Kdo má důchod vyšší než mzdu o více než 1400 Kč?

07.09.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Někteří žadatelé o důchod jsou překvapeni, že mají měsíční důchod vyšší než předchozí čistou mzdu a že odchodem do důchodu jejich životní úroveň stoupne. Kdo si odchodem do důchodu polepší? Komu klesne čistý příjem o méně než 10 %? Podívejme se na praktické příklady.

V letošním roce došlo z důvodu vysoké inflace k jedné mimořádné valorizaci, která je zohledněna při výpočtu starobního důchodu i u lidí, kteří odejdou do důchodu od září do konce roku. Měsíční částka starobního důchodu závisí na získané době pojištění v celých ukončených letech a výši osobního vyměřovacího základu (průměrné hrubé měsíční mzdě v současné hodnotě). Čím vyšší doba pojištění a vyšší osobní vyměřovací základ, tím vyšší měsíční starobní důchod.

Důchod vyšší než mzda

Zdroj: Shutterstock

Jak je v Česku zastoupen princip solidarity?

Při výpočtu starobního důchodu je v Česku výrazným způsobem zohledněn prvek solidarity. Lidé s vyššími příjmy mají značně nižší náhradový poměr než lidé s nižšími příjmy. Princip solidarity je při výpočtu starobního důchodu zohledněn zejména stejně vysokou základní výměrou důchodu pro všechny (bez ohledu na další okolnosti) a zápočtem pouze ve výši 26 % v druhé redukční hranici (nad 17 743 Kč), zatímco v první redukční hranici je zápočet 100 %.

Praktický příklad

Pan Karel odejde v září do řádného starobního důchodu. Osobní vyměřovací základ pana Karla za všechny odpracované roky je 16 200 Kč, tedy na úrovni minimální mzdy z roku 2022. Pan Karel však získal vysokou dobu pojištění v rozsahu 46 let.

  • Panu Karlovi bude tedy přiznán řádný starobní důchod ve výši 15 876 Kč. Měsíční starobní důchod pana Karla se skládá ze základní výměry důchodu ve výši 4040 Kč a procentní výměry důchodu ve výši 11 836 Kč. Při výpočtu starobního důchodu byly zohledněny letošní mimořádné důchodové valorizace.
  • Před odchodem do důchodu měl pan Karel čistou mzdu 14 418 Kč. Z hrubé mzdy ve výši 16 200 Kč bylo totiž panu Karlovi mzdovou účetní sraženo zdravotní pojištění ve výši 729 Kč (16 200 Kč × 4,5 %) a sociální pojištění ve výši 1053 Kč (16 200 Kč × 6,5 %). Daň z příjmů pan Karel neplatil, neboť při výpočtu čisté mzdy uplatnil základní daňovou slevu na poplatníka v částce 2570 Kč.
  • Ze starobního důchodu pan Karel žádné daně platit nebude. Měsíční starobní důchod pana Karla je tedy vyšší o 1458 Kč (15 876 Kč − 14 418 Kč) než předchozí čistá mzda.

Osobní vyměřovací základ může být i nižší

Při výpočtu starobního důchodu neplatí, že osobní vyměřovací základ musí být alespoň ve výši aktuální minimální mzdy. Někteří občané mají z důvodu dlouhodobé práce na zkrácený úvazek nebo minimálních plateb na sociální pojištění při výkonu samostatné výdělečné činnosti osobní vyměřovací základ i nižší než 17 300 Kč. Při osobním vyměřovacím základu pod hranicí minimální mzdy a dostatečně vysoké době pojištění může být rozdíl v procentním vyjádření ještě vyšší než ve zvoleném praktickém příkladu.

Komu životní úroveň neklesne?

V přiložené tabulce máme vypočten starobní důchod a čistou mzdu u zvolených podprůměrných mezd. Jak je z tabulky názorně vidět, lidé s hrubou mzdou ve výši 20 000 Kč jsou na tom v důchodu při získání vysoké doby pojištění finančně lépe než v předdůchodovém věku.

Ještě občané s průměrnou hrubou mzdou za odpracované roky ve výši 24 000 Kč si odchodem do důchodu příliš nepohorší, protože jejich starobní důchod (při získání doby pojištění v rozsahu 46 let) činí 18 114 Kč, zatímco čistá mzda před odchodem do důchodu 20 330 Kč.

Osobní
vyměřovací základ

Doba pojištění

Státní důchod

Hrubá mzda

Čistá mzda

Náhradový poměr

17 300 Kč

46 let

16 652 Kč

17 300 Kč

15 371 Kč

108,3 %

18 000 Kč

46 let

17 012 Kč

18 000 Kč

15 890 Kč

106,5 %

19 000 Kč

46 let

17 196 Kč

19 000 Kč

16 630 Kč

103,4 %

20 000 Kč

46 let

17 379 Kč

20 000 Kč

17 370 Kč

100,1 %

22 000 Kč

46 let

17 747 Kč

22 000 Kč

18 850 Kč

94,1 %

24 000 Kč

46 let

18 114 Kč

24 000 Kč

20 330 Kč

89,1 %

Zdroj: Vlastní výpočet autora

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 104 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY