Lze s podprůměrnou mzdou dosáhnout na průměrný důchod?

06.09.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Při výpočtu starobního důchodu neplatí jednoduchá rovnice, že vysoké příjmy v posledních letech zaručí nadprůměrný důchod, a naopak že nižší příjmy automaticky znamenají podprůměrný důchod. Co všechno ovlivňuje výpočet důchodu? Kdy lze i při nižších příjmech mít průměrný důchod?

V červnu letošního roku činila průměrná výše starobního důchodu 17 299 Kč. Vzhledem k vysokému zastoupení principu solidarity při výpočtu starobního důchodu nejsou mezi důchody tak vysoké finanční rozdíly, jako je tomu u výše mezd. Měsíční částka starobního důchodu je totiž nepřímo zastropována a při výpočtu procentní výměry starobního důchodu dochází k redukci osobního vyměřovacího základu (v roce 2022 nad částku 17 121 Kč se započítává jen z 26 %). V Česku tedy platí, že lidé s vysokými příjmy mají relativně nízký důchod a lidé s podprůměrnými příjmy relativně vysoký důchod, vždy v porovnání s dosahovanou mzdou.

Zdroj: Depositphotos

 

Jak se počítá starobní důchod? 

Základními dvěma vstupními údaji pro výpočet starobního důchodu v roce 2022 jsou získaná doba pojištění v celých ukončených letech a výše osobního vyměřovacího základu, tj. průměrné hrubé měsíční mzdy za odpracované roky v současné hodnotě, kdy dřívější příjmy se přepočítávají na současnou úroveň pomocí koeficientů zohledňujících inflaci.

Při výpočtu osobního vyměřovacího základu v roce 2022 se započítávají rozhodné příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, již od roku 1986. To znamená, že několik příjmově nadprůměrných, nebo naopak podprůměrných let ovlivní výši starobního důchodu méně, než by se na první pohled zdálo. Do doby pojištění se započítávají nejenom odpracované roky, ale i náhradní doba pojištění. Každý rok pojištění hraje významnou roli a získání několika let pojištění navíc značně zvýší měsíční částku starobního důchodu.

Kdo dosáhne na průměrný důchod? 

V přiložené tabulce máme vypočteny případy, kdy zářijoví žadatelé o starobní důchod (tedy při zohlednění obou mimořádných důchodových valorizací) dosáhnou na průměrný červnový měsíční starobní důchod ve výši 17 299 Kč. Při přiznání starobního důchodu v roce 2022 musí žadatelé získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 35 let, jinak jim není starobní důchod na účet přiznán. Proto jako nejnižší dobu pojištění uvádíme právě 35 let.

Stejná výše důchodu při různém osobním vyměřovacím základu a době pojištění

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

Starobní důchod

37 495 Kč

35 let

17 299 Kč

35 100 Kč

36 let

17 299 Kč

32 835 Kč

37 let

17 299 Kč

30 690 Kč

38 let

17 299 Kč

28 650 Kč

39 let

17 299 Kč

26 715 Kč

40 let

17 299 Kč

24 875 Kč

41 let

17 299 Kč

23 120 Kč

42 let

17 299 Kč

21 450 Kč

43 let

17 299 Kč

19 855 Kč

44 let

17 299 Kč

18 330 Kč

45 let

17 299 Kč

17 057 Kč

46 let

17 299 Kč

16 695 Kč

47 let

17 299 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Tip: Jaké chyby vám sníží důchod?

V Česku jsou starobní důchody solidární

V Česku hraje při výpočtu starobního důchodu významnou roli prvek solidarity lidí, kdy pro lidi s nižšími příjmy je výpočet starobního důchodu citelně výhodnější než pro lidi s vysokými příjmy, proto průměrný starobní důchod v praxi pobírají i lidé, kteří měli během svého produktivního života podprůměrné příjmy. Pokud žadatelé o starobní důchod navíc získali vysokou dobu pojištění, nároky na výši jejich osobního vyměřovacího základu nutného k přiznání průměrného starobního důchodu klesají, jak je názorně vidět z výše uvedené tabulky.

Tip: Nevíte, jaký budete mít důchod? Vypočítejte si výši důchodu v naší kalkulačce

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 58 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY