Jaké podmínky musíte splnit, abyste se stali provozovateli dronů?

11.08.2022 | , Finance.cz
Spotřebitel


Létání s drony je v ČR populárním koníčkem, avšak i tato zábava je již od 31. 12. 2020 regulovaná novými pravidly platnými pro všechny členské státy EU. Jaké hlavní změny tato legislativa provozovatelům dronů přinesla?

Původně měla nová pravidla platit již od 1. 7. 2020. Kvůli koronavirové pandemii se však rozhodla Evropská komise odložit tato pravidla až na 31. 12. 2020.

Co jsou to drony – bezpilotní letadla?

Drony jsou v legislativě odborně nazývány jako bezpilotní letadla. Bezpilotním letadlem je myšleno každé zařízení, které je schopné letu (například i papírový drak).

Co se v článku dozvíte?

Těšíte se na den, kdy vám dron doručí vaši objednanou pizzu?

Pravidla pro provozovatele dronů

Zdroj: Depositphotos

Největší změna: provozovatel se musí registrovat

Od 31. 12. 2020 se musí každý provozovatel dronu registrovat. Registrace se netýká samotného dronu, pouze jeho majitele.

Chce-li osoba mladší 18 let provozovat dron (min. 16 let), musí ji registrovat její zákonný zástupce.

Jak registraci provést?

Registraci lze provést jednoduše online formou pomocí formuláře zveřejněného na webových stránkách Úřadu pro civilní letectví.

Ve formuláři uvede zájemce, zda žádá jako fyzická, či právnická osoba, a vyplní své základní identifikační údaje.

Jestliže se chce zájemce zaregistrovat jako fyzická osoba, bude nejdříve muset prokázat svoji totožnost například prostřednictvím bankovní identity nebo datové schránky.

Po úspěšné registraci bude žadateli přiděleno unikátní identifikační číslo, kterým označí všechny své drony. Pokud má provozovatelův dron i systém identifikace na dálku, musí jej vložit i tam. Nejběžnější způsob, jak dron identifikačním číslem označit, je pomocí nálepky s ID, která se nalepí na dron.

Kdy se provozovatelé registrovat nemusí?

Někteří provozovatelé se registraci mohou vyhnout. O koho jde?

Registraci nepodléhají majitelé dronů, jejichž váha je menší než 250 g a splní následující podmínky:

1. Dron nedisponuje kamerou ani jinou technologií, která by zvládla zachycovat osobní údaje.

2. Jde pouze o dron, který je hračkou. Jaký dron se považuje za hračku? Jedná se o takové zařízení, které je určené pro děti do 14 let a současně je označený značkou CE s dodatkem, že splňuje směrnici č. 2009/48/ES.

3 nové kategorie dronů

Drony nově spadají do jedné ze 3 kategorií. Dle zařazení musejí provozovatelé dodržovat daná pravidla pro provoz dronu.

Otevřená: drony sloužící převážně pro rekreační účely. Otevřená kategorie se dále dělí na 3 další podkategorie A1, A2 a A3. Ty se od sebe navzájem liší například povolenou hmotností dronu nebo minimální vzdáleností provozu dronu od lidí.

K provozu těchto dronů musí zájemci splnit online testy, o kterých se rozepisujeme níže v článku.

Podkategorie otevřené kategorie provozu dronů

Zdroj: Caa.cz

Specifická: Týká se dronů, které překročí limity z otevřené kategorie.

„Je to kategorie provozu bezpilotních systémů, u kterých je s ohledem na související rizika vyžadováno povolení příslušného úřadu (v případě ČR Oprávnění k provozu vydané Úřadem pro civilní letectví) před uskutečněním provozu,“ uvádí na svých stránkách Úřad pro civilní letectví (CAA).

Certifikovaná: nejsložitější kategorie, také tzv. kategorie budoucnosti. Jde o drony sloužící například pro převoz materiálu apod.

„Jde o kategorii provozu bezpilotních systémů, u kterých je s ohledem na související rizika vyžadována certifikace bezpilotního systému, osvědčení způsobilosti dálkově řídícího pilota a schválení provozovatele příslušným úřadem, aby byla zajištěna odpovídající úroveň bezpečnosti,“ vymezuje kategorii budoucnosti CAA.

Zájemci o provozování dronů musí splnit online zkoušku

Splnit zkoušku musí jak provozovatelé dronů, kteří využívají drony pro podnikání, tak i rekreační provozovatelé dronů. Absolvování zkoušky opravňuje majitele provozovat drony, které spadají do otevřené kategorie. Složení celé zkoušky ovšem není nic složitého. Jak taková zkouška probíhá? 

Zájemci o složení zkoušky si musí prostudovat problematiku bezpilotních letadel. Dokumenty k přípravě na online zkoušku jsou zveřejněné na webu Úřadu pro civilní letectví. Přes tyto stránky se také uchazeč registruje k závěrečné zkoušce.

Celý test se zaměřuje na meteorologii, bezpečnost létání a předpisy týkající se provozu bezpilotních letadel a je celý online.

Celkem test obsahuje 40 otázek s výběrem odpovědí a je omezen časovým limitem 60 minut. Pro úspěšné složení zkoušky musí být zodpovězeno minimálně 30 otázek správně. V případě nesplnění testu je možnost jej znovu opakovat.

Po úspěšném zvládnutí testu je absolventovi elektronicky poslán dokument o absolvování online testu.

Kdy je potřeba si zařídit také pojištění pro provoz dronů?

Zájemci o provozování dronů podléhají v ČR povinnému pojištění odpovědnosti provozovatele za škodu způsobenou provozem bezpilotních letadel.

Kdo se pojistit nemusí? Pojištění si nemusí zřizovat pouze ti, kteří provozují drony do maximální vzletové hmotnosti 20 kg.

Tip: Povinné ručení nebo havarijní pojištění dronu? Vyplatí se vám?

 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 7 krát

Články ze sekce: Spotřebitel