Řízení už od 17 let, řidičák na zkoušku a výraznější pokuty za nejzávažnější přestupky

25.07.2022 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Novela zákona připravovaná Ministerstvem dopravy zaměřuje svou pozornost na přísnější tresty za závažná porušení silničního provozu. Úplnou novinkou je také řízení od 17 let a řidičák na zkoušku. Navrhované změny by měly začít platit od ledna 2024.

Návrh novely zákona reaguje na statistiky dopravních nehod v České republice a hlavním úkolem novely je předcházet a zamezit nebezpečným situacím v silničním provozu, které mohou vést k tragickým nehodám. Největší pozornost je věnovaná mladým řidičům.

„Řidiči ve věku 18 až 24 způsobují 18 procent všech nejzávažnějších nehod, které končí usmrcením nebo závažným zraněním,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Řízení od 17 let

Zdroj: Shutterstock

Řízení vozidla už od 17 let

Nově bude mít osoba po dosažení 17 let možnost řídit pod vedením svého mentora, což má za cíl lépe připravit mladé řidiče na silniční provoz a snížit tak dopravní rizika u začínajících řidičů. Přítomnost zkušeného řidiče pomůže nevyježděnému nováčkovi za volantem k větší sebejistotě při řízení.

Jak to bude vypadat v praxi? Žadatel se přihlásí do autoškoly (nastoupit může již od 15,5 roku). Nejdříve v 17 letech může vykonat zkoušku z odborné způsobilosti, na základě které bude žadateli vydán řidičský průkaz. Od této doby je oprávněný řídit vozidlo pod dohledem zkušeného mentora.

Jestliže 17letý řidič povinnost poruší a vozidlo bude řídit sám, hrozí mu za to postih až ve výši 2500 Kč a zákaz činnosti až na 1 rok. Dovršením 18 let tato povinnost zaniká a může začít řídit sám.

Co by dle novely zákona měl mentor splňovat?

  • Vlastnit řidičské oprávnění skupiny B minimálně 10 let a minimálně 5 let bez přerušení.
  • Nesmí mít žádný záznam v bodovém systému řidiče.
  • Je zapsán úřadem pro konkrétního řidiče (mentora na úřad nahlašuje zákonný zástupce řidiče).
  • Musí sedět vedle řidiče a sledovat silniční provoz.

Tip: Jak na výměnu řidičáku v roce 2022?

Udělení řidičáku na zkoušku

Řidičák na zkoušku vychází z rakouského modelu a týká se všech řidičů, kteří čerstvě získali řidičské oprávnění.

Tito řidiči by řidičák na zkoušku měli vlastnit po dobu 2 let. Jestliže v této době získá řidič 6 bodů za spáchaný přestupek nebo mu bude odebrán řidičský průkaz pro závažný delikt, čeká jej podstoupení psychologické přednášky a evaluační jízdy.

Celkově má být rozsah psychologické přednášky a evaluační jízdy kolem 4 hodin a má se zaměřovat převážně na prevenci vzniku dopravních nehod. Při odmítnutí absolvování preventivního výcviku nemůže řidič dál řídit.

Čtěte takéMusíte si vyměnit řidičák při změně trvalého bydliště?

Přísnější trestání závažných přestupků

Za porušování silničních pravidel hrozí řidičům dle závažnosti přestupku finanční trest. Bodový systém, který je v ČR zavedený od roku 2006, má za úkol přimět řidiče k bezpečnému chování v silničním provozu. Ministerstvo dopravy se rozhodlo pro zvýšení pokut za provedené přestupky i úpravu bodového systému tak, aby byly potrestány závažné přestupky na silnici.

Finanční sankce za méně závažné přestupky by se měly naopak snížit. Počet bodů mohou řidiči zjistit na kterékoliv pobočce Czech POINTu nebo online přes Portál občana.

Tabulka: Změna pokut a bodového systému u nejzávažnějších přestupků

PŘESTUPKY

SOUČASNÁ POKUTA VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ (Kč)

NOVÁ POKUTA VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ (Kč)

SOUČASNÉ BODY

NOVÉ BODY

Jízda pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky

2500 – 20 000

7000 – 25 000

7 (nad 0,3 ‰)

6 (nad 0,3 ‰)

Stav vylučující způsobilost

25 000 – 50 000

7000 – 25 000

7

6

Odmítnutí podrobení se testu na alkohol a jiné návykové látky

25 000 – 50 000

25 000 – 75 000

7

6

Vjíždění na železniční přejezd přes zákaz

2500 – 5000

7000 – 25 000

7

6

Otáčení se, couvání, jízda v protisměru na dálnici

5000 – 10 000

7000 – 25 000

7

6

Porušení zákazu předjíždění

5000 – 10 000

7000 – 25 000

7

6

Jízda na červenou, nezastavení na signál, pokyn „Stůj!“

2500 – 5000 (4000 – 7500 recidiva)

7000 – 25 000

5

6

Zdroj: Ministerstvo dopravy

Od kdy by měla novela začít platit?

Novela a s ní spojené změny by měly začít platit od 1. ledna 2024.

 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU