Jak funguje a fungovalo zastropování důchodu v Česku?

03.01.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Měsíční částku starobního důchodu v Česku v roce 2023, stejně jako v předcházejících letech, ovlivňují příjmy pouze do limitu. Velmi nadstandardní příjmy již důchod nezvyšují. V minulosti tomu tak však nebylo.

Měsíční částka starobního důchodu přiznaného v roce 2023 závisí na získané době pojištění a výši osobního vyměřovacího základu, kterým je průměrná hrubá měsíční mzda za odpracované roky v současné hodnotě.

Zdroj: Shutterstock 

Výpočet osobního vyměřovacího základu v roce 2023

V roce 2023 se osobní vyměřovací základ vypočítává z rozhodných příjmů, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2022. Při výpočtu starobního důchodu se osobní vyměřovací základ následně redukuje. Do první redukční hranice (do 17 743 Kč) se osobní vyměřovací základ započítává ze 100 %, ve druhé redukční hranici (od 17 743 Kč do 161 296 Kč) se započítává z 26 %. K částce osobního vyměřovacího základu nad 161 296 Kč se již nepřihlíží. 

Praktický příklad výpočtu důchodu v roce 2023

Pan Karel má osobní vyměřovací základ 210 000 Kč a pan Ladislav má osobní vyměřovací základ 170 000 Kč. S ohledem na redukci osobního vyměřovacího základu jsou na tom oba pánové stejně. Osobní vyměřovací základ se jim bude počítat pouze do 161 296 Kč.

Tip: Kalkulačka výše důchodu – výpočet důchodu 2023

Zastropování důchodu

Redukovaným osobním vyměřovacím základem je výpočtový základ, který v roce 2023 nemůže být vyšší než 55 067 Kč. Měsíční částka starobního důchodu následně tedy závisí již pouze na získané době pojištění. Procentní výměra starobního důchodu se totiž vypočítá jako násobek výpočtového základu a potřebné doby pojištění (každý rok pojištění se hodnotí jako 1,5 %). Základní výměru mají všichni penzisté stejně vysokou, v roce 2023 v částce 4040 Kč. 

Pokračování praktického příkladu

Pan Karel získal dobu pojištění v rozsahu 45 let, jeho starobní důchod bude tedy 41 211 Kč. Pan Ladislav získal dobu pojištění v rozsahu 46 let a jeho starobní důchod bude 42 037 Kč. Přestože pan Ladislav má nižší osobní vyměřovací základ, bude mít měsíční starobní důchod vyšší. Oba pánové však bohužel neučinili správné důchodové rozhodnutí. Pro oba bylo finančně výhodnější odejít do předčasného důchodu v roce 2022 než do řádného důchodu v roce 2023. V takovém případě by měli oba měsíční důchod vyšší, neboť na všechny starobní důchody přiznané do konce roku 2022 se vztahovaly dvě vysoké mimořádné valorizace. Zpětně však již nelze o předčasný důchod žádat.

Tip: O kolik se vám od ledna 2023 zvýší starobní, invalidní či pozůstalostní důchod?

Jaké bylo zastropování důchodů v minulosti? 

Dvě redukční hranice při výpočtu výpočtového základu jsou v Česku zavedeny od roku 2015. V předcházejících letech se při výpočtu starobního důchodu hodnotil celý osobní vyměřovací základ, což bylo pro lidi s velmi nadstandardními příjmy výhodnější. K omezování započítávání celého osobního vyměřovacího základu přitom docházelo postupně:

  • V roce 2010 se osobní vyměřovací základ započítával do 10 500 Kč ze 100 %, od 10 500 Kč do 27 000 Kč z 30 % a nad 27 000 Kč (bez omezení) z 10 %. 

  • Do 30. 9. 2011 se osobní vyměřovací základ započítával do 11 000 Kč ze 100 %, od 11 000 Kč do 28 200 Kč z 30 % a nad 28 200 Kč (bez omezení) z 10 %. 

  • Od 30. 9. 2011 se osobní vyměřovací základ započítával do 10 886 Kč ze 100 %, od 10 886 Kč do 28 699 Kč z 29 %, od 28 699 Kč do 98 960 Kč z 13 % a nad 38 960 Kč (bez omezení) z 10 %.  

  • V roce 2012 se osobní vyměřovací základ započítával do 11 061 Kč ze 100 %, od 11 061 Kč do 29 159 Kč z 28 %, od 29 159 Kč do 100 548 Kč z 16 % a nad 100 548 Kč (bez omezení) z 8 %.

  • V roce 2013 se osobní vyměřovací základ započítával do 11 389 Kč ze 100 %, od 11 389 Kč do 30 026 Kč z 27 %, od 30 026 Kč do 103 536 Kč z 19 % a nad 103 536 Kč (bez omezení) z 6 %.

  • V roce 2014 se osobní vyměřovací základ započítával do 11 415 Kč ze 100 %, od 11 415 Kč do 30 093 Kč z 26 %, od 30 093 Kč do 103 768 Kč z 22 % a nad 103 768 Kč (bez omezení) z 3 %.

  • V roce 2015 zavedení dvou redukčních hranic.

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 16 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY