Jak se liší odvody sociálního pojištění v příkladech?

05.08.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Hodně zaměstnanců odvádí z přímých daní nejvíce na sociálním pojištění. Zatímco daň z příjmů může být nulová, sociální pojištění při práci na pracovní smlouvu nikoliv. Jak vysoké je sociální pojištění? Jak je to v případě práce na dohody? Platí se sociální pojištění ze zkráceného úvazku?

Sazba sociálního pojištění placeného zaměstnancem je 6,5 % z hrubé mzdy a dalších 24,8 % na sociálním pojištění za zaměstnance platí ještě zaměstnavatel. Výše odvodů v produktivním věku má vliv na výpočet starobního důchodu. Čím vyšší platby na sociálním pojištění, tím vyšší státní důchod (ať už řádný, nebo invalidní). Při výpočtu starobního důchodu se však hodnotí dlouhé období, např. v roce 2022 rozhodné příjmy v letech 1986 až 2021, proto několik příjmově lepších let ovlivní výši důchodu méně, než někteří žadatelé o starobní důchod očekávají.

  1. Sociální pojištění při stejné mzdě a různých rodinných situacích
  2. Sociální pojištění a zkrácený úvazek
  3. Sociální pojištění a 2 zaměstnání
  4. Sociální pojištění a vysoké příjmy
  5. Sociální pojištění a práce na dohody

Odvody sociálního pojištění

Zdroj: Depositphotos

Příklad 1: Stejná mzda a rozdílná rodinná situace

Pan Pavel má hrubou mzdu 36 000 Kč a vychovává dvě děti. Pan Ondřej má rovněž hrubou mzdu 36 000 Kč, ale nevychovává žádné dítě. Oběma zaměstnancům je z hrubé mzdy sraženo na sociálním pojištění 2340 Kč (36 000 Kč × 6,5 %) a dalších 8928 Kč (36 000 Kč × 24,8 %) za ně zaplatí zaměstnavatel. Na výpočet sociálního pojištění nemá vliv rodinná ani majetková situace. Při výpočtu sociálního pojištění se navíc neuplatňují žádné slevy, jako je tomu při výpočtu daně z příjmů. 

Tip: Mám průměrnou mzdu, jaký budu mít důchod?

Příklad 2: Zkrácený úvazek

Slečna Karolína je studentkou VŠ a přivydělává si na zkrácený úvazek s hrubou měsíční mzdou 20 000 Kč. Z hrubé mzdy je slečně Karolíně sraženo 1300 Kč (20 000 Kč × 6,5 %) a dalších 4960 Kč (20 000 Kč × 24,8 %) za ni zaplatí zaměstnavatel. Sociální pojištění se standardně platí i ze zkráceného úvazku a pracující studenti nemají žádnou speciální úlevu pro platbu sociálního pojištění z hrubé mzdy.  

Příklad 3: Dvě zaměstnání

Paní Žaneta pracuje současně na zkrácený úvazek pro dva zaměstnavatele. Sociální pojištění jí bude sráženo z obou zaměstnání. Při výpočtu sociálního pojištění z druhého zaměstnání nedochází k žádnému zvýhodnění. Souhrnný vyšší příjem ze dvou zaměstnání však bude mít pozitivní vliv na budoucí výpočet starobního důchodu paní Žanety. 

Příklad 4: Vysoké příjmy

Manažerka Silvie bude mít za rok 2022 hrubou mzdu 2 250 200 Kč. Sociální pojištění jí však během roku bude sráženo pouze do dosažení maximálního vyměřovacího základu. Z částky nad strop již sociální pojištění neplatí zaměstnanec ani zaměstnavatel. Maximální vyměřovací základ pro rok 2022 činí 1 867 728 Kč. Hrubá mzda nad strop tedy již paní Silvii starobní důchod nezvýší, protože z ní nebude zaplaceno sociální pojištění. 

Příklad 5: Práce na dohody

Penzista Marek si přivydělává na dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti. Hrubou měsíční odměnu z každé dohody o provedení práce má 10 000 Kč a méně a hrubou odměnu z každé dohody o pracovní činnosti má 3499 Kč a méně. Ani z jedné dohody tedy neplatí sociální pojištění, protože nepřekročí limit pro platbu sociálního pojištění, který je u dohody o provedení práce 10 001 Kč a více a u dohody o pracovní činnosti 3500 Kč a více. Limit pro neplacení sociálního pojištění z pracovních dohod je přitom stejný pro všechny zaměstnance, tedy i pracující studenty nebo penzisty. Při práci pro více zaměstnavatelů současně na pracovní dohody se limity pro neplacení sociálního pojištění sledují u každého zaměstnavatele zvlášť.

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 5 krát

Články ze sekce: DANĚ