Porovnání důchodů podle výše mzdy v letech 2024, 2020 a 2016

03.06.2024 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


U lidí s vysokými příjmy činí starobní důchod i méně než 30 % předchozí mzdy, zatímco lidé s nízkými příjmy dostanou v důchodovém věku v „čistém“ i více než 60 % částky, která jim na účet chodila ze zaměstnání. Podívejme se v praktických příkladech, jak se liší náhradový poměr při výpočtu důchodu v letošním roce v porovnání s roky 2020 a 2016. Který rok vychází nejlépe? Kdo si odchodem do důchodu nejvíce pohorší?

Při výpočtu starobního důchodu je výrazně zastoupen prvek solidarity, proto si občané s nižšími příjmy při odchodu do starobního důchodu finančně pohorší značně méně než lidé s vysokými příjmy. Např. v roce 2024 je prvek solidarity zastoupen hned několika legislativními opatřeními, například:

  • Základní výměru důchodu ve výši 4400 Kč mají všichni příjemci starobního důchodu stejně vysokou bez ohledu na počet odpracovaných let, počtu vychovaných dětí nebo částce zaplaceného sociálního pojištění.
  • Odpracovaný rok se do doby pojištění hodnotí vždy jako jeden rok. S ohledem na výpočet doby pojištění je tedy jedno, zda byla vykonávána práce na zkrácený úvazek, plný úvazek, za minimální mzdu, nebo velmi nadstandardní mzdu nebo byly současně vykonávána dvě zaměstnání.
  • Základním příjmovým údajem pro výpočet starobního důchodu je průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě (tzv. osobní vyměřovací základ). Při výpočtu starobního důchodu se osobní vyměřovací základ redukuje, přičemž v první redukční hranici se počítá ze 100 % (v roce 2024 do částky 19 346 Kč), ve druhé redukční hranici (v roce 2024 od 19 346 Kč do 175 868 Kč) se započítává pouze z 26 %.

Zdroj: Depositphotos

Nižší příjmy = vyšší náhradový poměr

V následujících tabulkách máme vypočten hrubý náhradový poměr v letech 2016, 2020 a 2024, tj. poměr přiznaného důchodu vůči vlastní průměrné mzdě za odpracované roky vždy při získání 45 let u různých vyměřovacích základů. Částky osobních vyměřovacích základů jsou odvozené od průměrné roční mzdy za předchozí rok, přičemž výpočet starobního důchodu je vždy proveden začátkem příslušného roku.

  • Průměrná měsíční mzda za celý rok 2023 činila 43 341 Kč, právě z této částky jsou odvozené osobní vyměřovací základy při výpočtu starobního důchodu v roce 2024.
  • Průměrná měsíční mzda za celý rok 2019 činila 34 125 Kč, právě z této částky jsou odvozené osobní vyměřovací základy při výpočtu starobního důchodu v roce 2020.
  • Průměrná měsíční mzda za celý rok 2015 činila 26 467 Kč, právě z této částky jsou odvozené osobní vyměřovací základy při výpočtu starobního důchodu v roce 2016.

Osobní vyměřovací základy v jednotlivých letech jsou ve výši 25 %, 50 %, 75 %, 100 %, 125 %, 150 %, 175 %, 200 % a 300 % průměrné mzdy.

 

Rok 2024

OVZ

(v % z průměrné mzdy)

OVZ

(v Kč)

Doba

pojištění

Výše

důchodu

Náhradový poměr

25 %

10 835 Kč

45 let

11 714 Kč

108,1 %

50 %

21 671 Kč

45 let

17 867 Kč

82,4 %

75 %

32 506 Kč

45 let

19 769 Kč

60,8 %

100 %

43 341 Kč

45 let

21 670 Kč

50,0 %

125 %

54 176 Kč

45 let

23 572 Kč

43,5 %

150 %

65 012 Kč

45 let

25 474 Kč

39,2 %

175 %

75 847 Kč

45 let

27 375 Kč

36,1 %

200 %

86 682 Kč

45 let

29 277 Kč

33,8 %

300 %

130 023 Kč

45 let

36 884 Kč

28,4 %

400 %

173 364 Kč

45 let

44 489 Kč

25,7 %

Zdroj: vlastní výpočet autora

Tip: Důchodová reforma počítá s novými čísly při výpočtu starobní penze. Pro mnohé dokonce bude vyšší

Rok 2020

OVZ

(v % z průměrné mzdy)

OVZ

(v Kč)

Doba

pojištění

Výše

důchodu

Náhradový poměr

25 %

8 531 Kč

45 let

9249 Kč

108,4 %

50 %

17 063 Kč

45 let

14 142 Kč

82,9 %

75 %

25 594 Kč

45 let

15 639 Kč

61,1 %

100 %

34 125 Kč

45 let

17 136 Kč

50,2 %

125 %

42 656 Kč

45 let

18 633 Kč

43,7 %

150 %

51 188 Kč

45 let

20 131 Kč

39,3 %

175 %

59 719 Kč

45 let

21 628 Kč

36,2 %

200 %

68 250 Kč

45 let

23 125 Kč

33,9 %

300 %

102 375 Kč

45 let

29 114 Kč

28,4 %

400 %

136 500 Kč

45 let

35 103 Kč

25,7 %

Zdroj: vlastní výpočet autora

Čtěte také: Kdy vám bude přiznán důchod ve výši 25 000 Kč?

Rok 2016

OVZ

(v % z průměrné mzdy)

OVZ

(v Kč)

Doba

pojištění

Výše

důchodu

Náhradový poměr

25 %

6617 Kč

45 let

6907 Kč

104,4 %

50 %

13 234 Kč

45 let

10 699 Kč

80,8 %

75 %

19 850 Kč

45 let

11 860 Kč

59,7 %

100 %

26467 Kč

45 let

13 021 Kč

49,2 %

125 %

33 084 Kč

45 let

14 183 Kč

42,9 %

150 %

39 701 Kč

45 let

15 344 Kč

38,6 %

175 %

46 317 Kč

45 let

16 505 Kč

35,6 %

200 %

52 934 Kč

45 let

17 666 Kč

33,4 %

300 %

79 401 Kč

45 let

22 311 Kč

28,1 %

400 %

105 868 Kč

45 let

26 956 Kč

25,5 %

Zdroj: vlastní výpočet autora

Tip: Jak ovlivní nadstandardní příjmový rok výši důchodu?

Se zvyšujícím se příjmem v produktivním věku klesá životní úroveň v důchodu

Jak je z výše uvedených tabulek vidět, rozdíly ve výši náhradového poměru byly ve všech letech velmi významné, vždyť u lidí s osobním vyměřovacím základem na úrovni čtyřnásobku průměrné mzdy v národním hospodářství se pohybuje lehce nad 25 % a u lidí s osobním vyměřovacím základem na úrovni poloviny průměrné mzdy je vyšší než 80 % předchozího příjmu.

Při výpočtu starobního důchodu tedy platí, že čím vyšší příjmy v produktivním věku žadatel o starobní důchod měl, tím více odchodem do starobního důchodu klesne jeho životní úroveň. Aktuální výpočet starobního důchodu je přitom příznivější než v roce 2016, neboť náhradové poměry v roce 2024 jsou u všech mezd vyšší, jak vidíme z tabulek.

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 21 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY