Limit určující povinnost podat daňové přiznání se od roku 2023 zvýší

18.08.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Příchod nového roku 2023 přinese kromě jiných novinek i změnu ve zvýšení limitu pro povinnost podat daňové přiznání. Současný limit 15 000 Kč by se tak měl zvýšit od příštího roku na 25 000 Kč.

Novela je součástí vládního návrhu o dani z příjmů, který nyní projednává Poslanecká sněmovna. Návrh zákona se podrobně věnuje také změnám v oblasti paušální daně a růstu limitu pro registraci k DPH. Tyto změny by měly být účinné již od 1. 1. 2023.

Zvýšení limitu pro povinnost podat daňové přiznání

Zdroj: Depositphotos

Zvýšení limitu pro podání daňového přiznání na 25 000 Kč

Nově se tak změní zákon o dani z příjmů, § 38g, který upravuje minimální limit zdanitelných příjmů pro vznik povinnosti poplatníka podat daňové přiznání.

Jak už jsme zmiňovali v úvodu článku, tato částka dosud činila a činí 15 000 Kč. Do tohoto limitu se ovšem nezapočítávají příjmy, které jsou od daně osvobozené, nebo příjmy, u kterých je daň vybírána srážkovou daní ve výši 15 %. Jde například o situaci, kdy student pracující na DPP s výdělkem do 10 000 Kč nepodepíše růžové prohlášení poplatníka k dani.

Hranice, pod kterou nemusí poplatník podat daňové přiznání, se ovšem netýká osob, které vykazují z podnikání daňovou ztrátu (výdaje vyšší než příjmy), tehdy musí daňové přiznání podat vždy.

Jaké byly limity pro podání daňového přiznání v minulosti?

Jak se postupně zvyšovaly limity, které určovaly povinnost podání daňového přiznání? Do roku 1996 byl tento limit stanoven na částku 6000 Kč. Následně se zvýšil na 10 000 Kč a v této částce zůstal až do roku 2003, kdy se zvýšil na současnou hranici 15 000 Kč. Limit se tak po 20 letech zvýší o 10 000 Kč.

Co vedlo k návrhu na zvýšení limitu?

Hlavní motivace vychází ze dvou hlavních důvodů.

Zvýšení hranice pro povinnost podat daňové přiznání má ulehčit administrativní zátěž u zanedbatelných příjmů jak poplatníkům, tak zaměstnancům finančního úřadu.

Změna má také reagovat na současnou měnící se ekonomickou situaci a rozvoj hospodářského vývoje, kdy se zvýšení cenové hladiny dle vládního návrhu odhaduje zhruba na 70 %.

Zároveň se zvýší limit pro osoby v paušálním režimu

Se zvýšením limitu pro podání daňového přiznání se současně zvýší limit maximální výše příjmů z jiné než podnikatelské činnosti pro osoby, které jsou registrované v režimu paušální daně. Proto OSVČ, které jsou v tomto režimu, mohou mít kromě svých příjmů z podnikání i ostatní zdanitelné příjmy do limitu 25 000 Kč a tyto příjmy nebudou muset nijak vykazovat.

Zároveň se také změní podmínky v tom, které osoby mohou využívat systém paušální daně. V současné době je tento systém určený pro OSVČ s příjmem do 1 milionu korun. Vládní návrh počítá s navýšením od 1. 1. 2023 na 2 miliony korun. Příjmy OSVČ tak nebudou moci překročit hranici za předchozí zdaňovací období částku 2 000 000 Kč.

V paušální dani nejde pouze o tyto dvě změny. Největší novinkou bude pro poplatníky rozdělení paušální daně do 3 pásem, což značně ztíží doposud jednoduchý a zajetý způsob tohoto režimu. Očekávané rozdělení poplatníků do 3 pásem rozebíráme detailněji v našem článku.

Další plánované změny od roku 2023

  • Růst hranice k povinné registraci k DPH na 2 miliony korun
  • Zřizované datové schránky všem OSVČ
  • Snížení pokut u kontrolních hlášení
  • Prodloužení mimořádných odpisů

Tip: Jaké daňové změny čekají podnikatele v roce 2023?

 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 8 krát

Články ze sekce: DANĚ