Komu se vyplatí předčasný důchod a komu ne?

16.08.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Odchod do starobního důchodu je individuálním životním rozhodnutím. Pro někoho je předčasný důchod správnou volbou, pro jiného by se jednalo o špatné rozhodnutí. Podívejme se na různé praktické situace.

Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve v 60 letech, pouze ženy, které mají řádný důchodový věk nižší než 63 let, mohou do předčasného důchodu odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Někteří lidé jsou rádi, že mohou využít odchodu do předčasného důchodu, pro jiné je to možnost řešení jejich životní situace a další žadatelé o starobní důchod předčasný důchod zavrhují a chtějí v každém případě pracovat až do dosažení řádného důchodového věku.

Komu se vyplatí předčasný důchod a komu ne?

Zdroj: Shutterstock

Příklad 1: Zdravotní problémy

Paní Alici chybí do dosažení řádného důchodového věku necelé dva roky. Vykonávaná práce ji velmi zmáhá a nechce se již ani registrovat na Úřadu práce a případně hledat nové zaměstnání. Paní Alice chce odejít co nejdříve do předčasného důchodu a mít klid i za cenu nižšího měsíčního důchodu. Při odchodu do předčasného důchodu je nutné počítat s krácením za předčasnost, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní.

TIP: Vypočítejte si věk odchodu do důchodu

Příklad 2: Touha pracovat co nejdéle

Panu Tomášovi chybí do dosažení řádného důchodového věku necelé tři roky. V práci je pan Tomáš spokojený a o odchodu do předčasného důchodu neuvažuje. Pan Tomáš chce mít co nejvyšší důchod a nechce zbytečné krácení. Navíc příjemci předčasného důchodu nemohou až do dosažení řádného důchodového věku mít příjem zakládající účast na nemocenském pojištění. Práce v předčasném důchodu je velmi omezená. Pan Tomáš plánuje současně pracovat a pobírat starobní důchod i po dosažení řádného důchodového věku. V řádném důchodovém věku nejsou žádné limity pro vlastní příjem ze závislé činnosti.

Příklad 3: Snaha pomoci dceři

Dcera paní Marie potřebuje pomoc s péčí o své dvě malé děti, aby mohla nastoupit co nejdříve zpět do práce po rodičovské dovolené. Paní Marie tedy odejde do předčasného důchodu z rodinných důvodů. Při předčasném důchodu si bude moci paní Marie přivydělávat na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10 000 Kč. Z hrubé odměny na dohodu o provedení práce se neplatí sociální pojištění, když je hrubá odměna právě 10 000 Kč a méně. Paní Marie bude tedy současně moci pomáhat s péčí o vnučky a současně mít příjem z dohody o provedení práce s hrubou měsíční odměnou do limitu.

Příklad 4: Maximalizace důchodu

Pan Jaroslav obdržel 26 měsíců před dosažením řádného důchodového věku v práci výpověď. Pan Jaroslav chce mít co nejvyšší starobní důchod, a proto o předčasném důchodu neuvažuje a registruje se na úřadu práce. Občané starší 55 let mají nárok na podporu v nezaměstnanosti po dobu 11 měsíců. Vzhledem k tomu, že pan Jaroslav obdržel tříměsíční odstupné, začne podporu v nezaměstnanosti pobírat od čtvrtého měsíce evidence na Úřadu práce a následně ji bude dostávat na účet, pokud si nenajde nové pracovní uplatnění, po celou podpůrčí dobu v rozsahu 11 měsíců. Evidence na Úřadu práce se započítává v zákonném rozsahu jako náhradní doba pojištění pro důchodové účely. Měsíční částku starobního důchodu zvyšuje získaná doba pojištění mnohdy více, než by žadatelé o starobní důchod očekávali.

Příklad 5: Čerpání předdůchodu

Paní Marie nemohla již vykonávat svoji oblíbenou profesi a jinou práci již nehledala a odešla do předdůchodu, kdy čerpá vlastní naspořené finanční prostředky v doplňkovém penzijním spoření. Za dva roky dosáhne paní Marie řádného důchodového věku a plánuje odejít až do řádného starobního důchodu. Přestože lze současně pobírat předčasný důchod a vlastní naspořené peníze v doplňkovém penzijním spoření formou předdůchodu, paní Marie chce odejít až do řádného důchodu. Hlavním motivem čerpání předdůchodu pro paní Marii bylo vyhnout se trvale krácenému předčasnému důchodu.

Čtěte také:

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 113 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY