Kdy vám bude přiznán důchod ve výši 25 000 Kč?

13.05.2024 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Vyšší důchod než 25 tisíc korun pobíralo ke konci loňského roku 12,6 % starobních důchodců. Za jakých podmínek je v letošním roce přiznán měsíční starobní důchod ve výši 25 000 Kč? Kdy může být takto vysoký i předčasný důchod? Podívejme se na praktické výpočty.

K 31. 12. 2023 vyplácela Česká správa sociálního zabezpečení celkem 2 371 241 starobních důchodů, měsíční starobní důchod ve výši 25 000 Kč a více přitom pobíralo 297 742 starobních důchodců. V porovnání s ostatními penzisty se jedná o značně nadprůměrný starobní důchod, přičemž takto vysoký důchod má pouze každý osmý starobní důchodce. V následujících tabulkách si vypočítáme různé varianty, kdy je v roce 2024 přiznán řádný starobní nebo předčasný důchod ve výši 25 000 Kč.

Zdroj: Depositphotos

Odchod do řádného starobního důchodu

Měsíční částka řádného starobního důchodu přiznaného v roce 2024 závisí na výši rozhodných příjmů, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění v letech 1986 až 2023, a současně na získané době pojištění v celých ukončených letech. Z rozhodných příjmů se vypočítá průměrná mzda za odpracované roky v současné hodnotě a doba pojištění se hodnotí v celých ukončených letech. Co všechno vstupuje do výpočtu důchodu, se podrobně dočtete zde.

Spočítejte si svůj starobní důchod v naší kalkulačce

 

Pro přiznání starobního důchodu musí být získána minimální doba pojištění alespoň v rozsahu 35 let. V tabulce níže máme pro názornost vypočteny varianty, kde je měsíční starobní důchod právě 25 000 Kč. S rostoucí dobou pojištění nároky na výši průměrné mzdy značně klesají.

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

Měsíční starobní důchod

95 850 Kč

35 let

25 000 Kč

87 690 Kč

37 let

25 000 Kč

80 370 Kč

39 let

25 000 Kč

73 765 Kč

41 let

25 000 Kč

67 770 Kč

43 let

25 000 Kč

62 315 Kč

45 let

25 000 Kč

57 318 Kč

47 let

25 000 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

 

Odchod do předčasného důchodu

Ve výpočtové formuli předčasného důchodu se kromě rozhodných příjmů a získané doby pojištění objevuje ještě krácení za předčasnost, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Za každý interval předčasnosti činí krácení 1,5 % výpočtového základu. V tabulce níže máme provedeny výpočty předčasného důchodu při odchodu do předčasného důchodu dříve o 360 kalendářních dní (4 započaté intervaly předčasnosti), o 720 kalendářních dní (8 započtených intervalů předčasnosti) a o 1080 kalendářních dní (12 započtených intervalů předčasnosti).

Tip: Kalkulačka předčasného důchodu 2024

Zdroj: Youtube.com/ČSSZ

Při výpočtech předčasného důchodu počítáme pouze s dobou pojištění v rozsahu 40 let, 42 let a 44 let. Od října letošního roku bude nutné pro přiznání předčasného důchodu získat minimálně dobu pojištění v rozsahu 40 let. Vzhledem k vyššímu krácení u předčasného důchodu od října 2023 je odchod do předčasného důchodu při nízké době pojištění finančně problematický. Při odchodu do předčasného důchodu se získá nižší doba pojištění, než když se pracuje až do dosažení řádného důchodového věku.

Čtěte také: Kdy musíte zapomenout na možnost čerpání předčasného důchodu

Osobní vyměřovací

základ

Doba

pojištění

Krácení výpočtového

základu

Měsíční starobní

důchod

91 650 Kč

40 let

6 %

25 000 Kč

109 990 Kč

40 let

12 %

25 000 Kč

133 575 Kč

40 let

18 %

25 000 Kč

83 932 Kč

42 let

6 %

25 000 Kč

100 280 Kč

42 let

12 %

25 000 Kč

120 995 Kč

42 let

18 %

25 000 Kč

76 980 Kč

44 let

6 %

25 000 Kč

91 650 Kč

44 let

12 %

25 000 Kč

109 995 Kč

44 let

18 %

25 000 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Za krátkou dobu pojištění získáte nadprůměrný důchod jen stěží

Ve výše uvedených tabulkách není počítáno s výchovným na děti. Při velmi vysoké době pojištění v rozsahu 47 let a nároku na výchovné na dvě děti musí osobní vyměřovací základ činit 51 865 Kč, aby byl měsíční starobní důchod 25 000 Kč. Vysoká doba pojištění hraje při výpočtu starobního důchodu výraznou roli. Při nízké době pojištění nebo odchodu do předčasného důchodu je starobní důchod ve výši 25 000 Kč možný jenom při velmi vysokých příjmech v produktivním životě.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2
Hlasováno: 63 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY