Jaké daňové změny čekají podnikatele v roce 2023?

27.07.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Rok 2023 s sebou přinese mnoho nových změn, které se alespoň jedním bodem dotknou každého podnikatele v České republice. O jaké daňové změny se bude jednat?

I v roce 2023 musejí zůstat podnikatelé ve střehu, čeká je totiž řada daňových změn. Bude se vás týkat některá z nových změn?

Daňové změny 2023

Zdroj: Shutterstock

Datová schránka pro všechny OSVČ

Povinnost mít zřízenou datovou schránku mají prozatím pouze právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, to se má ale již brzy změnit.

Od roku 2023 bude všem OSVČ povinně zakládána datová schránka. Živnostníci tak již nebudou moci podávat daňová přiznání osobní formou, ale budou muset využít svých datových schránek. Novela zákona má zamezit zbytečné administrativní zátěži a ulevit tak úředníkům na finančních úřadech. Zároveň vede tento krok k posílení digitalizace mezi státní správou a občanem.

Ministerstvo financí bude ovšem zřizovat datové schránky i nepodnikatelům. Například tehdy, když nepodnikatel podá daňové přiznání a podepíše jej svojí bankovní identitou. V takové situaci Ministerstvo financí uzná, že daná osoba má dostačující digitální kompetence, a zřídí jí automaticky datovou schránku, na což bude upozorněna e-mailem.

Od doby, kdy se podnikatelům zřídí datová schránka, mají povinnost ji využívat k veškeré komunikaci s finančním úřadem, to stejné platí i pro samotný finanční úřad. Jestliže živnostník datovou schránku nevyužije a podá formulář osobně, hrozí mu pokuta až 1000 Kč v případě, že neodstraní „vadu podání“ ani po výzvě finančního úřadu.

Navíc je možné, že první rok bude finanční úřad benevolentnější.

Zvýšení limitu pro podání daňového přiznání

Další výraznou změnou v roce 2023 je navýšení limitu pro podání daňového přiznání. V současné době nemusí podnikatelé podávat daňové přiznání v případě, že jejich příjem za kalendářní rok nepřesáhl hranici 15 000 Kč. Tato hranice je v ČR zavedená už pěknou řádku let, a to od roku 2003. Od roku 2023 se hranice pro povinné podání daňového přiznání zvýší na 25 000 Kč.

Zároveň se toto navýšení dotkne i osob v paušálním režimu, kteří do limitu 25 000 Kč mohou mít příjmy z jiné než podnikatelské činnosti a tyto příjmy nebudou muset nikam uvádět.

Tip: Kdo musí podat daňové přiznání?

Zvýšení limitu pro registraci k DPH

Nově se také nebudou muset podnikatelé registrovat k DPH, když jejich obrat za 12 po sobě jdoucích měsíců přesáhne hranici 1 milionu korun, tato částka je v platná už od roku 2004, kdy ČR vstoupila do EU. Od 1. 1. 2023 se má totiž tato hranice zvednout na 2 miliony korun. Podnikatelé, kteří nechtějí zůstat plátci daně z přidané hodnoty, se budou muset od daně odregistrovat.

Nic ale nebrání podnikatelům v plátcovství DPH zůstat dobrovolně i po navýšení limitu na 2 miliony. Pro plátcovství se často rozhodují ti podnikatelé, kteří obchodují s jinými podnikateli, kteří jsou rovněž plátci DPH.

Změny v paušální dani

Rozporuplnou novinkou je novelizace zákona o paušální dani. Přihlášení do systému paušální daně umožňuje podnikatelům zbavit se administrativní zátěže, která s podnikáním souvisí. Nemusejí totiž podávat daňová přiznání ani přehledy na zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení.

Od 1. 1. 2023 má tento systém projít velkou obměnou. Jaké změny nás od tohoto data v paušální dani čekají? Podnikatelé budou odvádět takovou výši daně dle toho, do kterého ze tří pásem budou svými příjmy zapadat.

1. pásmo s měsíční paušální daní 5994 Kč

Pásmo odpovídá současnému měsíčnímu odvodu na daních pro podnikatele v režimu paušální daně. Tato částka se bude nadále týkat podnikatelů s příjmy do 1 mil. Kč nebo podnikatelů s příjmy do 1,5 mil. Kč, pokud 75 % z těchto příjmů tvoří příjmy, na které lze uplatnit výdaje ve výši 80 % nebo 60 %.

Do první skupiny budou patřit i podnikatelé, jejichž příjmy jsou do výše 2 mil. Kč a 75 % těchto příjmů tvoří příjmy, k nimž jdou uplatnit výdaje ve výši 80 %.

2. pásmo s měsíční paušální daní 16 000 Kč

Do druhého pásma budou spadat podnikatelé, jejichž příjem nepřekročil hranici 1,5 mil. Kč.

Dále druhého pásma využijí podnikatelé s příjmem do 2 mil. Kč, pokud 75 % z těchto příjmů tvoří příjmy, na které lze uplatnit výdaje ve výši 80 % nebo 60 %.

3. pásmo s měsíční paušální daní 26 000 Kč

Třetí pásmo je určené pro podnikatele, jejichž příjem za poslední zdaňovací období nepřesáhne limit 2 milionů korun a nebudou spadat do předešlých kategorií.

Tip: Změny u paušální daně v roce 2023 v kostce

 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 6 krát

Články ze sekce: DANĚ