + 10 188 Kč + 0 Kč)

Zdroj: vlastní výpočet autora

I při nižším vyměřovacím základu je důchod paní Veroniky vyšší, a to o 4271 Kč, protože její nižší osobní vyměřovací základ je vyvážen výší výchovného.

Hlavním důvodem nižšího důchodu pana Vladimíra je stále krácení za předčasnost. Bez něho by jeho starobní důchod činil 18 451 Kč a stále by byl nižší než důchod paní Veroniky, ale pouze o 408 Kč.

Jak požádat o starobní důchod

Zdroj: Youtube.com/Ministerstvo práce a sociálních věcí

 
Peníze
Zdroj: Depositphotos

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 24 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY